đại học bách khoa điểm chuẩn 2017

*
*

*
*

ĐH Bách Khoa bố điểm chuẩn 2017

Sáng 31/07, Trường Đại học tập Bách Khoa đang chào làng điểm trúng tuyển các ngành, team ngành (Diện xét tuyển đại học cùng cao đẳng theo công dụng kỳ thi THPT Quốc gia 2017)

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

STT

Ngành / Nhóm ngành

Điểm trúng tuyển chọn 2017

Điểm trúng tuyển 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

106

Khoa học Máy tính;Kỹ thuật Máy tính

28.00

25.50

2

108

Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa

26.25

24.25

3

109

Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Nhiệt

25.75

23.75

4

112

Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may

24.00

22.50

5

114

Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinc học

26.50

24.00

6

115

Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cửa hàng hạ tầng

24.00

22.75

7

117

Kiến trúc

21.25

28.75

8

120

Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí

23.50

trăng tròn.00

9

123

Quản lý Công nghiệp

25.25

23.50

10

125

Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguim với Môi trường

24.25

23.25

11

126

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không

26.25

24.00

12

128

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics cùng Quản lý chuỗi Cung ứng

25.75

23.00

13

129

Kỹ thuật Vật liệu

22.75

22.00

14

130

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

đôi mươi.00

trăng tròn.50

15

131

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

23.00

22.00

16

137

Vật lý Kỹ thuật

24.00

23.00

17

138

Cơ Kỹ thuật

23.50

23.00

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

18

206

Khoa học tập Máy tính(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng)

26.00

23.25

19

207

Kỹ thuật Máy tính(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng)

24.50

21.50

20

208

Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

23.25

21.50

21

209

Kỹ thuật Cơ khí(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

22.75

đôi mươi.25

22

210

Kỹ thuật Cơ điện tử(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng)

24.50

22.25

23

214

Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh, học phí tương ứng)

25.50

22.75

24

215

Kỹ thuật Công trình Xây dựng(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

21.75

đôi mươi.50

25

216

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

20.25

19.00

26

219

Công nghệ Thực phẩm(CLC, giảng dạy bởi giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

25.25

21.00

27

220

Kỹ thuật Dầu khí(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

20.00

19.00

28

223

Quản lý công nghiệp(CLC, đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

22.50

19.75

29

225

Quản lý Tài ngulặng và Môi trường(CLC, giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng)

trăng tròn.50

19.75

30

241

Kỹ thuật Môi trường(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng)

21.25

19.50

31

242

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô(CLC, giảng dạy bởi tiếng Anh, khoản học phí tương ứng)

23.50

trăng tròn.50

32

245

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, huấn luyện và giảng dạy bởi tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

đôi mươi.00

19.00

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

33

C65

Bảo chăm sóc công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1

14.00

14.25

Địa điểm nhập học: trường Đại học Bách Khoa - Tòa công ty H6 cửa hàng Dĩ An, khu city Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh trên Thủ Đức.


Chuyên mục: Viết Blog