Bài Giảng Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

... cực. Nội dung quy luật Phủ định của phủ định Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là domâu thuẫn trong bản thân sự vật quy t định. Mỗi lần phủ định là kết quảđấu ... cái phủ định làcái đối lập với cái bị phủ định. Cái phủ định sau khi khi phủ định cáibị phủ định, cái phủ định định lại tiếp tục biến đổi và tạo ra chu khỳ phủ định lần thứ hai) . Sự phủ định ... địnhphủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra là cho sự vật cũ chuyển thành cái đốilập với mình (cái phủ định, phủ định cái bị phủ định, cái bị phủ định làtiền đề là cái cũ, cái phủ định...

Bạn đang xem: Bài giảng quy luật phủ định của phủ định

*

Quy luật phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc


... đối lập bên trong sự vật ấy quy t định) .1.2. Nội dung quy luật: Quy luật phủ định của phủ định là một trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này khái quát khuynh hướng ... ta.- Vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.- Thành quả của vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây ... sự vật - giữa mặt khẳng địnhphủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra là do sự vật cũ chuyển thành cái đối lập với mình. Sự phủ định lần Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta nhận...

Xem thêm: Ảnh Sexy Của Châu Âu Âu - 220 Sự Quyến Rũ Của Gái Châu Âu :) Ý Tưởng

*

*

*

*