Các Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Quang Minh

Tìm tìm với tra cứu giúp 676 chủ thể với công ty lớn chuyển động sale tại Thị Trấn Quang Minh Huyện Mê Linc Hà Nội


0109735274

Thôn Gia Tấn, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KANGSAN DOOR VINA

0109729513

Tổ 4, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109728245

Tổ 9, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109725572

Tổ 9 Ấp Tre, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HIONE VINA

0109725484

Tổ 4, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109722229

Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109722116

Nhà số 5, Tổ 1, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109722765

Lô 38E, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109717243

Tổ 5 Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO LIFE

0109714330

Tổ 6, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109713665

Tổ 7, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109676780

Lô 46B Kcông nhân Quang Minh, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BIONAFOOD

0109675272

25A Tổ 2, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109672070

Tổ 2, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ NĂNG LƯỢNG NCC MIỀN BẮC

0109668807

Số đơn vị 35, Đường Hoa Dã Hương- Khu thành phố Long Việt Riverside, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109706058

Tổ 8, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109702494

Khu đất hình thức dịch vụ tổ 5, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109700842

Tổ 5, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT

0109700345

Tổ 6, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA TƯƠI HÀ NỘI

0109698262

Khu bày bán với trình làng sản phẩm, lô 46, khu vực công nghiệp Quang Minch, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109696145

Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109691002

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM

0109625176

Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109588238

Lô số 21, Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, làng Chi Đông, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109612307

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ BAO BÌ THUẬN THÀNH

0109602122

Tổ 4, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HK THĂNG LONG

0109540363

Km số 8, Đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109543149

Tổ dân phố số chín, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109537794

Số nhà 29, Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109532059

Số 1 ngõ 73, Tổ 11, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109528944

Tổ 2, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬPhường ĐOÀN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP.. VIỆT NAM

0109526168

Số đơn vị 09, Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109516018

Tổ dân phố làng 9, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109504894

Số công ty 11, tổ dân phố số 2, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109504911

Tổ 3, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linch, Hà Nội

0109498721

Số 2, ngách 57/92 Đường Quang Minch, tổ 5, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109495840

Lô 29B, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minch, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉPhường ĐẶC BIỆT AN TÂM

0109494678

Tổ 6, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109490585

Thôn Đồng, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109467071

Tổ 4, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

CHINA FIRST METALLURGICAL GROUPhường CO., LTD - CHI NHÁNH VIỆT NAM

0109463817

Biệt thự số 15, đường Hoa Điệp Vàng, khu Nhà biệt thự Quang Minh, Thị trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Hà Nội

0105598796-001

Lô 39B Khu công nghiệp Quang Minch, Thị trấn Quang Minc, Huyện Mê Linch, Hà Nội

0316417470-001

Lô 38, con đường 36, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

0109417497

Lô 40G, quần thể công nghiệp Quang Minc, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109412876

Số công ty 23, Tổ 4, Thị Trấn Quang Minc, Huyện Mê Linc, Thành phố Hà Nội

0109408799

Số 12, Ngách 14, Ngõ 5a, Đường Quang Minc, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linch, Thành phố Hà Nội

0109397071

Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Quang Minch, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CHI NHÁNH-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SMART TECH VIỆT NAM

0108530387-002

Lô 39, 3, quần thể công nghiệp Quang Minch, Thị trấn Quang Minch, Huyện Mê Linch, Hà Nội