Bài 31 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 79

Cho con đường tròn (O; R) và dây cung BC = R . Hai tiếp tuyến đường của mặt đường tròn (O) trên B, C cắt nhau nghỉ ngơi A. Tính(widehatABC,widehatBAC).


Bạn đang xem: Bài 31 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Gợi ý: Tam giác BOC là tam giác gì?

*

Tam giác OBC là tam giác phần lớn vì(OB=OC=BC=R)

Suy ra(widehatBOC=60^oRightarrow extsđoversetfrownBC=60^o )

Ta có:

(widehatABC) là góc tạo do tia tiếp đường cùng dây cung chắn cung bC nên:

(widehatABC=dfrac12 extsđoversetfrownBC=dfrac12.60^o=30^o )

Tương từ, ta cũng có:(widehatACB) là góc tạo nên bởi vì tia tiếp đường và dây cung chắn cung bC nên:

(widehatACB=dfrac12 extsđoversetfrownBC=dfrac12.60^o=30^o )

Trong tam giác ABC, vận dụng định lý tổng bố góc vào tam giác ta có:

(eginaligned và widehatABC+widehatBAC+widehatACB=180^o \ & Leftrightarrow 30^o+widehatBAC+30^o=180^o \ & Leftrightarrow widehatBAC=120^o \ endaligned )

 


Xem đoạn phim bài bác giảng và làm cho thêm bài xích rèn luyện về bài học này ở đây nhằm học tập giỏi rộng.
Tmê mẩn khảo giải thuật các bài tập Bài 4: Góc sản xuất vày tia tiếp đường cùng dây cung khác • Giải bài 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho đường tròn trung ương O,... • Giải bài 28 trang 79 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn (O)... • Giải bài bác 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Chứng minh định lí... • Giải bài 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho mặt đường tròn (O; R)... • Giải bài xích 32 trang 80 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Cho con đường tròn trọng tâm O... • Giải bài 33 trang 80 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Cho A, B, C là ba điểm... • Giải bài xích 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho con đường tròn (O) cùng... • Giải bài 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Trên bờ biển cả có một...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Cnạp năng lượng bậc nhị. Căn uống bậc bố - Đại số cửu •Chương thơm 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Cmùi hương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương thơm trình số 1 nhị ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Cmùi hương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Cmùi hương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9
Bài trước Bài sau
Giúp bạn làm việc giỏi giờ Anh
Giải bài xích tập SGK Tân oán 9
Bài 4: Góc tạo ra bởi tia tiếp tuyến cùng dây cung
• Giải bài 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 28 trang 79 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài 29 trang 79 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 • Giải bài 30 trang 79 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài 31 trang 79 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài 32 trang 80 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 35 trang 80 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2
Giải bài xích tập SGK Tân oán 9
Cmùi hương 1. Căn uống bậc nhì. Cnạp năng lượng bậc cha Chương thơm 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Cmùi hương 2. Hàm số hàng đầu Cmùi hương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ pmùi hương trình hàng đầu nhị ẩn Chương thơm 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Pmùi hương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Pmùi hương trình bậc hai một ẩn Cmùi hương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài bác tập SGK Toán thù 9
Giải bài xích tập SGK Toán thù 9 Tập 1 Giải bài tập SGK Tân oán 9 Tập 2
+ Msống rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7

Xem thêm: Lộ Trình Tuyến Xe Buýt 49 Hà Nội, Xe Buýt 49 Trần Khánh Dư

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinc Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Tân oán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Tân oán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Tân oán lớp 7 Tân oán lớp 8 Tân oán lớp 9
Toán lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán thù lớp 12