Bảng xếp lương theo nghị định 204

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 204/2004/NĐ-CP

TP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CHÍNH PHỦ

Căn uống cđọng Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25mon 12 năm 2001;

Căn uống cđọng Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày04 tháng 1một năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số19/2003/QH1một ngày 16 mon 1một năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoáXI;

Căn uống cđọng Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH1một ngày 30 mon 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vềcâu hỏi phê chuẩn bảng lương dùng cho, bảng phụ cung cấp dịch vụ đối với cán bộ lãnh đạocủa Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát;

Theo ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Sở Nội vụ vàSở trưởng Sở Tài chủ yếu,

NGHỊ ĐỊNH:

Cmùi hương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này mức sử dụng về cơ chế chi phí lương gồm: nút lươngvề tối tgọi chung; những bảng lương; các chính sách prúc cấp cho lương; cơ chế nâng bậclương; chính sách trả lương; nguồn kinh phí nhằm triển khai chế độ tiền lương; cai quản lýtiền lương với các khoản thu nhập so với cán cỗ, công chức, viên chức trong những cơ quanđơn vị nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước; cán cỗ siêng trách nát với công chức làng,phường, thị trấn; sĩ quan tiền, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan lại, chiến sĩ, côngnhân trong các ban ngành, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang (lực lượng trang bị gồmquân nhóm quần chúng. # cùng công an nhân dân).

Bạn đang xem: Bảng xếp lương theo nghị định 204

Cơ quan liêu công ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan,đơn vị nằm trong lực lượng vũ trang nói bên trên, tiếp sau đây call phổ biến là cơ sở, đơn vị chức năng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này vận dụng so với cán bộ, công chức, viên chứccùng các đối tượng ở trong lực lượng trang bị, bao gồm:

1. Các chức danh lãnh đạo của Nhà nước cùng các chức danhchuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát công cụ trên bảng lương chứcvụ và bảng phụ cấp cho dịch vụ ban hành đương nhiên Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 mon 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề phê chuẩn chỉnh bảng lươngchuyên dụng cho, bảng phú cấp phục vụ so với cán bộ chỉ đạo của Nhà nước; bảng lươngtrình độ chuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm liền kề (dưới đây viết tắt là Nghịquyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11).

2. Các chức vụ bởi vì thai cử để đảm nhận phục vụ theo nhiệmkỳ nằm trong Uỷ ban quần chúng thức giấc, thị trấn trực nằm trong Trung ương, huyện, quận,thị xã, đô thị nằm trong thức giấc.

3. Công chức trong những ban ngành đơn vị nước lao lý trên Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.. ngày 10 mon 10 năm 2003của nhà nước về việc tuyển dụng, áp dụng và cai quản cán cỗ, công chức trongcác cơ sở công ty nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP).

4. Công chức dự bị luật tại Điều 2 Nghịđịnh số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của nhà nước về chế độcông chức dự bị (sau đây viết tắt là Nghị định số 115/2003/NĐ-CP).

5. Viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước quyđịnh trên Điều 2 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10năm 2003 của nhà nước về Việc tuyển chọn dụng, sử dụng và thống trị cán cỗ, công chứctrong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (tiếp sau đây viết tắt là Nghị định số116/2003/NĐ-CP).

6. Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong biên chế nhà nước vàhưởng trọn lương theo bảng lương vì Nhà nước chính sách được cử mang lại thao tác làm việc trên cáchội, những tổ chức phi Chính phủ, các dự án cùng các cơ quan, tổ chức nước ngoài đặttrên VN.

7. Cán bộ siêng trách cùng công chức sống xóm, phường, thị trấn(dưới đây Hotline tầm thường là cán bộ siêng trách rưới và công chức cấp cho xã) mức sử dụng trên khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP.. ngày 21tháng 10 năm 2003 của nhà nước về chính sách, chế độ so với cán cỗ, công chứcngơi nghỉ xóm, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) và Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP. ngày 02 mon 11 năm 2004của nhà nước chế độ chi tiết bài toán thực hành Pháp lệnh Dân quân trường đoản cú vệ (sau đâyviết tắt là Nghị định số 184/2004/NĐ-CP).

8. Người có tác dụng công tác cơ yếu ớt trong tổ chức triển khai cơ yếu đuối.

9. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan tiền, đồng chí,công nhân trong các ban ngành, đơn vị chức năng trực thuộc lực lượng vũ khí.

Điều 3. Ngulặng tắc xếp lương cùng phụcấp công tác lãnh đạo, hiệ tượng trả lương và tiến hành chế độ chi phí lương

1. Ngulặng tắc xếp lương và prúc cấp chức vụ lãnh đạo

a) Cán cỗ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch côngchức, viên chức nào (tiếp sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức vụ trình độ chuyên môn,nhiệm vụ như thế nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm tiếp giáp (sau đây viết tắt là chứcdanh) thì xếp lương theo ngạch ốp hoặc chức danh kia.

b) Cán cỗ duy trì chức vụ bởi thai cử nằm trong diện xếp lươngtrình độ, nhiệm vụ và tận hưởng phụ cung cấp chức vụ chỉ đạo thì xếp lương theongạch, bậc công chức hành thiết yếu với hưởng trọn phụ cung cấp chuyên dụng cho chỉ đạo của chức danhbầu cử hiện đang đảm nhiệm.

c) Cán bộ, công chức, viên chức duy trì chức vụ chỉ huy (bầucử, ngã nhiệm) làm sao thì xếp lương dùng cho hoặc tận hưởng phú cấp cho dịch vụ theo chứcdanh lãnh đạo đó. Nếu một tín đồ giữ lại những chức vụ lãnh đạo không giống nhau thì xếplương dùng cho hoặc hưởng trọn phụ cấp dùng cho của chức vụ lãnh đạo tối đa. Nếukiêm nhiệm chức danh chỉ đạo đứng đầu tư mạnh quan tiền, đơn vị chức năng khác mà lại phòng ban, đơn vịnày được sắp xếp biên chế chăm trách rưới người Tiên phong thì thừa hưởng thêm phụcấp kiêm nhiệm.

d) Các đối tượng người dùng thuộc lực lượng trang bị với cơ yếu hèn quy địnhhưởng trọn lương theo bảng lương như thế nào thì xếp lương theo bảng lương kia.

đ) Chuyển xếp lương cũ sang trọng lương mới cần đính cùng với câu hỏi ràrà, bố trí biên chế của các cơ sở, đơn vị; thanh tra rà soát, triển khai xong tiêu chuẩnchức danh cán bộ, công chức, viên chức; rà soát lại bài toán xếp lương cũ, nhữngtrường thích hợp đang xếp lương hoặc phú cấp chuyên dụng cho không đúng mức sử dụng của phòng ban cóthđộ ẩm quyền thì đưa xếp lại lương cùng phú cấp cho dùng cho (ví như có) theo như đúng quyđịnh.

2. Nguim tắc trả lương

Việc trả lương đề xuất lắp cùng với công dụng tiến hành nhiệm vụ củacán bộ, công chức, viên chức với mối cung cấp trả lương (tự chi phí nhà nước cấp hoặccung cấp cùng trường đoản cú những nguồn thu theo phương pháp của lao lý dùng để trả lương) củacơ sở, đơn vị chức năng.

3. Nguim tắc tiến hành cơ chế chi phí lương

a) Cán bộ, công chức, viên chức cùng những đối tượng người tiêu dùng ở trong lựclượng khí giới lúc biến đổi các bước thì được đưa xếp lại lương cùng phụ cấpchuyên dụng cho (nếu như có) mang đến phù hợp với quá trình bắt đầu phụ trách. Trường thích hợp thôi giữchức vụ chỉ huy (trừ trường vừa lòng bị kỷ nguyên lý bãi nhiệm, cách chức hoặc khôngđược chỉ định lại) để triển khai các bước không giống hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác cơ mà cómức lương chức vụ hoặc phú cung cấp dịch vụ phải chăng hơn thế thì được bảo lưu giữ mức lương chứcvụ hoặc prúc cấp chuyên dụng cho của chức danh chỉ huy cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lạilương hoặc phụ cung cấp chuyên dụng cho (trường hợp có) theo các bước bắt đầu phụ trách.

b) Theo trải nghiệm trọng trách, cán cỗ, công chức, viên chức vàcác đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng thiết bị đang nắm giữ chức danh chỉ đạo được luânchuyển đến giữ chức danh chỉ huy khác tất cả mức lương phục vụ hoặc prúc cấp cho chứcvụ thấp hơn, thì được tầm mức lương công tác hoặc prúc cung cấp chuyên dụng cho theo chức danhlãnh đạo cũ. Trường thích hợp các bước mới được vận chuyển mang đến luật xếp lươngtheo ngạch hoặc theo chức vụ phải chăng hơn nữa thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụcấp dùng cho trường hợp có) với được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo giải pháp ởngạch ốp hoặc chức danh cũ.

c) Các đối tượng được đưa côngtác tự lực lượng thiết bị, cơ yếu hèn cùng đơn vị đơn vị nước vào thao tác trong cơquan lại bên nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì được chuyển xếp lại ngạch men,bậc lương cùng tận hưởng phú cấp chuyên dụng cho (trường hợp có) theo quá trình mới đảm nhận.Trường hợp xếp lương theo bảng lương level quân hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại hưởnglương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trực thuộc quân nhóm dân chúng vàchuyên môn kỹ thuật trực thuộc công an quần chúng. #, giả dụ tất cả nấc lương cũ cao hơn so vớinút lương new được xếp thì được bảo lưu phần chênh lệch cao hơn này theo quyđịnh của lao lý.

d) Thực hiện Việc xếp lương, chế độ phụ cung cấp lương, nâng bậclương, trả lương, quản lý tiền lương với thu nhập cá nhân đề xuất theo đúng đối tượng, phạmvi, chính sách, điều kiện, cơ chế được hưởng với các hình thức không giống của cơ quancó thẩm quyền.

đ) Thực hiện tại chế độ chi phí lương buộc phải gắn thêm cùng với cải cách hànhchính; đảm bảo an toàn đối sánh thân các ngành, nghề cùng thân các các loại cán bộ, côngchức, viên chức; bảo đảm ổn định chính trị - làng hội.

Cmùi hương II

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂUCHUNG, CÁC BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPhường. LƯƠNG

Điều 4. Mức lương buổi tối tđọc chung

Mức lương buổi tối thiểu tầm thường áp dụng đối với cán bộ, công chức,viên chức và các đối tượng người dùng trực thuộc lực lượng vũ trang được thực hiện theo quyđịnh trên Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vềnấc lương buổi tối tđọc.

Điều 5. Các bảng lương; bảng phụ cấpquân hàm hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nhiệm vụ và bảng prúc cấp cho công tác lãnh đạo

Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng lương; bảng phú cấpquân hàm hạ sĩ quan, chiến sỹ nghĩa vụ và bảng phú cấp cho chuyên dụng cho chỉ đạo như sau:

1. Các bảng lương:

a) Quy định 7 bảng lương sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương trình độ, nhiệm vụ so với cán cỗ,công chức trong những cơ quan đơn vị nước (bao hàm cả cán cỗ duy trì chức vụ vị thai cửthuộc diện xếp lương theo ngạch men, bậc công chức hành chính và tận hưởng prúc cấp cho chứcvụ chỉ đạo và công chức làm việc xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương trình độ, nghiệp vụ so với cán bộ,viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên quá hành, Ship hàng trong các cơquan đơn vị nước cùng các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách sinh sống xã, phường, thịtrấn.

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân team nhândân; sĩ quan lại, hạ sĩ quan tiền công an dân chúng.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân bài bản ở trong quân độidân chúng với trình độ nghệ thuật thuộc công an quần chúng.

b) Người làm công tác cơ yếu trongtổ chức cơ yếu, tuỳ theo từng đối tượng người tiêu dùng được xếp lương theo bảng lương cấp bậcquân hàm sĩ quan liêu quân team dân chúng (bảng 6) với mức lương tối đa bằng mứclương của cấp độ quân hàm Thiếu tướng (trừ sĩ quan lại quân đội quần chúng. # và sĩquan công an nhân dân được điều động, biệt phái) cùng bảng lương quân nhân chuyênnghiệp nằm trong quân đội dân chúng (bảng 7).

c) Công nhân thao tác làm việc trong các cơ quan, đơn vị chức năng ở trong lựclượng khí giới với tổ chức cơ yếu áp dụng thang lương, bảng lương phép tắc trongcác công ty bên nước.

2. Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nghĩa vụ thuộcquân nhóm nhân dân và công an quần chúng. #.

3. Bảng phú cấp chuyên dụng cho lãnh đạo(thai cử, bổ nhiệm) trong các phòng ban bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước;cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc quân nhóm quần chúng và công an dân chúng.

Điều 6. Các cơ chế prúc cấp cho lương

1. Prúc cung cấp thâm nám niên vượt khung:

vận dụng đối với những đối tượng người dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3,bảng 4 cùng bảng 7 quy định trên khoản 1 Điều 5 Nghị định này cùng bảng lương chuyênmôn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm giáp cơ chế tại Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11 , sẽ xếp bậc lương ở đầu cuối vào ngạch ốp hoặc vào chứcdanh.

a) Mức phú cấp cho như sau:

a1) Các đối tượng người sử dụng xếp lương theo những ngạch trường đoản cú loại A0 đếnmột số loại A3 của bảng 2, bảng 3, những chức danh xếp lương theo bảng 7 với các chứcdanh xếp lương theo bảng lương trình độ, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểmsát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương ở đầu cuối vào ngạch men hoặc trongchức vụ thì được hưởng phú cấp cho rạm niên thừa size bằng 5% nút lương của bậclương sau cuối trong ngạch ốp hoặc trong chức danh đó; từ thời điểm năm thứ tư trngơi nghỉ đi mỗinăm được tính thêm 1%.

a2) Các đối tượng người sử dụng xếp lương theo các ngạch nhiều loại B, một số loại Ccủa bảng 2, bảng 3 với nhân viên cấp dưới vượt hành, Giao hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng vào ngạch ốp thì thừa kế phú cấpthâm niên quá size bởi 5% mức lương của bậc lương sau cùng trong ngạch đó;từ năm lắp thêm bố trnghỉ ngơi đi tưng năm được xem thêm 1%.

b) Các đối tượng người dùng phương tiện tại điểm a(a1 cùng a2) khoản 1 Như vậy, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được Giao hàng nămhoặc bị kỷ công cụ một trong số hình thức khiển trách, chình họa cáo, không bổ nhiệm hoặcbị bến bãi nhiệm thì cđọng hàng năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ điều khoản bị kéolâu năm thêm thời hạn tính hưởng phú cấp cho rạm niên quá form một năm (đầy đủ 12 tháng)đối với thời hạn qui định.

c) Prúc cung cấp thâm nám niên thừa khung được dùng để làm tính đóng góp vàhưởng cơ chế bảo hiểm buôn bản hội.

2. Phú cấp kiêm nhiệm chức danh lãnhđạo:

vận dụng so với những đối tượng người tiêu dùng đang dữ chức danh lãnh đạo(thai cử, xẻ nhiệm) ở một ban ngành, đơn vị chức năng, mặt khác được bầu cử hoặc được bổnhiệm kiêm nhiệm chức vụ chỉ đạo đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị chức năng không giống nhưng mà cơ quan,đơn vị chức năng này được sắp xếp biên chế siêng trách nát người mở màn nhưng mà hoạt độngkiêm nhiệm.

Mức prúc cấp cho bởi 10% mức lương hiện nay tận hưởng cùng phụ cấp cho chứcvụ chỉ đạo cùng prúc cấp rạm niên vượt khung (nếu như có). Trường hòa hợp kiêm nhiệmnhiều chức danh chỉ huy cũng chỉ hưởng một nút prúc cấp cho.

3. Phụ cấp cho quần thể vực:

áp dụng đối với những đối tượng người dùng làm việc nghỉ ngơi phần đông vị trí hun hút,hẻo lánh với khí hậu xấu.

Prúc cấp bao gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 sovới tầm lương về tối tgọi chung. Đối với hạ sĩ quan lại và đồng chí nghĩa vụ thuộclực lượng thiết bị, phú cung cấp khu vực được xem so với mức prúc cấp quân hàm binhnhì.

4. Phụ cung cấp sệt biệt:

Áp dụng đối với các đối tượng người sử dụng thao tác làm việc sinh hoạt hòn đảo xa đất liền vàvùng biên thuỳ gồm điều kiện sinch hoạt quan trọng đặc biệt trở ngại.

Phú cung cấp bao gồm 3 mức: 30%; 1/2 với 100% nút lương hiện nay hưởngcộng phú cấp cho chức vụ chỉ đạo và prúc cung cấp thâm niên quá size (nếu có) hoặc phụcấp cho quân hàm hiện tại tận hưởng so với hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ trực thuộc lực lượng tranh bị.

5. Phụ cấp thu hút:

vận dụng so với cán bộ, công chức, viên chức đến thao tác ởhầu như vùng kinh tế tài chính bắt đầu, các đại lý kinh tế tài chính và hòn đảo xa đất liền gồm điều kiện sinc hoạtquan trọng đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% cùng 70% nấc lương hiện nay hưởngcộng phú cấp cho dịch vụ chỉ đạo với phụ cấp rạm niên quá size (nếu như có).

Thời gian hưởng prúc cấp cho từ bỏ 3 mang đến 5 năm.

6. Prúc cấp lưu giữ động:

vận dụng đối với cán cỗ, công chức, viên chức thao tác làm việc ở mộtsố nghề hoặc công việc tiếp tục biến hóa vị trí làm việc cùng chỗ nghỉ ngơi.

Phú cấp tất cả 3 mức: 0,2; 0,4 cùng 0,6 so với tầm lương tốitphát âm bình thường.

7. Prúc cấp ô nhiễm và độc hại, nguy hiểm:

vận dụng so với cán cỗ, công chức, viên chức làm cho phần đa nghềhoặc các bước có điều kiện lao rượu cồn độc hại, gian nguy với quan trọng đặc biệt ô nhiễm và độc hại,nguy hiểm không được xác định trong vòng lương.

Phụ cung cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 cùng 0,4 so với tầm lương tốitgọi chung.

8. Các cơ chế phụ cấp cho tính chất theo nghề hoặc công việc:

a) Phụ cung cấp thâm niên nghề:

áp dụng so với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp hóa thuộcquân team quần chúng. #, sĩ quan liêu với hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân,công chức thương chính cùng fan làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Mức prúc cấp cho nhỏng sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặcthao tác làm việc tiếp tục trong nghề thương chính, cơ yếu đuối thì thừa hưởng prúc cấp thâm nám niênnghề bởi 5% nấc lương hiện nay hưởng cộng phụ cấp cho chuyên dụng cho chỉ huy cùng phụ cấp cho thâmniên thừa size (giả dụ có); từ năm máy sáu trngơi nghỉ đi mỗi năm được tính thêm 1%.

b) Phú cấp ưu tiên theo nghề:

vận dụng đối với cán cỗ, công chức, viên chức làm phần đông nghềhoặc quá trình bao gồm ĐK lao động cao hơn bình thường, có chế độ ưu đãicủa Nhà nước cơ mà không được xác định trong vòng lương.

Phụ cấp cho có 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%,45% với 1/2 nấc lương hiện hưởng trọn cùng prúc cấp cho dịch vụ chỉ huy cùng phụ cấp thâmniên thừa form (nếu như có).

c) Phụ cung cấp trách nhiệm theo nghề:

áp dụng so với các chức danh xếp lương theo bảng lươngtrình độ, nhiệm vụ cùng bảng lương công tác thuộc ngành Tòa án, Kiểm tiếp giáp, Thanhtra với một số chức vụ tư pháp.

Prúc cấp bao gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% nấc lương hiệnhưởng cộng prúc cung cấp dùng cho chỉ huy cùng phú cung cấp thâm niên quá form (ví như có).

Đối tượng thừa kế chính sách phụ cấp trách nhiệm theo nghềcơ chế tại đặc điểm này thì không tận hưởng chế độ phú cấp cho ưu tiên theo nghề quy địnhtại điểm b khoản 8 Vấn đề này.

d) Phú cấp cho trách nhiệm công việc:

d1) Những người thao tác làm việc trong tổ chức cơ yếu ớt thừa hưởng phụcấp cho trách rưới nhiệm quá trình bảo đảm an toàn cơ mật mật mã.

Phụ cấp cho bao gồm 3 mức: 0,1; 0,2 cùng 0,3 so với tầm lương tốitđọc tầm thường.

d2) Những tín đồ làm đầy đủ công việc đòi hỏi trách nhiệm caohoặc đảm nhiệm công tác thống trị không trực thuộc chức danh lãnh đạo (thai cử, bổnhiệm) thì thừa kế phụ cung cấp trách rưới nhiệm công việc.

Xem thêm: Phim Thám Hiểm Đại Dương : Thảm Sát, 9 Phim Hay Về Đại Dương Sâu Thẳm

Phú cấp có 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tốitgọi chung.

đ) Prúc cấp cho ship hàng quốc phòng, an ninh:

Áp dụng so với các đối tượng người tiêu dùng không trực thuộc diện xếp lươngtheo bảng 6 và bảng 7 pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này làm việc trongcác cơ quan, đơn vị chức năng thuộc lực lượng khí giới cùng cơ yếu hèn.

Prúc cung cấp tất cả 2 mức: 30% và một nửa nút lương hiện nay tận hưởng cùng phụcấp cho chức vụ chỉ đạo và phụ cấp thâm nám niên quá size (giả dụ có).

Cmùi hương III

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG,CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương

1. Thực hiện nâng bậc lương thườngxuyên trên đại lý kết quả hoàn thành trọng trách của cán bộ, công chức, viên chứcvà thời hạn giữ bậc trong ngạch men hoặc trong chức vụ.

Thời gian duy trì bậc vào ngạch hoặc trong chức vụ để xemxét nâng bậc lương thường xuyên hình thức nhỏng sau:

a) Đối cùng với chức danh chuyên gia cao cấp, trường hợp không xếp bậclương sau cuối của bảng lương thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ lại bậc lương trongbảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.

b) Đối với các đối tượng người dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng4 nguyên tắc tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương trình độ chuyên môn, nghiệp vụngành Toà án, ngành Kiểm tiếp giáp luật pháp trên Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ,trường hợp chưa xếp bậc lương ở đầu cuối vào ngạch ốp hoặc trong chức vụ thì thời giangiữ bậc vào ngạch ốp hoặc vào chức vụ để xét nâng bậc lương nlỗi sau:

b1) Các đối tượng người sử dụng xếp lương theo các ngạch ốp từ bỏ nhiều loại A0 đếnnhiều loại A3 của bảng 2, bảng 3 với những chức vụ xếp lương theo bảng lương chuyênmôn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậclương vào ngạch ốp hoặc vào chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng xếp lương theo những ngạch ốp loại B, loại Ccủa bảng 2, bảng 3 và nhân viên cấp dưới vượt hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương vào ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

c) Các đối tượng người tiêu dùng lao lý trên điểm avới điểm b khoản 1 Điều này, nếu như không chấm dứt trọng trách được Ship hàng nămhoặc bị kỷ luật một trong các hiệ tượng khiển trách rưới, chình họa cáo, cách chức hoặcbị bến bãi nhiệm thì cứ đọng hàng năm ko kết thúc nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéolâu năm thêm thời hạn tính nâng bậc lương liên tiếp 1 năm (đầy đủ 12 tháng) so vớithời hạn lao lý.

2. Thực hiện tại nâng bậc lương trướcthời hạn như sau:

a) Cán cỗ, công chức, viên chức lậpcác kết quả xuất sắc trong thực hiện trách nhiệm nhưng mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trongngạch hoặc vào chức vụ thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tốiđa là 12 mon đối với thời hạn luật trên điểm a cùng điểm b khoản 1 Điều này.Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn vào mộtnăm không thực sự 5% tổng cộng cán cỗ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lươngcủa cơ sở, đơn vị chức năng (trừ các ngôi trường phù hợp luật tại điểm b khoản 2 Điều này).

b) Cán bộ, công chức, viên chức đãgồm thông tin nghỉ hưu theo pháp luật của Nhà nước, hoàn thành trọng trách được giao,chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch ốp hoặc vào chức vụ và không đủ điềukiện thời gian duy trì bậc và để được nâng bậc lương thường xuyên trên thời điểm cóthông tin về hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn về tối nhiều là 12tháng đối với thời hạn nguyên lý trên điểm a với điểm b khoản 1 Vấn đề này.

3. Việc thăng, giáng cấp độ quânhàm và nâng lương, nâng phú cấp cho quân hàm đối với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan, chiến sỹ,quân nhân chuyên nghiệp hóa với trình độ chuyên môn kỹ thuật trực thuộc lực lượng vũ khí thựchiện tại theo qui định của pháp luật hiện hành đối với lực lượng vũ khí.

Điều 8. Chế độ trả lương

1. Chế độ trả lương đính thêm cùng với kết quả thực hiện trọng trách củacán cỗ, công chức, viên chức; mối cung cấp trả lương và theo quy định trả lương của cơquan liêu, đơn vị chức năng. Thủ trưởng ban ngành, đơn vị sau khi hội đàm cùng với Ban Chấp hànhCông đoàn cùng cung cấp gồm trách nát nhiệm thành lập, phát hành quy chế trả lương để thựchiện nay so với cán cỗ, công chức, viên chức của phòng ban, đơn vị chức năng. Quy chế trảlương nên được gửi cơ sở làm chủ cấp cho bên trên trực tiếp để làm chủ, chất vấn vàthực hiện công khai vào phòng ban, đơn vị chức năng.

Việc trả lương trong lực lượng trang bị triển khai theo quyđịnh của quy định hiện tại hành.

2. Chế độ trả lương thao tác vào bantối, làm thêm giờ đồng hồ so với cán cỗ, công chức, viên chức tiến hành theo quy địnhcủa Sở cơ chế Lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức tiến hành cơ chế trực12giờ/24giờ đồng hồ hoặc 24giờ/24giờ đồng hồ được thực hiện cơ chế trả lương hoặc phú cung cấp đặcthù bởi Chính phủ, Thủ tướng tá nhà nước mức sử dụng.

3. Chế độ trả lương giữa những ngày nghỉ làm việc đượctận hưởng lương; chính sách trợ thì ứng tiền lương trong thời hạn bị đình chỉ công tác, bịtạm thời giữ, trợ thời giam, triển khai theo hình thức trên Nghị định số 114/2002/NĐ-CP. ngày31 tháng 1hai năm 2002 của nhà nước lý lẽ chi tiết với chỉ dẫn thực hành mộtsố điều của Sở nguyên tắc Lao cồn về chi phí lương.

4. Cán cỗ, công chức, viên chức vào biên chế trả lương củaphòng ban, đơn vị chức năng và những đối tượng người dùng tận hưởng lương trực thuộc lực lượng vũ trang được cửđi công tác, làm việc, học hành sinh hoạt nước ngoài từ 30 ngày tiếp tục trsinh sống lên hưởngsinh hoạt tổn phí vì chưng Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, tận hưởng sinh hoạt tổn phí vày nướcngoài, tổ chức thế giới đài tchúng ta thì vào thời hạn làm việc quốc tế thừa hưởng 40%nấc lương hiện tại hưởng trọn cộng phú cấp chức vụ lãnh đạo cùng prúc cấp cho rạm niên vượtform (nếu như có).

5. Công chức dự bị với những người trong thời gian tập sựhoặc demo câu hỏi trong những phòng ban đơn vị nước (của cả tập sự công chức cấp xã) vàtrong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước được hưởng nấc lương theo mức sử dụng trên Điều 18 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP., Điều 21Nghị định số 116/2003/NĐ-CPhường, Điều 18 Nghị định số117/2003/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CPhường vàđược hưởng chính sách prúc cấp, cơ chế trả lương theo hiện tượng trên Nghị định này.

6. Chế độ trả lương áp dụng từ bỏ ngày01 tháng 0một năm 2005 đối với cán bộ siêng trách với công chức cấp xã là ngườiđã hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất mức độ lao hễ nlỗi sau:

a) Cán cỗ chăm trách nát cung cấp thôn là fan vẫn tận hưởng chính sách hưutrí hoặc trợ cấp cho mất mức độ lao đụng, bên cạnh lương hưu hoặc trợ cấp cho mất sức laođụng, mỗi tháng thừa hưởng 90% nút lương chức danh hiện nay phụ trách pháp luật tạiNghị định này cùng chưa phải đóng góp bảo đảm buôn bản hội, bảo đảm y tế.

b) Công chức cấp buôn bản là người đang hưởng cơ chế hưu trí hoặctrợ cấp cho mất sức lao động, kế bên lương hưu hoặc trợ cung cấp mất mức độ lao hễ, hàngmon được hưởng 90% nút lương bậc 1 của ngạch ốp công chức hành thiết yếu bao gồm cùngtrình độ chuyên môn đào tạo và giảng dạy quy định tại Nghị định này và không hẳn đóng góp bảo hiểm thôn hội,bảo hiểm y tế.

Điều 9. Nguồn kinh phí đầu tư để thực hiệnchế độ tiền lương

1. Tiết kiệm 10% đưa ra liên tiếp (trừ chi phí lương và cáckhoản tất cả tính chất lương) so với từng cơ quan hành chính, từng đơn vị chức năng sựnghiệp trực thuộc những Bộ, cơ quan Trung ương cùng những tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trungương.

2. Sử dụng buổi tối tđọc 40% số thu được vướng lại theo cơ chế củanhững đơn vị chức năng sự nghiệp gồm thu (nói cả các đơn vị đã thực hiện cơ chế tài thiết yếu đốicùng với đơn vị sự nghiệp tất cả thu). Riêng những đơn vị sự nghiệp nằm trong ngành y tế sửdụng tối tgọi 35%.

3. Sử dụng buổi tối tphát âm 40% số chiếm được để lại theo cơ chế củacác phòng ban hành thiết yếu gồm thu.

4. Chi phí địa phương áp dụng một nửa số tăng thu thân dự toánnăm planer đối với dự toán thù năm kia liền kề bởi Thủ tướng mạo nhà nước giao vàmột nửa số tăng thu giữa triển khai so với dự toán thù năm planer vị Thủ tướng Chínhlấp giao.

5. Chi phí Trung ương bổ sung cập nhật mối cung cấp kinh phí thực hiện chếđộ tiền lương cho những Sở, cơ quan Trung ương và các tỉnh giấc, thành thị trực thuộcTrung ương vào trường vừa lòng đang thực hiện đúng các pháp luật tại các khoản 1, 2,3 cùng 4 Như vậy nhưng mà vẫn còn đấy thiếu hụt.

Điều 10. Quản lý tiền lương cùng thunhập

1. Các ban ngành, đơn vị chức năng thực hiệnvấn đề xếp l­ương, chính sách phụ cấp cho lương, nâng bậc lương, trả lương, thống trị tiềnlương cùng thu nhập cá nhân theo mức sử dụng tại Nghị định này cùng chỉ dẫn của phòng ban cóthđộ ẩm quyền.

Đối với các phòng ban hành chủ yếu đ­ượckhoán thù biên chế cùng kinh phí quản lý hành bao gồm với những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà n­ướctiến hành cơ chế hạch toán và từ nhà tài chính, thì căn cứ vào kết quả tiếtkiệm kinh phí hành chính cùng nấc tăng trưởng các thu nhập được quyền quyết địnhhệ số kiểm soát và điều chỉnh tăng lên tiền lương so với tầm l­ương tối tgọi tầm thường và tăngthêm nấc trích lập những quỹ khen th­ưởng, quỹ phúc lợi nhằm tăng thêm thu nhập chocán bộ, công chức, viên chức ở trong biên chế trả lương của phòng ban, đơn vị chức năng theolý lẽ của cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền.

2. Thực hiện phân cấp cho trách nhiệm để ng­ười đứng đầu tư mạnh quanbên nước cùng người mở màn đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước quyết định bài toán xếplư­ơng, nâng bậc lư­ơng thư­ờng xuim, nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn và phụcấp thâm niên vượt form so với cán cỗ, công chức, viên chức ở trong phạm vithống trị theo phân cấp của cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền.

3. Đối với chức vụ Chuyên Viên cao cấp, nhân viên cao cấpvà tương đư­ơng, triển khai phân cung cấp Việc đưa ra quyết định xếp lư­ơng, nâng bậc lươngvới phụ cấp cho thâm niên quá form nhỏng sau:

a) Đối cùng với chức danh Chuyên Viên cao cấp: Việc đưa ra quyết định xếpl­ương, nâng bậc lương liên tục với nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn, thựchiện tại theo phân cung cấp hiện hành.

b) Đối với ngạch ốp chuyên viên cao cấp cùng t­ương đư­ơng (loạiA3):

b1) Việc đưa ra quyết định xếp l­ương vào một số loại A3 khi được phêchuẩn chỉnh hiệu quả thai cử, Lúc được chỉ định vào ngạch ốp (hoặc chức danh), nâng ngạch,chuyển ngạch, triển khai theo phân cấp hiện nay hành.

b2) Việc ra quyết định nâng bậc l­ương th­ường xuim với prúc cấprạm niên quá khung vào ngạch men hoặc vào chức vụ các loại A3 vì chưng Chánh án Toàán quần chúng về tối cao, Viện trư­ởng Viện Kiểm giáp quần chúng về tối cao, Bộ trư­ởng,Thủ tr­ưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trư­ởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷban dân chúng thức giấc, tỉnh thành trực trực thuộc Trung ư­ơng trực tiếp sử dụng với quảnlý cán bộ, công chức, viên chức đó ra quyết định tiến hành với có trách nhiệmbáo cáo công dụng triển khai về Bộ Nội vụ.

b3) Việc đưa ra quyết định nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn (khi lậpcác thành tích xuất sắc vào triển khai trách nhiệm và Khi bao gồm thông báo ngủ h­ưu)vào ngạch ốp hoặc vào chức danh các loại A3 vì Chánh án Toà án quần chúng về tối cao,Viện trư­ởng Viện Kiểm liền kề quần chúng về tối cao, Sở trư­ởng, Thủ trưởng cơ quanngang Sở, Thủ trư­ởng phòng ban thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành thị trực nằm trong Trung ư­ơng trực tiếp áp dụng cùng cai quản cán cỗ, côngchức, viên chức đó ra ra quyết định thực hiện sau khi tất cả văn bản của Bộ trưởngSở Nội vụ với gồm trách nhiệm report kết quả triển khai về Sở Nội vụ.

Cmùi hương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm trả lời thihành với tổ chức thực hiện

1. Bộ Nội vụ công ty trì, kết hợp vớiBộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan:

a) Hướng dẫn gửi xếp lương cũsang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng những trường hợp gồm thayđổi về phân loại cán bộ, công chức, viên chức nguyên lý trên Nghị định này.

b) Hướng dẫn xếp lương, nâng bậclương và prúc cấp cho đối với những người thao tác làm việc trong tổ chức triển khai cơ yếu ớt hưởng trọn lươngtừ ngân sách nhà nước theo cơ chế tại Nghị định này.

c) Hướng dẫn xếp lương chuyên môn, nhiệm vụ đối với các đốitượng giữ lại chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bửa nhiệm) trực thuộc diện xếp lương chuyênmôn, nhiệm vụ, quá hành, phục vụ cùng hưởng phụ cấp chức vụ chỉ đạo trong cáccơ quan công ty nước với các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, đảm bảo lương new (gồmlương trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, quá hành, Ship hàng cộng với phú cấp cho công tác lãnhđạo) ko rẻ hơn so với lương cũ.

d) Hướng dẫn đưa xếp lương đốicùng với cán bộ, công chức, viên chức lúc biến đổi các bước cùng những ngôi trường hợp đượcchuyển công tác từ bỏ lực lượng vũ khí, cơ yếu hèn cùng đơn vị công ty nước vào làm cho việctrong các cơ sở đơn vị nước và những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

đ) Hướng dẫn triển khai chính sách phụcấp cho dùng cho chỉ đạo (bầu cử, vấp ngã nhiệm) công cụ tại Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11 và tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

e) Hướng dẫn triển khai các cơ chế phụ cấp lương pháp luật tạiĐiều 6 Nghị định này.

g) Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương khí cụ tại Điều 7 Nghịđịnh này và phân cấp cho thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức và bạn có tác dụng công tác làm việc cơ yếu ớt vào tổ chức cơ yếudụng cụ tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định này.

h) Kiểm tra hiệu quả gửi xếp lương cũ lịch sự lương mới vàvấn đề tiến hành cơ chế tiền lương của những Sở, ngành, địa pmùi hương.

2. Bộ Tài thiết yếu công ty trì, phối hận hợpcùng với Bộ Nội vụ, những Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban quần chúng thức giấc, thị trấn trựcnằm trong Trung ương:

a) Hướng dẫn tiến hành việc tính tân oán, bằng vận nguồn kinhtầm giá để thực hiện cơ chế chi phí lương qui định trên Điều 9 Nghị định này.

b) Kiểm tra kết quả thực hiện chính sách chi phí lương so với cácban ngành, đơn vị chức năng từ phẳng phiu được nguồn trả lương; đồng thời thẩm định và đánh giá với trìnhThủ tướng nhà nước cấp cho bổ sung cập nhật quỹ lương đối với những Bộ, cơ quan Trung ương vànhững thức giấc, thành phố trực ở trong Trung ương không đủ mối cung cấp để triển khai chế độtiền lương, đảm bảo an toàn tổng quỹ chi phí lương tăng thêm ko quá quá dự tân oán ngânsách đơn vị nước thường niên.

c) Hướng dẫn thực hiện khoán biên chế với kinh phí quản lýhành chính so với các ban ngành hành chủ yếu và tự công ty tài thiết yếu đối với những đơnvị sự nghiệp của Nhà nước luật tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

3. Các Sở, ban ngành ngang Bộ chịu đựng trách rưới nhiệm:

a) Chủ trì, păn năn hợp với Sở Tài bao gồm trình nhà nước, Thủtướng Chính phủ sửa đổi chế độ làm chủ, phân pân hận cùng thực hiện các khoản thu, cáckhoản mức giá, lệ giá thành ở trong thđộ ẩm quyền.

b) Chủ trì, păn năn hợp với Sở Nội vụ,Sở Tài chủ yếu rà soát cùng xây dừng chế độ phụ cung cấp ưu tiên theo nghề đối với cácđối tượng thuộc phạm vi thống trị trình nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước xem xétphát hành, sửa đổi, bổ sung cập nhật mang đến cân xứng với nguyên lý trên điểm b khoản 8 Điều 6Nghị định này; bên cạnh đó thanh tra rà soát trình nhà nước, Thủ tướng tá Chính phủ sửa thay đổi,bổ sung hoặc huỷ bỏ những cơ chế phụ cấp, trợ cấp cho không giống (bao gồm cả các khoản phụcung cấp, trợ cấp cho bằng tiền) và cơ chế trả lương hoặc phụ cấp đặc thù giải pháp tạikhoản 2 Điều 8 Nghị định này.

c) Triển khai triển khai bề ngoài tài chính so với các 1-1 vịsự nghiệp gồm thu ở trong phạm vi thống trị.

4. Toà án nhân dân buổi tối cao, ViệnKiểm gần kề nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Tkhô nóng tra nhà nước công ty trì, păn năn hợpvới Bộ Nội vụ, Sở Tài bao gồm rà soát và xây dựng cơ chế prúc cấp cho trách nát nhiệm theonghề đối với những đối tượng người dùng thuộc phạm vi làm chủ trình Chính phủ, Thủ tướngnhà nước chăm chú ban hành, sửa thay đổi, bổ sung mang lại tương xứng cùng với phương pháp trên điểmc khoản 8 Điều 6 Nghị định này; đôi khi rà soát trình Chính phủ, Thủ tướngnhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc bãi bỏ những chế độ phụ cung cấp, trợ cấp cho khác (baobao gồm cả các khoản prúc cấp, trợ cung cấp bằng tiền).

5. Sở Quốc phòng, Sở Công an chủtrì, păn năn hợp với Bộ Nội vụ cùng Sở Tài thiết yếu rà soát cùng thiết kế những cơ chế phụcung cấp đặc điểm đối với Quân team nhân dân và Công an nhân dân trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ đưa ra quyết định với lý giải tiến hành Nghị định này so với các đốitượng thuộc phạm vi thống trị.

6. Uỷ ban quần chúng. # thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ươngchịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện những biện pháp đảm bảo mối cung cấp ngân sách đầu tư nhằm tiến hành chếđộ tiền lương theo dụng cụ tại Điều 9 Nghị định này.

7. Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan liêu nằm trong nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc, thành phố trực trực thuộc Trungương Chịu trách rưới nhiệm tổ chức thực hiện câu hỏi chuyển xếp lương cũ sang lương mớiso với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng tranh bị trong các cơ quan,đơn vị chức năng trực thuộc phạm vi quản lý, tính toán sản xuất quỹ tiền lương theo quy địnhtại Điều 9 Nghị định này cùng báo cáo về liên Sở Nội vụ - Tài chính nhằm kiểm travà thẩm định và đánh giá.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, đề cập từngày đăng Công báo.

Chế độ chi phí lương lao lý trên Nghị định này được xem hưởngTính từ lúc ngày 01 mon 10 năm 2004.

2. Đối cùng với các cơ chế phụ cấp ưu đãivới tu dưỡng theo nghề hoặc theo công việc hiện đang áp dụng, những Sở, ngành ởTrung ương có trách rưới nhiệm trình nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước ban hành chế độphụ cấp cho ưu tiên theo nghề hoặc phụ cấp trách rưới nhiệm theo nghề mang lại cân xứng cùng với quyđịnh trên điểm b với điểm c khoản 8 Điều 6 Nghị định này và được truy tìm lĩnh theomức prúc cấp phát mới kể từ ngày thứ nhất mon 10 năm 2004.

3. Nghị định này thay thế sửa chữa Nghị định số 25/CPhường. ngày 23 mon 5năm 1993 của nhà nước vẻ ngoài tạm thời cơ chế tiền lương new của công chức,viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang.

Bãi quăng quật những nguyên tắc về tiền lương với phú cấp cho trái cùng với quyđịnh trên Nghị định này.

4. Quy định về thẩm quyền đưa ra quyết định nâng bậc lương thườngxuim (kể cả prúc cung cấp thâm nám niên thừa khung) và nâng bậc lương trước thời hạn đốicùng với ngạch men nhân viên thời thượng cùng tương đương nhiều loại A3 trên điểm b (b2 với b3)khoản 3 Điều 10 Nghị định này thay thế biện pháp về thđộ ẩm quyền ra quyết định nângbậc lương đối với ngạch nhân viên thời thượng với những ngạch ốp công chức, viên chứcchăm ngành tương đương ngạch chuyên viên thời thượng trên khoản 7Điều 41 Nghị định số 117/2003/NĐ-CPhường với khoản 8 Điều 46 Nghịđịnh số 116/2003/NĐ-CPhường .

5. Chế độ chi phí lương đối với cán cỗ Xã nhóm nguyên tắc tại Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP.. được xem lại theo quyđịnh trên Nghị định này với được hưởng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2005.

6. Cách tính hưởng trọn những chính sách prúc cấp giải pháp trên Nghị địnhsố 35/2001/NĐ-CPhường ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về cơ chế đối vớibên giáo, cán cỗ thống trị dạy dỗ đã công tác làm việc sinh hoạt trường chăm biệt, sinh sống vùng cóđiều kiện kinh tế tài chính - xóm hội đặc biệt quan trọng trở ngại, được xem lại theo giải pháp tạiNghị định này.

7. Huỷ quăng quật hiệu lực thực thi thi hành các hình thức trên các văn uống bản sau:

a) Điều 2, Điều 3, những khoản 1, 3, 4, 5, 6cùng 8 Điều 4 cùng Điều 5 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 mon 0một năm 2003của Chính phủ về vấn đề kiểm soát và điều chỉnh chi phí lương, trợ cấp xóm hội và đổi mới một bướccơ chế cai quản chi phí lương.

b) Các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, điểm ckhoản 2 Điều 4 cùng Điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP. ngày 21 mon 10 năm2003 của Chính phủ về chế độ, cơ chế so với cán bộ, công chức sống làng mạc,phường, thị xã.

8. Các đơn vị sự nghiệp quanh đó công lập, ví như thấy cân xứng thìđược áp dụng các hình thức trên Nghị định này.

Điều 13. Trách rưới nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Sở, Thủ trưởng cơquan tiền ở trong Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng tỉnh giấc, tỉnh thành trực ở trong Trungương chịu trách rưới nhiệm thực hiện Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

Bảng 1

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP

(Ban hành kèmtheo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12 /2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính:1.000đồng

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

8.80

9.40

2,552.0

2,726.0

Ghi chú:

vận dụng đối với những đối tượng người sử dụng khônggiữ lại chức danh chỉ huy (thai cử, xẻ nhiệm) trong các lĩnh vực thiết yếu trị, hànhchủ yếu, kinh tế tài chính, công nghệ - kỹ thuật, dạy dỗ, y tế, văn uống hoá - thẩm mỹ.

Bảng 2

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆPhường VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONGCÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính:1.000đồng

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

1,798.0

1,902.4

2,006.8

2,111.2

2,215.6

2,3trăng tròn.0

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

1,667.5

1,771.9

1,876.3

1,980.7

2,085.1

2,189.5

2

Công chức các loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

1,276.0

1,374.6

1,473.2

1,571.8

1,670.4

1,769.0

1,867.6

1,966.2

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

1,160.0

1,258.6

1,357.2

1,455.8

1,554.4

1,653.0

1,751.6

1,850.2

3

Công chức các loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

678.6

774.3

870.0

965.7

1,061.4

1,157.1

1,252.8

1,348.5

1,444.2

4

Công chức một số loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

609.0

698.9

788.8

878.7

968.6

1,058.5

1,148.4

1,238.3

1,328.2

1,418.1

5

Công chức một số loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

539.4

597.4

655.4

713.4

771.4

829.4

887.4

945.4

1,003.4

1,061.4

1,119.4

1,177.4

6

Công chức các loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

478.5

530.7

582.9

635.1

687.3

739.5

791.7

843.9

896.1

948.3

1,000.5

1,052.7

b

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

435.0

487.2

539.4

591.6

643.8

696.0

748.2

800.4

852.6

904.8

957.0

1,009.2

c

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

391.5

443.7

495.9

548.1

600.3

652.5

704.7

756.9

809.1

861.3

913.5

965.7

Ghi chú:

1. Trong những ban ngành nhà nước có sửdụng các chức vụ cán cỗ, công chức theo ngành trình độ có tên ngạch ốp thuộcđối tượng vận dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán cỗ, công chức kia theo ngạchkhớp ứng giải pháp tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo luật pháp của cơquan tiền đơn vị nước mà lại cán bộ, công chức kia sẽ làm việc.

2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch,bậc lương mới, giả dụ sẽ xếp