ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.25
2 52310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 ---
3 52340120 Kinc donước anh tế A00; A01 ---
4 52340120 Kinc donước anh tế D01 21.25
5 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A01 ---
6 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng D01 21
7 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00 23.5
8 52380107 Luật khiếp tế A00; A01 ---
9 52380107 Luật khiếp tế D01 21
10 52340115T Marketing (Quản trị thương hiệu) A01 ---
11 52340115T Marketing (Quản trị thương thơm hiệu) D01 21.5
12 52340115T Marketing (Quản trị tmùi hương hiệu) A00 22.25
13 52340115C Marketing (Marketing thương mại) A01 ---
14 52340115C Marketing (Marketing thương thơm mại) D01 22
15 52340115C Marketing (Marketing thương thơm mại) A00 23
16 52340103 Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành A00; A01 ---
17 52340103 Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành D01 đôi mươi.75
18 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01 ---
19 52340107 Quản trị khách sạn D01 21
20 52340101QT Quản trị sale (Tiếng Trung tmùi hương mại) A00; A01; D04 ---
21 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A01 ---
22 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương thơm mại) D03 21
23 52340101Q Quản trị sale (Tiếng Pháp thương thơm mại) A00 21.25
24 52340101A Quản trị kinh doanh A01 ---
25 52340101A Quản trị gớm doanh D01 21.25
26 52340101A Quản trị ghê doanh A00 22.75
27 52340405 Hệ thống công bố quản lý D01 ---
28 52340405 Hệ thống thông tin quản ngại lý A01 20.5
29 52340405 Hệ thống biết tin quản ngại lý A00 21.75
30 52340199 Tmùi hương mại năng lượng điện tử* D01 ---
31 52340199 Tmùi hương mại năng lượng điện tử* A01 21.25
32 52340199 Thương mại điện tử* A00 23
33 52340404 Quản trị nhân lực D01 ---
34 52340404 Quản trị nhân lực A01 trăng tròn.75
35 52340404 Quản trị nhân lực A00 22.5
36 52340301 Kế toán D01 ---
37 52340301 Kế toán A01 21.5
38 52340301 Kế toán A00 23.5
39 52310101 Kinc tế D01 ---
40 52310101 Kinch tế A01 21.5
41 52310101 Kinh tế A00 23

*

TMA - Trường ĐH tmùi hương mại

Website chính: tmu.edu.vn/