Bài tập về giới từ lớp 7

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục Bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Giới từ (Preposition)Một số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
100 Bài tập giới từ At, On, In có đáp án (Chỉ thời gian)
Trang trước
Trang sau

100 Bài tập giới từ At, On, In có đáp án (Chỉ thời gian)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ lớp 7

Trước khi làm Bài tập giới từ at, on, in (Chỉ thời gian) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ at, on, in (Chỉ thời gian) trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập giới từ at, on, in (Chỉ thời gian):

Bài 1: Complete the sentences. Use at, on or in + the following:

the evening about 20 minutes 1492 the same time

the moment 21 July 1969 the 1920s night

Saturdays the Middle Ages 11 seconds

1. Columbus made his first voyage from Europe to America in 1492.

2. If the sky is clear, you can see the stars ......

3. After working hard during the day, I like to relax ......

4. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ......

5. It"s difficult to listen if everyone is speaking ......

6. Jazz became popular in the United States ......

7. I"m just going out to the shop. I"ll be back ......

8. (on the phone) "Can I speak to Dan?" "I"m afraid he"s not here ......"

9. Many of Europe"s great cathedrals were built ......

10. Ben is a very fast runner. He can run 100 metres ......

11. Liz works from Monday to Friday. Sometimes she also works ......

Hiển thị đáp án

2. at night

3. in the evening

4. on 21 July 1969

5. at the same time

6. in the 1920s

7. in about 20 minutes

8. at the moment

9. in the Middle Ages

10. in 11 seconds

11. on Saturdays


Bài 2: Put in at, on or in.

1. Mozart was born in Salzburg in 1756.

2. I haven"t seen Kate for a few days. I last saw her .... Tuesday.

3. The price of electricity is going up .... October.

4. .... weekends, we often go for long walks in the country.

5. I"ve been invited to a wedding .... 14 February.

6. Jonathan is 63. He"ll be retiring from his job .... two years time.

7. I"m busy just now, but I"ll be with you .... a moment.

8. Jenny"s brother is an engineer, but she doesn"t have a job .... the moment.

9. There are usually a lot of parties .... New Year"s Eve.

10. I don"t live driving .... night.

11. My car is being repaired at the garage. It will be ready .... two hours.

12. The telephone and the doorbell rang .... the same time.

13. Mary and David always go out for dinner .... their wedding anniversary.

14. It was a short book and easy to read. I read it .... a day.

15. .... Saturdaty night I went to bed .... midnight.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hình Xăm La Bàn - Hình Xăm La Bàn Có Ý Nghĩa Gì

16. We travelled overnight to Paris and arrived .... 5 o"clock .... the morning.

17. The course begins .... 7 January and ends sometime .... April.

18. I might not be at home .... Tuesday morning , but I"ll be there .... the afternoon.

Hiển thị đáp án

2. I last saw her on Tuesday

3. in

4. at

5. on

6. in

7. in

8. at

9. on

10. at

11. in

12. at

13. on

14. in

15. On Saturday night .... at midnight

16. at 5 o"clock .... in the morning

17. on 7 January .... in April

18. at home on Tuesday morning .... in the afternoon


Bài 3: Which is correct a, b or both of them?

1. a, I"ll see you on Friday.both
b, I "ll see you Friday.
2. a, I"ll see you on next Friday.b
b, I"ll see you next Friday.
3. a, Paul got married in April. .....
b, Paul got married April.
4. a, They never go out on Sunday evenings......
b, They never go out Sunday evenings.
5. a, We ofte have a short holiday on Christmas......
b, We often have a short holiday at Christmas.
6. a, What are you doing the weekend?.....
b, What are you doing the weekend?
7. a, Will you be here on Tuesday? .....
b, Will you be here Tuesday?
8. a, We were ill at the same time......
b, We were ill in the same time.
9. a, Sue got married at 18 May 1996......
b, Sue got married on 18 May 1996
10. a, He left school last June......
b, He left school in last June.
Hiển thị đáp án

Đã có app bibleknights.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/bibleknights.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.bibleknights.com để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.