ĐỀ ANH THPT QUỐC GIA 2019

Để luyện tập mang lại kỳ thi THPT QG, các em tìm hiểu thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ bỏ A cho Z Đề thi môn giờ đồng hồ Anh THPT QG năm 20đôi mươi (mã đề 405), qua đó các em vẫn nỗ lực rất vững vàng những kỹ năng cnạp năng lượng bản xuất hiện thêm trong kì thi !


Bên cạnh đó, các em cũng nhớ rằng tham khảo thêm Kinc nghiệm vào phòng thi IELTS để bình tĩnh cùng tự tín rộng nhé.

Bạn đang xem: Đề anh thpt quốc gia 2019


Các em cũng đừng quên H ƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪ A ĐẾN Z ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA NĂM 2020


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary bít tất tay in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


Đáp án câu 5 là B. Giải thích: “Do you need anything else?" tức thị bạn bán sản phẩm (siêu thị assistant) hỏi rằng “Bạn tất cả yêu cầu gì thêm nữa không”, thì chỉ có “That’s all. Thanks” là sở hữu nghĩa cân xứng (Đó là tất cả rồi. Cảm ơn). Trong khi đó “Good job!” tức thị xuất sắc lắm, “With pleasure” tức là vinh hạnh của mình (vinch dự làm gì đó), “You’re welcome” nghĩa là không có gì.
Đáp án câu 6 là D. Giải thích: "I think children should be paid for doing the housework." Tức là “Tôi nghĩ trẻ nhỏ nên được trả tiền lúc thao tác làm việc nhà”, thì có câu D sở hữu ý nghĩa tương xứng với vế sau Peter (sở hữu chân thành và ý nghĩa bội phản đối). “I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ vây. Đó là trách rưới nhiệm của bọn chúng vào gia đình”. Những câu trả lời khác đều với nghĩa ủng hộ, không phù hợp cùng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức là chúng ta hoàn toàn đúng đắn, “That"s what I think” nghĩa là kia là tất cả những gì tôi suy nghĩ, “There"s no doubt about it” cho rằng không còn nghi ngại gì về bài toán đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Đáp án câu 7 là A. Giải thích: Brought bachồng là dạng thừa khứ đọng của bring bachồng, là rượu cồn từ bỏ phrasal verb đồng nghĩa tương quan với recall - gợi lại/với (trở) lại. Những trường đoản cú còn lại gồm chân thành và ý nghĩa không phù hợp: release là thả/giải pđợi ra, revise là sửa lại/chỉnhlại, còn catch (caught – cồn tự bất quy tắc) tức là bắt kịp/theo kịp
Đáp án câu 8 là D. Giải thích: (to) accept = admit nghĩa là phê chuẩn,chấp nhận vật gì. Trong khi ấy phần đông từ còn lại có ý nghĩa sâu sắc trái ngược hoặc ko tương xứng, deny # accept tức là từ chối/từ chối, discuss nghĩa là bàn thảo, còn protect tức là bảo đảm.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tkết thúc lớn grow more sympathetic towards others.


Đáp án câu 9 là D. Giải thích: a caring environment tức thị môi trường thiên nhiên được quan tâm quan tâm (yêu thương thương), đồng nghĩa tương quan cùng với câu A và câu C. Câu B dishonest có nghĩa không chân thực, không cân xứng cùng với nghĩa của đề bài xích, đề xuất chỉ còn câu D – hateful mang nghĩa đáng ghét (không quan tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street. 


Đáp án câu 10 là A. Giải thích: turn a blind eye = take no notice of là idiom yêu cầu học, với tức là không nhằm tâm/đểý đế đồ vật gi hoặc câu hỏi gì. Trong khi đó have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm đối với đồ vật gi, show respect for là biểu đạt sự tôn vào đối với cái gì, pay attention to lớn sth/sb là tập trung/để ý vào chiếc gì/câu hỏi gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Đáp án câu 11 là A. Giải thích: (to) rethành viên doing sth là ghi nhớ ĐÃ là việc gì, còn (to) remember lớn do sth tức thị ghi nhớ CHUẨN BỊ làm việc gì. Câu này mang nghĩa vấn đề sẽ xảy ra rồi, phải cồn tự đề nghị ở dạng V-ing (các loại câu C và D). Câu này chọn câu A, phân chia ở thụ động do với nghĩa là “Vì họ lưu giữ ĐÃ ĐƯỢC lưu ý bởi nguy hại bị lạc trong rừng, cần những khách du lịch đi theo gần kề bạn hướng dẫn viên”.

Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Đáp án câu 14 là D. Giải thích: Be similar to sb/sth là giống như với ai/cáigì, phải học nằm trong cấu tạo (giới từ) này nhé.
Đáp án câu 15 là B. Giải thích: Vị trí yêu cầu điền của câu này buộc phải là 1 trong tính trường đoản cú hoặc 1 danh trường đoản cú (sau hễ từ bỏ to-be), đề xuất một số loại câu C (rượu cồn từ bỏ thường) với D (trạng từ). Từ buộc phải điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là phổ biến (nổi tiếng) với ai/vật gì, popularity mang nghĩ sự nổi tiếng không cân xứng vào ngữ cảnh của câu. Câu này có nghĩa là: Với sự vui nhộn của chính mình, Martin khá danh tiếng (phổ biến) với các học sinh.  
Đáp án câu 16 là B. Giải thích: Câu này Có nghĩa là các người dân ở ngôi xóm đang sống một cuộc sống thường ngày niềm hạnh phúc MẶC DÙ họ thiếu thốn đủ đường những sơ ssinh sống trang bị chất hiện đại. Dựa theo nghĩa của câu, các loại tức thì câu A (vì chưng vì) cùng C (vị vậy). 
Đáp án câu 17 là C. Giải thích: (to) attract / draw sb’s attention nghĩa là hấp dẫn sự chút ý của người nào.
Đáp án câu 19 là C. Giải thích:(to) seize sth/sb Tức là ngăn chặn cái gì/ai. Câu này sở hữu nghĩa là những nhà khoa học sẽ nghiên cứu và phân tích một bài thuốc có khả năng ngăn ngừa sự lây truyền của các tế bào ung tlỗi. Các từ không giống mang nghĩa ko phù hợp, trong các số đó (to) arrest tức thị bắt giữ lại (thường xuyên dùngmang lại tội phạm), catch là bắt/đuổi theo kịp, grasp là bắt rước, chiếm lấy.
Đáp án câu đôi mươi là A. Giải thích: Câu này tức là cậu bé bỏng mê thích người trông trẻ của bản thân ngay lập tức mau chóng NGAY KHI chạm mặt cô ấy, hoàn toàn có thể tiện lợi các loại ngay lập tức câu B và C (trước khi gặp). Chỉ còn lại câu A và D có nghĩa tương tự như nhau. Tuy nhiên câu này vẫn phân chia ngơi nghỉ vượt khđọng đối kháng, nhưng lại câu D vế câu lại phân chia sống bây chừ, không hợp lý => lựa chọn câu D.
Đáp án câu 21 là A. Giải thích: Câu này tức là đã đến lúc anh ấy đề nghị đối xử như một bạn mập có trách rưới nhiệm cùng kết thúc bài toán đổ lỗi lên người không giống mang lại đông đảo sai lầm của bản thân. 
Đáp án câu 23 là C. Giải thích: (to) assign sb to vày sth (= allocate): chỉ định/giao cho ai làm cái gì. tuy nhiên, từ sót lại không mang nghĩa cân xứng (adhere tức thị tmê man gia / tuân thủ chiếc gì)  

Question 24: It"s not my …………to tell you how to run your life, but I think you should settle down & have sầu a family. 


Đáp án câu 24 là C. Giải thích: it is (not) sb’s job to bởi sth tức thị (không phải) là Việc của người nào thao tác gì => lựa chọn câu C.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 lớn 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to lớn language learning and commonly refers to the way students confidently control & organise their own language leaming process. While some people seem khổng lồ have sầu an almost (26) ………….flairs for languages,others have lớn rely on strategies to lớn maximise their skills và learn a foreign language more effectively.


The main thing khổng lồ remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning & being prepared lớn take every opportunity available to lớn you khổng lồ learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according to lớn your own needs & interests, using all available resources. Retìm kiếm shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage to broaden their language abilities considerably &, (29) …………., are more likely to lớn achieve sầu their objectives in the longer term.


Đáp án câu 25 là B. Giải thích: Cần gọi kỹ với phát âm ngữ cảnh của bài để điền được trường đoản cú thích hợp câu này: Trong toàn cảnh dạy dỗ, thuật ngữ "tính chủ quyền của tín đồ học" càng ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt trong số những năm cách đây không lâu. Nó có liên quan một cách rõ ràng tới việc học ngữ điệu với thường được đề cùa tới cách học sinh tự tín điều hành và kiểm soát cùng tổ chức triển khai quy trình họccủa mình. Relevance(n): sự tương quan. Trong khi ấy phần đông tự không giống mang nghĩa ko phù hợp: resemblance (n) là việc như là nhau, acquaintaince (n) là việc biết hoặc tín đồ thân quen (chỉ người), còn acceptance (n) là sự chấp nhận/chấp thuận đồng ý. 
Đáp án câu 26 là D. Giải thích: instinctive sầu (adj) nghĩa là nằm trong về bản năng, câu này sở hữu nghĩa là: Trong lúc một vài tín đồ có lẽ gồm khiếu gần như ở trong về bạn dạng năng so với ngữ điệu, những người không giống cần nhờ vào những chiến lược để về tối nhiều hóa khả năng cùng học nước ngoài ngữ một phương pháp kết quả rộng. Những từ còn sót lại có nghĩa ko phù hợp: habitual (adj) là hay lệ (thói quen), spiritual (adj) là ở trong về tinc thân, perceptive (adj) là ở trong về tri giác. 
Đáp án câu 27 là D. Giải thích: Vị trí nên điền là một danh từ (đi sau giới từ) thì dễ dãi lựa chọn lời giải là câu D. 
Đáp án câu 29 là A. Giải thích: Câu này tức thị, và tự đó (kết quả là), có tác dụng cao đạt được phương châm của họ vào dài hạn, lựa chọn lời giải A. Trong khi đó, phần lớn từ còn lại là though (mang dù) & because (bởi vì) yêu cầu đi cùng với mệnh đề, in contrast (ngược lại), cả ba từ bỏ còn sót lại cũng gần như với nghĩa không phù hợp với ngữ cảnh.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 30 to 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people & learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, cốt truyện facilities with local people, and join in with meals and celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is phối to lớn change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often nội dung the same values. Tribal tourism takes visitors khổng lồ places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have sầu been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance khổng lồ live sầu in a way they never have sầu before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have sầu been carried out, the effects have sầu been found to lớn be negative sầu. (3) 


So, is it possible to experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive sầu influences & minimise the negative sầu," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, and be aware of, local customs & traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis khổng lồ......


Đáp án câu 30 là B. Giải thích: Những thắc mắc về tiêu đề của bài (ý chính của bài), yêu cầu làm cho sau cùng sau khi đang vấn đáp những câu hỏi khác. Đoạn (1) trình làng về Tribal tourism (du lịch tới những cỗ lạc) là gì, đoạn (2) đối chiếu mô hình này cùng với mô hình không giống, đoạn (3) và (4) là các ý kiến trái lập về mô hình này cùng lời khuim tích cực mang lại khác nước ngoài. Vậy nên chọn lời giải là B, trong những khi đó câu A cùng C chỉ diễn đạt một phần vào bài xích, câu D ko liên quan đến câu chữ của bài. 
Đáp án câu 31 là A. Giải thích: Cần hiểu kỹ câu trước kia nhằm tránh lầm lẫn lựa chọn câu C (local people). “It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people and learningabout their culture and way of life. They stay in local accommodation, giới thiệu facilities with local people, & join in with meals and celebrations” tức thị nó (trial tourism) liên quan đến sự việc khác nước ngoài đi mang đến các vị trí hun hút, làm việc với những người dân địa phương với tìm hiểu về văn hóa và phương pháp sinh sống của mình. Họ sống lại các khu vực ngơi nghỉ địa phương, chia sẻ đại lý đồ dùng hóa học với những người dân địa phương và tsay mê gia vào bữa tiệc và các buổi liên hoan tiệc tùng => they = travallers. 
Đáp án câu 32 là C. Giải thích: Dẫn triệu chứng cho câu C là ở “Tribal tourism takes visitors to places where the lifestyle is very different from that in their home page location”, phía bên trong đoạn (2). 
Đáp án câu 33 là C. Giải thích: nghĩa của divided (adj) là bị chia nhỏ ra, họ đề nghị phát âm kỹ ngữ chình ảnh của câu để chọn nghĩa phù hợp. Tuy nhiên rất có thể dễ dãi loại được tức thì lời giải similar (adj) là tựa như và interesting (adj) là thú vị. “Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are divided” nghĩa là chưa hẳn ai cũng có niềm tin rằng du ngoạn cỗ lạc là 1 trong những điều tốt, và những chủ kiến thì khác nhau. => Chọn lời giải là C (different). 
Đáp án câu 34 là B. Giải thích: Dẫn bệnh mang đến câu này là tại đoạn cuối cùng “The most important thing for atribal tourist is lớn show respect for, learn about, và be aware of, local customs & traditions. Always remember you"re a guest.” => show respect for… local customs & traditions = respect local customs and traditions. Các câu còn lại sai hoặc ko được đề cập tới vào bài bác.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 35 khổng lồ 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but khổng lồ buy newer ones lớn keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, và other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, & arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals lượt thích gold và silver that make it attractive lớn recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - & less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted to the developing world, posing an increasing threat lớn the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to lớn ban hazardous waste shipments lớn poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it inkhổng lồ their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping lớn profit from clean e-waste recycling. The key to lớn their business is a huge, building-size machine able to separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines lượt thích this lớn process the entire USA"s output of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, & while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre và Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……


Đáp án câu 35 là A. Giải thích: Tương từ bỏ nhỏng câu 30 trên, các thắc mắc về tiêu đề của bài xích (ý thiết yếu của bài), đề nghị có tác dụng sau cuối sau thời điểm vẫn trả lời các thắc mắc không giống. 
Đáp án câu 36 là A. Giải thích: obsolete (adj) = outdated tức thị lỗi thời. Cần đọc đọc cả câu để đân oán ra trường đoản cú đồng nghĩa phải chọn. “Computers & other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to buy newer ones lớn keep up” nghĩa là máy tính xách tay và các máy năng lượng điện tử khác trnghỉ ngơi bắt buộc lạc hậu chỉ vào một vài năm, khiến quý khách hàng không có rất nhiều sự chắt lọc không tính việc chọn mua những chiếc mới hơn để theo kịp (xu hướng). Những từ bỏ sót lại mang nghĩa không tương xứng.
Đáp án câu 37 là D. Giải thích: Dẫn bệnh làm việc câu “The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold & diverted to lớn the developing world” (developing world = developing countries).

Xem thêm: Cục Cảnh Sát Công Nghệ Cao, Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao


Đáp án câu 38 là D. Giải thích: (to) notify = inform nghĩa là thông báo, báo. Những từ sót lại sở hữu nghĩa ko phù hợp: (to) assure là cam đoan, (to) notice là để ý, xem xét mang đến, còn (to) excuse là tha đồ vật, tha lỗi. “an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming inlớn their countries” nghĩa là 1 hiệp ước (thỏa thuận) những hiểu biết các nước nhà trở nên tân tiến thông báo cho các non sông đang cải cách và phát triển về bài toán các lô sản phẩm hóa học thải ô nhiễm và độc hại sẽ vận chuyến cho tổ quốc của họ. 
Đáp án câu 39 là A. Giải thích: Cần hiểu kỹ cả câu để xác định đại trường đoản cú sửa chữa mang lại công ty ngữ nào. “Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into lớn their laws.” tức là tuy nhiên lệnh cấm chưa có hiệu lực thực thi hiện hành, dẫu vậy Liên minch Châu Âu, chỗ nhưng hạ tầng tái chế trở nên tân tiến giỏi, đã viết thêm nó vào biện pháp của họ. Vì vậy, it tại đây đó là sửa chữa thay thế mang đến lệnh cnóng (the ban). 
Đáp án câu 40 là D. Giải thích: Dẫn chứng ngơi nghỉ câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”  
Đáp án câu 4một là D. Giải thích: Dẫn triệu chứng ở câu “and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA.” 
Đáp án câu 42 là B. Giải thích: Ở câu sau cuối “Creative sầu Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.”, mang tức thị Creative sầu Recycling Systems hi vọng rằng chính phủ nước nhà Hoa Kỳ vẫn mau chóng tạo thành điều luật pháp ngăn uống cản tín đồ dân gửi rác rưởi thải điện tử ra quốc tế. Tức rất có thể suy ra được rằng các hành vi lập pháp là vấn đề cơ phiên bản để xử lý vụ việc rác thải điện tử một bí quyết kết quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have sầu, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions. 


Đáp án câu 45 là A. Giải thích: should (not) have sầu done sth là đã (không) đề nghị làm cái gi. Những từ bỏ còn sót lại không tương xứng về nghĩa: must have done sth là đã nên làm gì, might/couldhave done sth là rất có thể đã làm gì. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).


Đáp án câu 48 là B. Giải thích: respectable (adj) là đáng tôn trọng (hay được sử dụng cho người), tại chỗ này buộc phải áp dụng tính từ bỏ respectful có nghĩa thành kính thì mới phù hợp. a respectful one-minute silence: 1 phút ít khoác niệm thành kính 
Đáp án câu 49 là A. Giải thích: Trạng tự phải đứng trước hễ tự hay (cùng sau hễ trường đoản cú khổng lồ be) => usually gets up 

Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) to lớn help (C) those in need in remote areas (D). 


Đáp án câu 50 là B. Giải thích: Động từ bỏ câu này đề nghị được phân chia ngơi nghỉ dạng bị động, Có nghĩa là số chi phí quim góp được vào cuộc lôi kéo đang ĐƯỢC DÙNG sẽ giúp đỡ đỡ những người có yếu tố hoàn cảnh trở ngại ởđông đảo vùng sâu, vùng xa => will be used.

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra output - Thi ko đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the tin nhắn to confirm your subscription!