Đề Thi Toán Lớp 10 Năm 2016

Trong viết này, tôi gửi bạn các đề thi vào lớp 10 môn Toán các năm gần đây, từ 2016 đến 2019 của Hà Nội. Các đề thi thử sẽ được cập nhật sớm.

Trong thời gian ôn thi gấp rút, làm đề thi vào lớp 10 môn Toán chính thức sẽ giúp bạn đánh giá khả năng của mình hiện tại đã đủ tự tin để đối đầu với kì thi vào lớp 10 sắp tới vào tháng 7 hay chưa.

Để ôn tập tốt cho kì thi vào lớp 10 môn toán, bạn phải ôn các dạng bài có trong đề thi Toán vào lớp 10.

Cách giải dạng bài tập trong đề thi Toán vào lớp 10:

Dạng 3: Giải phương trình hoặc hệ phương trình bậc nhất hai ẩnDạng 4: Giải phương trình bậc hai một ẩnDạng 5: Bài toán về hàm số và đồ thịDạng 6: Bài toán liên quan thể tích vật thể, bài toán thực tếDạng 7: Bài toán hình học: chứng minh các hệ thức hình họcDạng 8: Bài toán hình học: chứng minh hai tam giác bằng nhau, đồng dạngDạng 9: Bài toán hình học: chứng minh tứ giác nội tiếp và nhiều điểm thuộc một đường trònDạng 10: Bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng, dựng hình, quỹ tích (tìm điểm cố định)Dạng 11: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Mục lục


Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Hà Nội các năm 2016-2019 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Hà Nội các năm 2016-2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2016 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2016 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2017 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2017 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2018 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2018 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2019 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2019 (trang 2)

Download tại đây :

*
*

Trong quá trình làm đề thi vào lớp 10 môn Toán, bạn cố gắng tập trung làm trong thời gian 90 phút để tạo thói quen khi thi thật.