đáp án toán khối d 2010

Đáp án đề thi đại học môn Toán kăn năn D năm 2010 cùng với bố cục tổng quan ví dụ góp thí sinch và sinch viên tra cứu giúp dễ ợt.Tài liệu tìm hiểu thêm này sẽ giúp các bạn vẫn sẵn sàng lao vào kỳ thi tuyển chọn sinc Đại học tập có thêm kinh nghiệm để gia công bài bác thi đạt tác dụng tốt nhất.
Bạn đang xem: đáp án toán khối d 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁPhường ÁN – THANG ĐIỂM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Kân hận D ĐỀ CHÍNH THỨC (Đáp án - thang điểm tất cả 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ĐiểmI 1. (1,0 điểm)(2,0 điểm) • Tập xác định: R. 0,25 • Sự trở thành thiên: - Chiều vươn lên là thiên: y " = − 4x3 − 2x = − 2x(2x2 + 1); y " (x) = 0 ⇔ x = 0. - Hàm số đồng biến hóa bên trên khoảng tầm (−∞; 0); nghịch thay đổi bên trên khoảng (0; +∞). - Cực trị: Hàm số đạt cực đại trên x = 0; yCĐ = 6. 0,25 - Giới hạn: lyên y = lyên y = − ∞. x→ − ∞ x→ + ∞ - Bảng biến đổi thiên: x −∞ +∞ 0 + − y" 0 0,25 6 y −∞ −∞ • Đồ thị: y 6 0,25 −2 2 x O 2. (1,0 điểm) 1 Do tiếp tuyến đường vuông góc với con đường thẳng y = x − 1, đề nghị tiếp tuyến tất cả hệ số góc bằng – 6. 0,25 6 Do kia, hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương thơm trình − 4x3 − 2x = − 6 0,25 ⇔ x = 1, suy ra tọa độ tiếp điểm là (1; 4). 0,25 Phương trình tiếp tuyến: y = − 6(x − 1) + 4 tốt y = − 6x + 10. 0,25 II 1. (1,0 điểm)(2,0 điểm) Phương thơm trình đang mang lại tương tự với: 2sinxcosx − cosx − (1 − 2sin2x) + 3sinx − 1 = 0 0,25 ⇔ (2sinx − 1)(cosx + sinx + 2) = 0 (1). 0,25 Do phương trình cosx + sinx + 2 = 0 vô nghiệm, nên: 0,25 π 5π 1 (1) ⇔ sinx = ⇔ x = + k2π hoặc x = + k2π ( k ∈ Z). 0,25 2 6 6 Trang 1/4 Câu Đáp án Điểm 2. (1,0 điểm) Điều kiện: x ≥ − 2. )( ) = 0. (2 0,25 3 x+2 −4 − 24 2 2 4x − 2x Pmùi hương trình vẫn cho tương tự với: • 24x − 24 = 0 ⇔ x = 1. 0,25 3 x +2 −4 • 22 − 2x = 0 ⇔ 2 x + 2 = x3 − 4 (1).

Xem thêm: Gợi Ý Top 10 Điện Thoại Dưới 6 Triệu Nên Mua Smartphone Nào Tốt Nhất Năm 2020?Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Con Trai Thích Mình Hay Không? Cách Để Nhận Biết Anh Ấy Có Thích Mình Hay Không

0,25 3 Nhận xét: x ≥ 4. ) Xét hàm số f(x) = 2 x + 2 − x3 + 4, trên ⎡ 3 4 ; + ∞ . ⎣ ) 1 ⎡ − 3x2 0, suy ra y > 0. y2 = (x + 3)(7 − x) + (x + 2)(5 − x) − 2 ( x + 3)(7 − x)( x + 2)(5 − x) 0,25 ( ) 2 = + 2 ≥ 2, suy ra: ( x + 3)(5 − x) − ( x + 2)(7 − x) 1 y≥ 2 ; vết bằng xẩy ra Lúc và chỉ còn lúc x = . 0,25 3 Do đó quý hiếm nhỏ tuổi duy nhất của y là 2. 0,25 Trang 2/4 Câu Đáp án Điểm VI.a 1. (1,0 điểm)(2,0 điểm) Đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC có phương trình: B C (x + 2)2 + y2 = 74. H Phương thơm trình AH: x = 3 cùng BC ⊥ AH, suy ra phương thơm trình BC 0,25 tất cả dạng: y = a (a ≠ − 7, vày BC ko đi qua A). I• Do đó hoành độ B, C thỏa mãn pmùi hương trình: (x + 2)2 + a2 = 74 ⇔ x2 + 4x + a2 − 70 = 0 (1). Phương thơm trình (1) có nhị nghiệm sáng tỏ, trong số ấy có ít nhất một nghiệm dương Lúc và chỉ khi: | a | Câu Đáp án Điểm 2. (1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, bắt buộc M(3 + t; t; t). M 0,25 + ∆2 trải qua A(2; 1; 0) và có vectơ chỉ pmùi hương v = (2; 1; 2). ∆2 d =1 Do đó: AM = (t + 1; t − 1; t); ⎡v, AM ⎤ = (2 − t; 2; t − 3). 0,25 ∆1 ⎣ ⎦ H ⎡v, AM ⎤ 2t 2 − 10t + 17 2t 2 − 10t + 17 ⎣ ⎦ Ta có: d(M, ∆2) = = =1 , suy ra: 0,25 3 3 v ⇔ t2 − 5t + 4 = 0 ⇔ t = 1 hoặc t = 4. 0,25 Do kia M(4; 1; 1) hoặc M(7; 4; 4). Điều kiện: x > 2, y > 0 (1). VII.b 0,25(1,0 điểm) ⎧ x2 − 4x + y + 2 = 0 ⎪ Từ hệ sẽ đến, ta có: ⎨ 0,25 ⎪x − 2 = y ⎩ ⎧ x 2 − 3x = 0 ⎧x = 0 ⎧x = 3 ⎪ ⇔⎨ ⇔⎨ hoặc ⎨ 0,25 ⎩ y = −2 ⎩ y = 1. ⎪y = x − 2 ⎩ Đối chiếu với ĐK (1), ta tất cả nghiệm của hệ là (x; y) = (3; 1). 0,25 ------------- Hết ------------- Trang 4/4

Chuyên mục: Viết Blog