Bài tập kim loại kiềm thổ

1. Bài tập về klặng loại kiềm, kiềm thổ

Dạng 1: Kyên loại kiềm, kiềm thổ phản bội ứng cùng với phi kim

- Trong phản ứng với phi kim, kyên loại kiềm thổ thể hiện tính khử mạnh:

Kyên ổn các loại kiềm: M → M+ + e

Klặng nhiều loại kiềm thổ: M → M2++ 2e

- Phi klặng phản ứng thể hiện tính oxi hóa: X + ne → Xn-

lấy ví dụ 1:Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (bao gồm hoá trị không đổi trong phù hợp chất) trong tất cả hổn hợp khíCl2với O2. Sau phản nghịch ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí đã bội phản ứng là 5,6 lkhông nhiều (sinh hoạt đktc). Klặng các loại M là

A.

Bạn đang xem: Bài tập kim loại kiềm thổ

Mg. B.Ca. C.Be. D.Cu.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có: số mol khí = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Sơ đồ phản ứng:7,2 gam kyên ổn loại M + 5,6 lít hỗn hợp Cl2với O2→ 23,0 gam chất rắn

Áp dụng bảo toàn khối lượng ⇒ khối lượng hỗn hợp Cl2và O2= 23 – 7,2 = 15,8 gam

Hotline x cùng y thứu tự là số mol của Cl2với O2ta có:

Tổng số mol x + y = 0,25 và tổng trọng lượng 71x + 32y = 15,8⇒ x = 0,2; y = 0,05

Quá trình oxi hóa: M → Mn++ ne

Quá trình khử Cl2+ 2e → 2Cl-

O2+ 4e → 2O2-

Áp dụng định điều khoản bảo toàn electron ta gồm : n.nM =2.nClo +4.noxi

⇒ (7,2/M).n = 0,2.2 + 0,05.4 ⇒ n = 2; M = 24 (Mg). Đáp án A.

Dạng 2: Kyên nhiều loại kiềm, kiềm thổ phản ứng với nước

Kyên ổn loại kiềm cùng kiềm thổ bội phản ứng mạnh bạo cùng với nước (trừ Be, Mg) cùng miêu tả tính khử, nước diễn tả tính oxi hóa hiện ra khí H2. Dung dịch chiếm được gồm môi trường xung quanh kiềm.

H2O + 2e → OH- + H2↑

Ví dụ 2:Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước chiếm được hỗn hợp KOH bao gồm nồng độ % là bao nhiêu?

A. 5,31%. B.5,20%.C.5,30%.D.5,1/2.

Hướng dẫn giải

Theo mang thiết ta có: số mol K = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

2K + 2H2O → 2KOH + H2(1)

mol: 0,1 0,1 0,05

Theo (1) và vận dụng định pháp luật bảo toàn khối lượng ta gồm :

mdd sau pư= khối lượng K + khối lượng H2O – khối lượng H2= 105,6 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch KOH là (0,1.56)/105,6 = 5,3%.Đáp án C.

lấy một ví dụ 3: Cho a gam kim loại M rã không còn vào H2O chiếm được dung dịch tất cả trọng lượng lớn hơn khối lượng H2O thuở đầu là 0,95a gam. M là

A. Na.B.Ba.C.Ca.D.Li.

Hướng dẫn giải

Gọi số mol M là x, lúc đó x = a/M

Phương trình phản nghịch ứng

2M+2nH2O→ 2M(OH)n+nH2 (1)

mol: x (n/2)x

⇒ số mol H2= (n/2)(a/M) = an/(2M)

Khối lượng dung dịch tăng =mM–mH2= 0,95a

⇒mH2= 0,05a ⇒ số mol H2= (n/2)x = 0,025a (mol)

⇒ x = a/M = 0,025a/(n/2) ⇒ M = 20n (với n =1,2,3 thì nghiệm hợp lí là n = 2, M =40)

⇒ M là Ca Đáp án C.

Dạng 3: Kyên nhiều loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với hỗn hợp axit

Trường kim loại tổng hợp loại kiềm, kiềm thổ bội nghịch ứng được với nước, Khi mang đến lượng dư vào hỗn hợp axit, ta coi như bội nghịch ứng của kim loại với axit xảy ra trước, tiếp nối bắt đầu xẩy ra phản bội ứng với nước.

Kyên ổn các loại kiềm, kiềm thổ Lúc tác dụng với H2SO4 quánh hoặc HNO3 có khả năng tạo ra những thành phầm khử có số thoái hóa rẻ (S, N2, N2O, NH4+)

lấy ví dụ 4: X là kim loại trực thuộc team IIA. Cho 1,7 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm kim loại X cùng Zn chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl, có mặt 0,672 lít khí H2(sinh sống đktc). Mặt không giống, khi cho một,9 gam X công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4loãng, thì thể tích khí hiđro hình thành không tới 1,12 lít (nghỉ ngơi đktc). X là klặng loại

A. magie. B.beri.C.canxi. D.bari.

Hướng dẫn giải

Gọi

*
là kí hiệu tương đương của hai kim loại X cùng Zn có hoá trị II

*
+2HCl→
*
+H2(1)

0,03 mol 0,03 mol

X+H2SO4→XSO4+H2(2)

Zn= 65 đề xuất MX X > 1,9/0,05 = 38

⇒ X là canxi (Ca)

lấy ví dụ như 5: Hoà tung hết 2,4gam sắt kẽm kim loại M bởi dung dịch HNO3 dư được 0,448lít khí N2 là thành phầm khử độc nhất vô nhị đktc. Tìm M?

A. Zn B. Mg C. Al D. Ca

Hướng dẫn giải

Giả sử kim loại M bao gồm hóa trị II

Quá trình oxi hóa: M → M2+ + 2e

Quá trình khử: H+ + NO3- + 10e → N2 + H2O

Bảo toàn e bao gồm 2nM =

*
⇒ nM = 0,1 mol ⇒ MM = 24 gam ⇒ Mg

Dạng 4: Kyên các loại kiềm, kiềm thổ phản bội ứng với dung dịch muối

Trường hợp kim nhiều loại kiềm, kiềm thổ có công dụng làm phản ứng với nước, Khi cho vô hỗn hợp muối vẫn làm phản ứng trước cùng với nước chế tạo thành bazơ, tiếp đến bazơ phản nghịch ứng với muối hạt vào hỗn hợp.

Trường vừa lòng Mg làm phản ứng cùng với dung dịch muối hạt đang xảy ra theo quy hiện tượng dãy điện hóa.

lấy ví dụ 6:Cho m gam Mg vào hỗn hợp đựng 0,12 mol FeCl3. Sau lúc bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 2,88. B.2,16. C.4,32. D.5,04.

Hướng dẫn giải

Lúc cho Mg vào hỗn hợp muối hạt Fe3+, thứ nhất Mg khử Fe3+thành Fe2+, tiếp nối Mg khử Fe2+về sắt. Vậy phản nghịch ứng (1) xẩy ra kết thúc kế tiếp bắt đầu mang đến làm phản ứng (2).

Giả sử toàn bộ lượng Fe2+chuyển không còn thành Fe thì trọng lượng sắt tạo nên thành là 6,72 gam. Trên thực tế khối lượng hóa học rắn chiếm được chỉ nên 3,36 gam, suy ra Fe2+chưa bội nghịch ứng hết, Mg đã bội phản ứng hết, 3,36 gam chất rắn là sắt chế tác thành.

Pmùi hương trình phản nghịch ứng

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+ (1)

mol: 0,06 0,12 0,06 0,12

Mg + Fe2+ → Mg2+ + sắt (2)

mol: 0,06 0,06 0,06 0,06

Cnạp năng lượng cđọng vào (1) và (2) suy ra : số mol Mg = 0,06+0,06 = 0,12 mol

⇒ khối lượng Mg = 0,12.24 = 2,88 gam Đáp án A.

2. Bài tập về đúng theo chất kyên loại kiềm, kiềm thổ

Dạng 1: CO2, SO2 làm phản ứng cùng với hỗn hợp kiềm

3.1.Ngulặng tắc

Lúc sục nhàn nhã CO2hoặc SO2vào dung dịch kiềm, sản phẩm công nghệ từ bỏ phản nghịch ứng xẩy ra như sau:

(1) CO2+ OH-→ CO32-

(2) CO2+ CO32-+ H2O→ HCO3-

Đặt k = số mol OH-/ số mol CO2(hoặc k = số mol OH-/ số mol SO2)

Với k ≥ 2 : chỉ tạo nên muối CO32-

Với k ≤ 1 : chỉ tạo ra muối hạt HCO3-

Với1 3-và CO32-

Trường hợpđều bài xích tân oán cần thiết tính k, lúc ấy ta bắt buộc nhờ vào hầu như dữ kiện phú để đưa ra tài năng chế tác muối bột. Ví dụ

- Hấp trúc CO2vào NaOHdư⇒ chỉ chế tạo muối hạt Na2CO3.

- Hấp thụ CO2vào NaOH. Sau đó thêm BaCl2vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dưvào thấy lộ diện thêm kết tủa nữa⇒ tạo cả hai muối bột Na2CO3cùng NaHCO3

Trong trường thích hợp không tồn tại các dữ kiện bên trên thì chia ngôi trường phù hợp để giải.

3.2. Biết lượng kết tủa CaCO3, lượng Ca2+tính thể tích CO2

-Nếu mang đến CO2bội phản ứng cùng với lượng Ca(OH)2dư thì chỉ tạo muối hạt CO32-lúc đó số mol CO2= số mol CaCO3.

-Nếu số mol CaCO32thì bao gồm 2 ngôi trường hợp

(1) Ca(OH)2dư bắt buộc số mol CO2= số mol CaCO3vàngôi trường phù hợp này thể tích khí CO2nhỏ tuổi nhất

(2) Ca(OH)2tạo nên không còn kết tủa tiếp đến kết tủa chảy một trong những phần tạo nên thành Ca(HCO3)2

thì số mol CO2= 2.số mol OH-- số mol CaCO3vàtrường vừa lòng này thể tích khí CO2lớn số 1.

3.3. Biết lượng CO2, lượng các thành phần hỗn hợp NaOH với Ca(OH)2tính lượng kết tủa.

Cần xác định được số mol Ca2+, số mol CO32-

+ Nếu số mol Ca2+32-thì số mol kết tủa = số mol Ca(OH)2

+ Nếu số mol Ca2+> số mol CO32-thì số mol kết tủa = số mol CO32-

Ví dụ 7:Hấp thú trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (làm việc đktc) vào hỗn hợp cất 8 gam NaOH, nhận được dung dịch X. Khối lượng muối tung gồm vào dung dịch X là

A. 10,6 gam. B. 5,3 gam. C. 21,2 gam. D. 15,9 gam.

Hướng dẫn giải

nCO2= 0,1 mol

nNaOH = 0,2 mol

Ta có

*
⇒ Tạo muối hạt Na2CO3

*

⇒ Khối hận lượng muối tung trong X là mNa2CO3= 0,1.106 = 10,6 gam

ví dụ như 8: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lkhông nhiều khí CO2(đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2độ đậm đặc a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A.0,048. B.0,032. C.0,04.D.

Xem thêm: Tóc Bạc Sớm Nên Ăn Gì Để Tóc Đen Trở Lại Không Lo Gãy Rụng, Top 15 Thực Phẩm Giúp Tóc Đen Bóng Trở

0,06.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có: số mol CO2= 2,688/22,4 = 0,12 mol

Kết tủa là BaCO3bởi vì đó có số mol = 15,76/ 197 = 0,08 mol

Phương trình phản nghịch ứng: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)

mol: 0,08 0,08 0,08

⇒ Số mol CO2tạo muối axit = 0,12 – 0,08 = 0,04

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2(2)

mol:0,04 0,02 0,02

Theo (1), (2) ⇒ số mol Ba(OH)2= 0,08+0,02 =0,1 mol

⇒ CM Ba(OH)2 = 0,một nửa,5 = 0,04 mol/lit Đáp án C.

lấy một ví dụ 9: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả K2CO3 0,2 M cùng KOH x mol/l, sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được dung dịch Y. Cho cục bộ Y tác cùng với hỗn hợp BaCl2 (dư), nhận được 11,82 gam kêt tủa. Giá trị của x?

A. 1,14 B. 1,24 C. 1,4 D. 1.2

Hướng dẫn giải

*

Ta bao gồm sơ thiết bị phản bội ứng sau:

*

Ta có

*
= 0,06 mol

Áp dụng bảo toàn nguyên ổn tố C ta có

*

Áp dụng bảo toàn nguyên ổn tố K ta có :

*

*

Dạng 2: Muối cacbonat phản ứng cùng với axit

2.1. Cho khoan thai H+ vào lếu hợpCO32-với HCO3-

Cho từ tốn dung dịch chứa ion H+(HCl, H2SO4, HNO3) vào dung dịch cất các ion CO32-và HCO3-thì làm phản ứng xảy ra theo đồ vật từ bỏ ưu tiên :

CO32- + H+→HCO3-(1)

HCO3-+ H+→CO2+ H2O (2)

Hiện tượng làm phản ứng: ban sơ không tồn tại khí, kế tiếp có khí ko color bay ra.

Bài toán thuộc dạng lượng dư - lượng không còn. ⇒ Pmùi hương pháp giải : Viết pmùi hương trình dạng ion rút ít gọn, xác minh đúng mực hóa học phản ứng không còn , hóa học còn dư, tính theo lượng hóa học bội phản ứng hết.

2.2.Cho rảnh rỗi H+ vào hỗn hợpCO32-cùng HCO3-

Cho nhàn hạ hỗn hợp đựng các ionCO32-vàHCO3-vào hỗn hợp cất ion H+(HCl, H2SO4, HNO3) thì phản bội ứng xảy ra đôi khi theo đúng tỉ lệ mol của những ion CO32-và HCO3-bao gồm trong dung dịch.

Phản ứng (1) cùng (2) xảy ra mặt khác.

Lưu ý:

- Trong dạng bài xích tập này thì lượng H+mà lại đề bài bác mang đến thườngko đủđể gửi không còn những ion CO32-và HCO3-thành CO2nêncho từ bỏ từhỗn hợp chứa ion H+(HCl, H2SO4, HNO3)vào dung dịch chứa các ion CO32-với HCO3-cùng làm ngược lại thì đã chiếm được lượng CO2­khác biệt.

- Trong trường hợp axit dư thì: CO32- + 2H+→CO2+ H2O (1)

HCO3-+ H+ →CO2+ H2O (2)

lấy ví dụ 10: Cho thư thả đến khi kết thúc hỗn hợp cất 0,48 mol HCl vào dung dịch X đựng mặt khác x mol Na2CO3 với 0,2 mol NaHCO3. Sau Lúc các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 4,032 lít CO2 (đktc). Giá trị của x là

A. 0,15. B. 0,28. C.0,14. D.0,30.

Hướng dẫn giải

Thứ tự và lượng chất làm phản ứng như sau

*

*

ví dụ như 11:Hoà tung hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3với M’CO3vào dung dịch HCl thấy bay ra V lít khí (đktc). Dung dịch chiếm được đem cô cạn thu được 5,1 gam muối hạt khan. Giá trị của V là

A. 1,12 lít.B.1,68 lkhông nhiều.C.2,24 lkhông nhiều.D.3,36 lkhông nhiều.

Hướng dẫn giải

Đặt bí quyết trung bình của nhị muối hạt cacbonat là

*

Phương thơm trình làm phản ứng :

*
+ 2HCl →
*
+ CO2+ H2O (1)

mol: x x x

Theo (1) ta thấy sau bội phản ứng trọng lượng muối bột tăng là vì muối hạt clorua sinh ra gồm trọng lượng to hơn trọng lượng muối bột cacbonat thuở đầu.

Ta gồm : (M + 71)x – (M + 60)x = 5,1 – 4

⇒ x = 0,1 mol

⇒ VCO2= 0,1.22,4 = 2,24 lít Đáp án C.

lấy ví dụ như 12: Thêm thủng thẳng đến khi kết thúc hỗn hợp chứa 0,2 mol KHCO3cùng 0,1 mol K2CO3vào dung dịch đựng 0,3 mol HCl. Thể tích khí CO2(đktc) nhận được là

A. 4,48 lkhông nhiều.B.5,04 lít.C.3,36 lít.D.6,72 lít.

Hướng dẫn giải

Để phản ứng hết với những muối KHCO3cùng K2CO3thì lượng HCl đề nghị sử dụng là

0,02 + 0,1.2= 0,4 mol > 0,3 mol ⇒HCl thiếu thốn, lượng CO2tính theo HCl.

Theo giả thiết ta gồm số mol HCO3-: số mol CO32-= 2:1

Do đó ta điện thoại tư vấn số mol củanhững ion HCO3-cùng CO32-tmê man gia phản ứng là 2x và x.

lúc đến nhàn nhã dung dịch cất những ion CO32-và HCO3-vào dung dịch đựng ion H+thì làm phản ứng xẩy ra mặt khác (1) với (2):

CO32- + 2H+→CO2 + H2O (1)

mol: x 2x x

HCO3-+ H+→CO2+ H2O (2)

mol 2x 2x 2x

⇒ số mol H+= 4x = 0,3 ⇒ x 0,075 ⇒ VCO2= 3x.22,4 = 5,04 lit

Đáp án B.

Dạng 3: P2O5, H3PO4 phản nghịch ứng với hỗn hợp kiềm

3.1.H3PO4 tính năng cùng với kiềm

Tính tỉ lệ thành phần số mol OH-/ số mol axitđể tự đó xác định sản phẩm hình thành trong phản nghịch ứng.

Pmùi hương trình phản ứng là một trong các trường hợp sau:

+ Nếu số mol NaOH-≤ số mol H3PO4 thì xảy ra

NaOH +H3PO4 →NaH2PO4 + 2H2O (1)

+ Nếu số mol NaOH-= một nửa số mol H3PO4 thì xảy ra

2NaOH + H3PO4→ Na2HPO4 + 2H2O (2)

+ Nếu số mol NaOH-≥ 1/3 số mol H3PO4 thì xảy ra

3NaOH + H3PO4→ Na3PO4 + 3H2O (3)

3.2.P2O5tác dụng với kiềm

Đối với P2O5thì ta coi nlỗi P2O5+ 3H2O →2H3PO4sau đó làm như phương pháp bên trên.

lấy một ví dụ 13: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M chức năng với 200 ml hỗn hợp H3PO40,5M, muối thu được có cân nặng là

A.14,2 gam. B.15,8 gam. C.16,4 gam. D.11,9 gam.

Hướng dẫn giải

Ta có:số mol NaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

số mol H3PO4= 0,2.05 = 0,1 mol

Vì số mol số mol NaOH : số mol H3PO4= 2:1 cần sản phẩm là Na2HPO4.

Pmùi hương trình làm phản ứng

2NaOH + H3PO4→ Na2HPO4 + 2H2O (1)

mol: 0,2 → 0,1 → 0,1

Khối lượng muối thu được = 142.0,1 = 14,2 gam Đáp án A.

Dạng 4: Phản ứng nhiệt phân muối cacbonat

Các muối bột hidrocacbonat dễ bị sức nóng phân: 2HCO3-

*
CO32- + CO2 + H2O

Muối cacbonat của Na, K bền, muối bột cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm thổ bị sức nóng phân ở nhiệt độ cao

CaCO3

*
CaO + CO2

lấy một ví dụ 14:X là một trong các loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung 50 gam X một thời gian, thu được 39 gam hóa học rắn. % CaCO3đã trở nên phân huỷ là

A. 50,5%. B.60%.C.62,5%. D.65%.

Hướng dẫn giải

Giả sử bao gồm 100 gam đá vôi thì cân nặng của CaCO3là 80 gam. Do đó vào 50 gam X tất cả 40 gam CaCO3.

Phương thơm trình phản nghịch ứng hóa học

CaCO3→ CaO + CO2

mol: x x

Theo pmùi hương trình cùng theo mang thiết ta có

100x – 56x = 50 – 39 = 11 x = 0,25

Vậy % CaCO3bị phân hủy là 0,25 : 40 = 0,625 Đáp án C.

Dạng 5: Các muối chứa ion Ca2+, Ba2+, Mg2+phản bội ứng với dung dịch muối hạt CO32-

* Phản ứng vào dung dịch tạo kết tủa:

Mg2++ CO32– → MgCO3

Ba2++ CO32– → BaCO3

Ca2++ CO32– → CaCO3

lấy ví dụ như 15: Dung dịch A tất cả đựng 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl–với 0,2 mol NO3–. Thêm dần dần V lít dung dịch K2CO31M vào A cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có mức giá trị là

A.150 ml.B.300 ml.C.200 ml.D.250 ml.

Xem thêm: 10 Bức Ảnh Hài Hước Của Động Vật Khiến Bạn Không Thể Nhịn Cười

Hướng dẫn giải

Phương trình ion rút gọn :

Mg2++ CO32– → MgCO3

Ba2++ CO32– → BaCO3

Ca2++ CO32– → CaCO3

lúc làm phản ứng ngừng, những kết tủa bóc tách ngoài dung dịch, phần hỗn hợp chứa K+, Cl–với NO3–.

Theo định luật bảo toàn điện tích thì số mol K+= số mol Cl–+ số mol NO3–= 0,3 mol


Chuyên mục: Viết Blog