Đề Thi Công Chức Môn Tiếng Anh

... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to lớn send this letter to China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B to lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... household bills We must all make a personal decision khổng lồ work for the future of our planet if we want lớn ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C và D but 57 A & B however...

Bạn đang xem: Đề thi công chức môn tiếng anh


*

... parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C piông chồng C which C as ... impressed by the _ of the thành phố & by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify 20 The trùm said that he would fly to Ho Chi Minch City day A next B the ... advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried lớn walk so as not lớn be late for school A fast B quiông xã C rapid D slowly 16 Do you want _ by the doctor? A lớn examine B lớn be...
*

... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her bachồng for too long a to bend b by bending c for bending d owing lớn you bover > b 157 A lot of passengers ... a me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... thành công (thêm giới tự in) - lớn make good time : nhanh lẹ, mau - to make oneself pleasant khổng lồ s.o : hạnh phúc yêu thương, làm ăn nhập - to lớn make out : - lớn make out : thành công, tiến cỗ, gồm ... thành công Việc - To be relate to: tất cả bà với - To give advice on: - To be apposed to: phản đối, cản lại - To write with a pen: viết cây bút - To belong to: ở trong - To succeed in; thành công - To ... thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm điều - lớn think of : nghĩ tới, tất cả ý kiến - khổng lồ think of s.o : nghĩ - to think over : cân nhắc chắn, xét kỹ - to think up : phát minh sáng tạo, tìm hiểu, kiếm tìm - to throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things khổng lồ say Cau 143 We are used khổng lồ living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve sầu already khổng lồ buy something new for my bedroom A deciding B lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B Thời gian làm cho 90 phút ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes Level B (Intermediate) ... Translate the following sentences inlớn English Anh ta liên tục có tác dụng muộn sáng sủa lại cho Chính sách tài khóa Bộ Tài Chính thực chia thành nhị phần: đầu tư nhà nước thuế ... sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại Học ( Cmùi hương Trình Mới) GV Hướng Dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK TO YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( ... would eat something B If I had been hungry, I would have sầu eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have sầu been eaten something 43 opinion ... be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh 2020


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have sầu described, …………… (37) this is what ... the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is to lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... learn something essential, something they will need to lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out inlớn the world and learn it 21 What does the author think is the...
... Dùng câu xác định - Dùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ không đếm + Many - Dùng câu lấp định - Đi với danh trường đoản cú đếm đựơc + Much - Dùng câu che định - Đi cùng với danh từ ko đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... xác minh + lời mời - Dùng cùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ bỏ ko đếm b Any: Một chút, , vài ba - Dùng câu bao phủ định câu ngờ vực - Dùng với danh từ đếm đựơc danh tự không đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” khổng lồ describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You & I are not in agreement about the reviews of the movie D I think we should ... take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have sầu khổng lồ take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí trường đoản cú Tin học tập van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dấn kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong Các loại liệu phổ biến Excel ... dìm vnạp năng lượng - Tất chức 55 Để quan sát và theo dõi thông tin văn uống gửi phần mềm “gửi, nhận văn uống bản” ta lựa chọn mục nào? - Theo dõi thông tin vnạp năng lượng - Theo dõi vnạp năng lượng - Xử lý văn - Chuyển văn 56 Muốn nắn đăng nhtràn vào phần ... hình : tờ giấy Trắng, đĩa vi tính, trang bị in, , Điện thoại tư vấn là: a) Thanh hao công vậy định hình b) Tkhô cứng công thế chuẩn chỉnh c) Tkhô giòn công thế vẽ d) Tkhô hanh công nạm bảng con đường viền 37) Trong biên soạn thảo Word, nhằm ckém tiêu...
... Pronouns & determiners Các chủ thể dùng mang đến môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: Các thời tiếng Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( ko đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh từ bỏ thêm số tự vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc thay đổi danh tự số sang trọng số nhiều: Chỉ gồm danh từ bỏ ... ARTICLE) Tiếng Anh bao gồm một số loại tiệm trường đoản cú đợc dùng với danh từ bỏ : - Quán tự ko xác định: a/ an - Quán tự khẳng định : the * Quán từ ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ cần sử dụng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn uống bản trong trái tim bà mẹ đại chiến cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết Đặc điểm bình thường và vai trò của ngành ruột khoang ttiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu con trau củ bài bác ca nđính đi bên trên bãi cat sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn uống học trung đại nước ta lớp 11 bài tập Phần Trăm thống kê lại bao gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8