Cách Thêm S Và Es Vao Dong Tu

- Các đụng trường đoản cú tận cùng bởi Y, nếu trước Y là phú âm thì ta thay đổi Y thành I rồi thêm ES, giả dụ trước Y là nguyên âm thì chỉ việc thêm S:

study – studies

play – plays.

- Các ngôi trường thích hợp sót lại chỉ cần thêm S sau động tự.

work – works

Cách phát âm các từ sau thời điểm thêm S hoặc ES:

– Phát âm là/s/Lúc tự tận cùng bởi các phụ âm vô thanh:/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ (P., T, K, F-PH-GH, TH):

*

– Phát âm là/ɪz/lúc từ bỏ tận cùng bằng những phụ âm gió:/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (S-CE-X, Z-ZE-SE, SH, GE, CH, GE):

*

– Phát âm là/z/khi từ bỏ tận thuộc bằng những phụ âm hữu thanh:/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ với cácnguyên âm:

*
– Trường thích hợp đặc biệt với âm/θ/sẽ sở hữu 2 giải pháp hiểu là/z/hoặc/s/lúc thêm Svào cuối câu, ví dụ:Crúc ý:

Bath

(v,n)

Baths

/bæθs/ – /bæðz/

Tắm

– Trường hợp đặc biệt quan trọng cùng với từHOUSE/haʊs/:

House

(n)

Houses

/ˈhaʊsɪz/

Wrong

Những ngôi nhà

House

(n)

Houses

/ˈhaʊzɪz/

Right

Những ngôi nhà

2. NGUYÊN TẮC THÊM "-ING" SAU ĐỘNG TỪ:

Động tự tận cùng bằng "e" quăng quật "e" thêm "ing"

love => loving

write => writing

Động từ bỏ tận cùng là "ee" không thay đổi với thêm "ing"

agree => agreeing

see => seeing

khi đụng từ tận thuộc là 1 nguyên lòng + prúc âm (trừ r,h,w,x,y,) gấp hai phụ âm cùng thêm "ing"

stop => stopping

play => playing

Động từ bỏ bao gồm 2 âm máu với trọng âm nằm tại vị trí âm ngày tiết thứ hai, gấp rất nhiều lần phụ âm cùng thêm "ing"

begin => beginning

prefer => preferring

Một số ngôi trường hợp yêu cầu học nằm trong lòng

lie => lying

die => dying

3. NGUYÊN TẮC THÊM "ED"

Động từ bỏ tận thuộc là "e" hoặc "ee" chỉ việc thêm "-d"

live sầu => lived

agree => agreed

Đối cùng với các đụng xuất phát từ một vần, tận thuộc bằng một nguan tâm + một prúc âm (trừ h, w, x, y), bọn họ bắt buộc gấp rất nhiều lần prúc âm trước lúc thêm "–ed"

fit => fitted

stop => stopped

Đối cùng với đụng trường đoản cú bao gồm 2 âm ngày tiết với vệt dấn sinh sống âm cuối, ta cũng bắt buộc gấp đôi phụ âm và lúc thêm "–ed":

permit => permitted

prefer=> preferred

Động từ tận thuộc bằng phụ âm "y" ta chia ra 2 trường hợp:

+ trước y là phú âm, thay đổi "y" thành "i" cùng thêm "ed"

Study => studied

+ trước "y" là nguyên âm giữ nguyên và thêm "ed"

play => played

Cách phạt âm những đụng trường đoản cú sau thời điểm thêm ED:

*

*****

bibleknights.com

The more we care -The more you succeed

Dạy kèm Tân oán - Lý - Hóa - Sinc - Văn uống - Anh theo công tác rộng lớn.Luyện thi đưa cấp cho lớp 9 lên lớp 10, luyện thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.Dạy cùng luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT cùng các chứng từ quốc tế