CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC

*

*
*
Contribute

-Điểm b, khoản 2, Điều 2:

“b) Các trường hợp được thanhtoán tiền bồi dưỡng do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí đượcthời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

Cán bộ, công chức đang công táctại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thìcơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cánbộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việckhông thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngàynghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồidưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Cán bộ, công chức nếu đã được cơquan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho đi nghỉ phép theo quy định nhưngkhông có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với nhữngngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Bạn đang xem: Chế độ nghỉ phép của cán bộ công chức

Căn cứ điều kiện công việc thựctế, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nộibộ về các trường hợp được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉphép hàng năm”.

- Điểm b, khoản 1, Điều 5về điều kiện, chứng từ thanh toán:

b)Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thờigian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

Có đơn xin nghỉ phép nhưng đượcThủ trưởng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp quản lý cán bộ, công chức làm việcxác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho cán bộ, côngchức nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm”.

Xem thêm: Chơi Game 24H Đám Cưới Trong Mơ 24H Cực Hay, Chơi Game Lễ Cưới Cô Bạn Thân

- Điểm b, khoản 2, Điều 5về mức thanh toán và cách thức chi trả:

“b) Các trường hợp do yêu cầucông việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chứcnghỉ phép:

- Hàng năm căn cứ khả năng nguồnkinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủtrưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chứcchưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

- Mức chi hỗ trợ được quy địnhtại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mứctiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

- Thời gian chi trả: Được thựchiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theoquy định của Luật Ngân sách Nhà nước”.