Bưu Điện Huyện Bình Chánh

ByHo Tro Aug 8, 2020 Danh sách bưu cục Huyện Bình Chánh, EMS-VNPOST Huyện Bình Chánh, Địa chỉ bưu điện Huyện Bình Chánh
*

Bạn đang cần tìm địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Huyện Bình Chánh trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh? Ngay dưới đây là những thông tin về mã số, tên bưu cục, đia chỉ, SDT… Giúp bạn dễ dàng tìm đến và liên lạc.

Bưu cục cấp 2 Bình Chánh

Mã số: 738000

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Bình Chánh

ÐT: 02838756882

Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm

Mã số: 738010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm

ÐT: 02837600000

Bưu cục cấp 3 KHL Bình Chánh

Mã số: 738015

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Bình Chánh

ÐT: 02838759700

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc

Mã số: 738100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc

ÐT: 02837650333

Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng

Mã số: 738400

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng

ÐT: 02838772040

Bưu cục cấp 3 Lê Minh Xuân

Mã số: 738300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lê Minh Xuân

ÐT: 02837660318

Bưu cục cấp 3 Láng Le

Mã số: 738600

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Láng Le

ÐT: 02837662144

Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh

Mã số: 738800

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh

ÐT: 02838758453

Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

Mã số: 739100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

ÐT: 02837691011

Bưu cục cấp 3 Phong Phú

Mã số: 739400

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phong Phú

ÐT: 02838757112

Bưu cục cấp 3 Bình Hưng

Mã số: 739500

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Hưng

ÐT: 02837582775

Bưu cục cấp 3 Phạm Hùng

Mã số: 739551

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phạm Hùng

ÐT: 02836362237

Bưu cục cấp 3 Quy Đức

Mã số: 739210

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Quy Đức

ÐT: 02837790505

Điểm BĐVHX VHX Vĩnh Lộc B

Mã số: 738101

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Vĩnh Lộc B

ÐT: 02837652027

Điểm BĐVHX VHX Vĩnh Lộc A

Mã số: 738200

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Vĩnh Lộc A

ÐT: 02837650839

Điểm BĐVHX VHX Phạm Văn Hai

Mã số: 738412

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Phạm Văn Hai

ÐT: 02837682139

Điểm BĐVHX VHX Bình Lợi

Mã số: 738500

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Bình Lợi

ÐT: 02838773281

Điểm BĐVHX VHX Lê Minh Xuân

Mã số: 738301

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Lê Minh Xuân

ÐT: 02838773889

Điểm BĐVHX VHX Láng Le

Mã số: 738333

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Láng Le

ÐT: 02838773430

Điểm BĐVHX VHX Tân Nhựt

Mã số: 738601

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân Nhựt

ÐT: 02837600445

Điểm BĐVHX VHX Tân Quý Tây

Mã số: 739000

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân Quý Tây

ÐT: 02837606263

Điểm BĐVHX VHX Hưng Long

Mã số: 739101

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Hưng Long

ÐT: 02837691177

Điểm BĐVHX VHX Đa Phước

Mã số: 739300

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Đa Phước

ÐT: 02837781334

Điểm BĐVHX VHX Phong Phú

Mã số: 739401

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Phong Phú

ÐT: 02838773889

Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Mã số: 738719

Bưu cục: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Mã số: 738907

Bưu cục: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh

Mã số: 738050

Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh

Bưu cục văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2

Mã số: 739412

Bưu cục: Bưu cục văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2

Mua thùng giấy carton, hộp giấy carton, băng keo, màng PE, hạt xốp gởi hàng quận Bình Chánh

Nếu bạn cần mua thùng giấy, thùng carton, hộp giấy, hộp carton, băng keo, màng PE, hạt xốp… Và những vật dụng liên quan đến việc đóng gói, gởi hàng hoá bưu cục thì hãy liên hệ với thùng giấy Như Phương nhé!

Kho hàng: 54/28 (Đường 281) Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM. (Gần đại học Bách Khoa)