CÔNG TY ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU*

Chọn 2022 Tạp chí số tháng 5/2022 Tạp chí số tháng 4/2022 Tạp chí số tháng 3/2022 Tạp chí số Tết Nhâm Dần (Số tháng 1+2/2022)

Công ty Đóng tàu Nam Triệu: Hội nghị đại biểu người lao động 2021 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021*
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoài – Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Nam Triệu đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Năm 2020, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt mức kế hoạch được giao, thu nhập của người lao động (NLĐ) từng bước được cải thiện và nâng lên; công tác xây dựng Đảng đã nâng cao về chất lượng, hoạt động của các đoàn thể quần chúng được duy trì và củng cố. Trong năm 2021, Ban Lãnh đạo Công ty, các cán bộ chủ chốt Nam Triệu sẽ tiếp tục tăng cường, nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm thi công đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ).

Bạn đang xem: Công ty đóng tàu nam triệu

*
Đoàn Chủ tịch

Về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2020, Ban Lãnh đạo điều hành đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD mà Công ty đã đề ra, đồng thời đã đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động do Nhà nước ban hành. Đảm bảo chi trả tiền lương đầy đủ, nâng lương định kỳ;… Bên cạnh đó, quan tâm, tạo mọi điều kiện, động viên giúp đỡ cho NLĐ học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, các trang bị phục vụ sản xuất. 100% NLĐ được đóng BHXH-BHYT-BHTN.

*
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao Thành Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Cao Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã biểu dương những kết quả mà Công ty Đóng tàu Nam Triệu sẽ đạt được, đồng thời yêu cầu mỗi CBCNV-NLĐ cố gắng nhiều hơn nữa với công việc và trách nhiệm được giao để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã ghi nhận những báo cáo tiếp thu và trả lời kiến nghị, phản ánh của NLĐ trong Công ty.

Xem thêm: Top 13 Quán Cafe Trên Cao Ở Hà Nội Trên Cao Đẹp Nhất, Top 10 Quán Cafe View Cao Đẹp Nhất Hà Nội

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022, thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị người lao động 2021 đồng thời khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Các sản phẩm triển khai năm 2021

- Đóng mới: Tiếp tục đóng mới tàu hàng 22.000T cho Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

+ Thi công đóng mới Block Ponton 10.000T số 2 với Công ty Đóng tàu Phà Rừng

+ Tìm kiếm thêm các đơn hàng đóng mới trong năm : Dự kiến ký hợp đồng đóng mới 02 tàu 5.000 tấn

- Sửa chữa: Dự kiến tiếp nhận và sửa chữa 30 lượt tàu. Đồng thời triển khai các tàu đang sửa chữa để sớm bàn giao cho khách hàng đưa vào khai thác sử dụng.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2021 còn rất lớn, còn nhiều khó khăn nhất định, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đó, cùng với việc thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021, Ban Lãnh đạo Công ty, các cán bộ chủ chốt Nam Triệu đang tiếp tục tăng cường, nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm thi công đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; đồng thời mỗi CBCNV-NLĐ cố gắng nhiều hơn nữa với công việc và trách nhiệm được giao để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2021.

*
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trịnh Thu Thủy phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên
*
Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Hoài trình bày Báo cáo tổng kết
*
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trịnh Thu Thủy điều hành Hội nghị
*
Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Trai trình bày báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể
*
*
*
*
*
*
*
*
*