Đề thi trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nam

Nhằm giúp các bạn bao gồm thêm tài liệu giao hàng yêu cầu học hành cùng ôn thi, mời các bạn cùng xem thêm nội dung bộ đề thi trắc nghiệm môn "Thương hiệu sửa chữa vnạp năng lượng hóa Việt Nam" tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nam

Nội dung bộ đề thi tất cả 167 câu bài xích tập trắc nghiệm tất cả đáp án. Hy vọng tư liệu sẽ giúp đỡ các bạn đạt hiệu quả cao trong kỳ thi tiếp đây.


*

Chương I – 52 câuI.1. Văn hóa và văn hóa học (12 câu) :1. Cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm: A. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội B. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên và thoải mái, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội C. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa ứng xử với môi trường thoải mái và tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội D. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, Văn hóa đối phó với môi trường xã hội2. Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa ? A. Tính lịch sử B. Tính giá trị C. Tính nhân sinch D. Tính hệ thống3. Đặc trưng nào cho phép phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội do con người tạo ra với các giá trị tự nhiên do thiên nhiên tạo ra? A. Tính lịch sử B. Tính giá trị C. Tính nhân sinc D. Tính hệ thống4. Nói văn hóa “là một thứ gien xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau” là muốn nhấn mạnh đến chức năng nào của văn hóa ? A. Chức năng tổ chức B. Chức năng điều chỉnh xã hội C. Chức năng giao tiếp D. Chức năng giáo dục5. Chức năng nào của văn hóa giúp xã hội định hướng các chuẩn mực và làm động lực cho sự phát triển ? A. Chức năng tổ chức B. Chức năng điều chỉnh xã hội C. Chức năng giao tiếp D. Chức năng giáo dục6. Văn minh là khái niệm: A. Thiên về giá trị tinh thần và chỉ trình độ phát triển B. Thiên về giá trị tinh thần và có bề dày lịch sử C. Thiên về giá trị vật chất và có bề dày lịch sử D. Thiên về giá trị vật chất­kỹ thuật và chỉ trình độ phát triển.7. Yếu tố nào sau đây mang tính quốc tế ? A. Văn hóa B. Văn hiến C. Văn minc D. Văn thứ 18. Xét về tính giá trị , sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh là: A. Văn hóa gắn với phương Đông nông nghiệp, văn minh gắn với phương Tây đô thị. B. Văn minh chỉ trình độ phát triển còn văn hóa có bề dày lịch sử. C. Văn minh thiên về vật chất­kỹ thuật còn văn hóa thiên về vật chất lẫn tinh thần. D. Văn hóa mang tính dân tộc, văn minh mang tính quốc tế9. Các yếu tố văn hóa truyền thống lâu đời và tốt đẹp của dân tộc, thiên về giá trị tinh thần gọi là : A. Văn hóa B. Văn đồ dùng C. Văn minch D. Văn hiến10. Tín ngưỡng, phong tục... là những yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào ? A. Văn hóa nhận thức B. Văn hóa tổ chức cộng đồng C. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên D. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội11. Văn hóa giao tiếp là yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào ? A. Văn hóa nhận thức B. Văn hóa tổ chức cộng đồng C. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên D. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội12. Theo GS.Trần Ngọc Thêm, nạp năng lượng, mặc, ngơi nghỉ, đi lại là những yếu tố thuộc thành tố văn hóa như thế nào ? A. Văn hóa nhận thức B. Văn hóa tổ chức cộng đồng C. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên D. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hộiI.2. Định vị văn hóa Việt Nam (14 câu) :1. Vùng nông nghiệp Đông Nam Á được nhiều học giả phương Tây gọi là: A. Xứ sở mẫu hệ. B. Xứ sở phụ hệ. C. Cả hai ý trên đều đúng. D. Cả hai ý trên đều không đúng.2. Sự đa dạng của môi trường từ bỏ nhiên và sự đa dạng của các tộc người trong thành phần dân tộc đã tạo nên đặc điểm gì của văn hóa Việt Nam ? A. Mỗi vùng văn hóa có một bản sắc riêng biệt, có tính thống nhất trong sự đa dạng. B. Bản sắc chung của văn hóa C. Sự tương đồng giữa các vùng văn hóa D. Sự khác biệt giữa các vùng văn hóa3. Trong lối nhận thức, tư duy, loại hình văn hoá gốc nông nghiệp có đặc điểm: A. Tư duy thiên về phân tích và trọng yếu tố; cách nhìn thiên về chủ quan, cảm tính với kinh nghiệm B. Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng; cách nhìn thiên về chủ quan lại, cảm tính với kinh nghiệm 2 C. Tư duy thiên về tổng hợp và trọng yếu tố; cách nhìn thiên về khinh suất, lý tính cùng kinh nghiệm D. Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng; cách nhìn thiên về khách quan, cảm tính và thực nghiệm4. Trong sự giao lưu rộng rãi với các nền văn hóa Đông Tây, văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa nào? A. Trung Hoa B. Ấn Độ C. Pháp D. Mỹ5. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp? A. Con người luôn có tham vọng chinh phục tự nhiên. B. Con người ưa sống theo nguyên tắc trọng tình. C. Lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với hoàn chình họa D. Con người có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với tự nhiên6. Lối ứng xử năng động và linh hoạt giúp người Việt thích nghi cao với mọi tình huống, nhưng đồng thời cũng mang lại thói xấu là : A. Thói đố kỵ cào bởi B. Thói dựa dẫm, ỷ lại C. Thói tùy luôn tiện D. Thói bè phái7. Nhóm cư dân Bách Việt là khối tộc người thuộc nhóm: A. Austroasiatic B. Australoid C. Austronésien D. Mongoloid8. Chủng người nào là cư dân Đông Nam Á cổ ? A. Indonésien B. Austroasiatic C. Austronésien D. Australoid9. Người Việt (Kinh) tách ra từ khối Việt­Mường chung vào khoảng thời gian : A. 2000 năm trước Công nguyên B. 1000 năm trước Công nguyên C. Đầu thời kỳ Bắc thuộc (thế kỷ I­II) D. Cuối thời kỳ Bắc thuộc (thế kỷ VII­VIII)10. Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Tây Bắc là: A. Nghệ thuật trang trí tinh tế trên trang phục, chăn màn... B. Lễ hội lồng tồng. C. Văn hóa cồng chiêng. D. Những trường ca (khan, k’ămon) nổi tiếng11. Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Việt Bắc là: A. Nghệ thuật trang trí tinh tế trên trang phục, chăn màn... B. Lễ hội lồng tồng. C. Văn hóa cồng chiêng. D. Những trường ca (khan, k’ămon) nổi giờ đồng hồ 312. Trong hệ thống các vùng văn hóa, vùng sớm có sự tiếp cận và đi đầu trong quá trình giao lưu hội nhập với văn hóa phương Tây là: A. Vùng văn hóa Trung Sở B. Vùng văn hóa Bắc Bộ C. Vùng văn hóa Nam bộ D. Vùng văn hóa Việt Bắc13. Vùng văn hóa nào lưu giữ lại được truyền thống văn hóa bản địa đậm nét, gần gũi với văn hóa Đông Sơn nhất ? A. Vùng văn hóa Việt Bắc B. Vùng văn hóa Tây Bắc C. Vùng văn hóa Bắc Sở D. Vùng văn hóa Tây Nguyên14. Vùng văn hóa nào có truyền thống lâu đời và là cái nôi hình thành văn hóa, văn minh của dân tộc Việt ? A. Vùng văn hóa Trung Sở B. Vùng văn hóa Bắc Sở C. Vùng văn hóa Nam bộ D. Vùng văn hóa Việt BắcI.3. Tiến trình văn hóa Việt Nam ( 14 câu) :1. Làng Đông Sơn – chiếc nôi của nền văn minh Đông Sơn trong lịch sử thuộc khu vực vnạp năng lượng hóa nào sau đây ? A. Tây Bắc B. Việt Bắc C. Bắc Bộ D. Đông Bắc2. Nền văn hóa nào đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nên bản sắc văn hóa Việt ? A. Văn hóa Sơn Vi B. Văn hóa Hòa Bình C. Văn hóa Đông Sơn D. Văn hóa Sa Huỳnh 3. Theo GS.Trần Ngọc Thêm, tiến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành : A. 3 lớp ­ 6 giai đoạn văn hóa B. 3 lớp ­ 3 giai doạn văn hóa C. 4 lớp ­ 6 giai đoạn văn hóa D. 6 lớp ­ 3 giai đoạn văn hóa4. Thời kỳ 938­1858 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam ? A. Giai đọan văn hoá tiền sử B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang­ Âu Lạc C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc thuộc D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt5. Thời kỳ 179TCN­ 938 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam ? A. Giai đọan văn hoá tiền sử B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang­ Âu Lạc 4 C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc nằm trong D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt6. Thành tựu nổi bật của giai đoạn văn hóa Văn Lang – Âu Lạc là : A. Nghề thủ công mỹ nghệ B. Kỹ thuật đúc đồng thau C. Nghề trồng dâu nuôi tằm D. Kỹ thuật chế tạo đồ sắt7. Trống đồng Đông Sơn là thành tựu của giai đoạn văn hóa nào? A. Giai đoạn văn hoá tiền sử B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang­ Âu Lạc C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ chống Bắc trực thuộc D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt8. Lớp văn hóa bản địa là thành tựu của giai đoạn văn hóa nào ? A. Giai đoạn văn hoá tiền sử và giai đoạn văn hóa Văn Lang­ Âu Lạc B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang­ Âu Lạc và giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc ở trong C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc thuộc và giai đoạn văn hóa Đại Việt D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt và giai đoạn văn hóa Đại Nam9. Ở giai đoạn văn hóa tiền sử, thành tựu lớn nhất của cư dân Nam Á là : A. Hình thành nghề nông nghiệp lúa nước B. Kỹ thuật luyện kim đồng C. Kỹ thuật luyện Fe D. Kỹ thuật chế tạo đồ gốm10. Các luồng tư tưởng dân chủ tư sản, tư tưởng Mac­ Lênin được truyền vào Việt Nam vào giai đoạn văn hóa nào? A. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc ở trong B. Giai đoạn văn hóa Đại Việt C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Pháp trực thuộc D. Giai đoạn văn hóa hiện đại11. Đặc điểm nổi bật nhất của giai đoạn văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc là : A. Ý thức đối kháng bất khuất trước sự xâm lăng của phong kiến phương Bắc. B. Tiếp biến văn hóa Hán để làm giàu cho văn hóa dân tộc. C. Giao lưu tự nhiên với văn hóa Ấn Độ D. Giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.12. Thời kỳ văn hóa Văn Lang­Âu Lạc có ba trung tâm văn hóa lớn là : A. Văn hóa Đông Sơn – Văn hóa Sa Huỳnh – Văn hóa Óc Eo B. Văn hóa Hòa Bình – Văn hóa Sơn Vi – Văn hóa Phùng Nguim C. Văn hóa Đông Sơn – Văn hóa Sa Huỳnh – Văn hóa Đồng Nai D. Văn hóa châu thổ Bắc Bộ – Văn hóa Chămpa – Văn hóa Óc Eo13. Tiếp thu bốn tưởng văn hóa phương Tây, các nhà nho trong phong trào Đông Kinh nghiã thục đã chủ trương từ bỏ sự lạc hậu, đến với sự cách tân bằng con đường : A. Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa B. Nhân vnạp năng lượng, dân chủ và tiến cỗ C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc D. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, mở rộng dân quyền, cải thiện dân sinh14. Năm 1943, Đề cương văn hóa của Đảng Cộng sản Đông dương ra đời đã vạch ra nhỏ đường phát triển văn hóa dân tộc theo nguyên tắc : A. Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa 5 B. Nhân vnạp năng lượng, dân chủ và tiến cỗ C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc D. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, mở rộng dân quyền, cải thiện dân sinhII.KIẾN THỨC NÂNG CAO (12 câu) :1. Dưới ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nền giáo dục Nho học của Việt Nam dần tàn lụi và hoàn toàn chấm dứt vào năm : A. 1898 B. 1906 C. 1915 D. 19192. Điệu múa xòe là đặc sản nghệ thuật của vùng văn hóa nào ? A. Vùng văn hóa Tây Bắc B. Vùng văn hóa Bắc Sở C. Vùng văn hóa Việt Bắc D. Vùng văn hóa Trung Bộ3. Hệ thống “Mương – Phai – Lái – Lịn” là hệ thống tưới tiêu nổi tiếng của văn hóa nông nghiệp thuộc vùng nào? A. Vùng văn hóa Tây Bắc B. Vùng văn hóa Bắc Bộ C. Vùng văn hóa Việt Bắc D. Vùng văn hóa Trung Bộ4. Chợ tình là sinh hoạt văn hóa đặc thù của vùng văn hóa nào ? A. Vùng văn hóa Tây Bắc B. Vùng văn hóa Bắc Bộ C. Vùng văn hóa Việt Bắc D. Vùng văn hóa Trung Bộ5. Sự tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc Đông Nam Á được hình thành từ : A. Lớp văn hóa bản địa với nền của văn hóa Nam Á và Đông Nam Á B. Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực C. Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây D. Sự mở cửa giao lưu với các nền văn hóa trên toàn thế giới.6. Mai táng bằng chum gốm là phương thức mai táng đặc thù của cư dân thuộc nền văn hóa nào ? A. Văn hóa Đông Sơn B. Văn hóa Sa Huỳnh C. Văn hóa Óc Eo D. Văn hóa Đồng Nai7. Kiểu nhà ở phổ biến của cư dân văn hóa Đông Sơn là : A. Nhà thuyền B. Nhà đất bởi C. Nhà btrần D. Nhà sàn8. Chế phẩm đặc thù của văn hóa Đồng Nai là : A. Khuyên tai hai đầu thú 6 B. Mộ chum ggầy C. Trang sức bằng xoàn D. Đàn đá9. Nền văn học chữ viết của người Việt chính thức xuất hiện vào thời kỳ nào ? A. Thời Bắc trực thuộc B. Thời Lý – Trần C. Thời Minh nằm trong D. Thời Hậu Lê 10. Các định lệ khuyến khích người đi học nhỏng lễ xướng danh, lễ vinh quy bái tổ, lễ khắc tên lên bia tiến sĩ... được triều đình ban hành vào thời kỳ nào ? A. Thời Bắc thuộc B. Thời Lý – Trần C. Thời Hậu Lê D. Thời nhà Nguyễn 11. Theo quan niệm của đồng bào Giẻ (Triêng) sống Tây Nguyên ổn, cồng chiêng là biểu tượng cho : A. Thần Sấm – tính Nam B. Mặt trời – tính Nam C. Mặt trăng – tính Nữ D. Đất – tính Nữ 12. Kinh thành Thăng Long được chia thành 36 phố phường vào thời kỳ nào ? A. Thời Lý – Trần B. Thời Minh thuộc C. Thời Hậu Lê D. Thời nhà Nguyễn Chương 2 – 31 câuI.1. Tư tưởng xuất phát về bản chất vũ trụ­Triết lý âm dương (6 câu) :1. Dưới góc độ triết học, nội dung của triết lý âm dương bàn về : A. Hai tố chất cơ bản tạo ra vũ trụ và vạn thiết bị B. Bản chất chuyển hóa của vũ trụ và vạn thiết bị. C. Các cặp đối lập trong vũ trụ D. Quy luật âm dương chuyển hóa2. Xét dưới góc độ triết lý âm dương, loại hình văn hóa gốc nông nghiệp được gọi là : A. Văn hóa trọng dương B. Văn hóa trọng âm C. Cả hai ý trên đều đúng D. Cả hai ý trên đều sai3. Câu tục ngữ : “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” phản ánh quy luật nào của triết lý âm­dương ? A. Quy luật về bản chất các thành tố B. Quy luật về quan hệ giữa các thành tố C. Quy luật nhân quả 7 D. Quy luật chuyển hóa4. Thành ngữ : “Trong cái rủi có cái may” phản ánh quy luật nào của triết lý âm­dương ? A. Quy luật về bản chất các thành tố B. Quy luật về quan hệ giữa các thành tố C. Quy luật nhân quả D. Quy luật chuyển hóa5. Biểu tượng âm dương truyền thống lâu đời của người Việt là : A. Công cha nghĩa bà bầu B. Con Rồng Cháu Tiên C. Biểu tượng vuông tròn D. Ông Tơ bà Nguyệt6. Việc nhận thức rõ hai quy luật của triết lý âm dương đã mang lại ưu điểm gì trong quan tiền niệm sống của người Việt ? A. Sống hài hòa với thiên nhiên B. Giữ sự hài hòa âm dương trong cơ thể C. Giữ gìn sự hòa thuận, sống không mất lòng ai. D. Triết lý sống quân bìnhI.2. Triết lý về cấu trúc không gian của vũ trụ­Mô hình Tam tài, Ngũ hành (7 câu) :1. Trong Ngũ hành, hành nào được đặt vào vị trí trung vai trung phong, cai quản bốn phương ? A. Hành Thổ B. Hành Mộc C. Hành Tdiệt D. Hành Kyên ổn 2. Theo Hà đồ, hành Hoả trong Ngũ Hành ứng với: A. Phương Đông B. Phương Nam C. Phương Tây D. Phương Bắc3. Phương Tây ứng với hành nào trong Ngũ hành ? A. Hành Thổ B. Hành Mộc C. Hành Thủy D. Hành Klặng 4. Hành Hỏa tương khắc với hành nào trong Ngũ hành ? A. Hành Thổ B. Hành Mộc C. Hành Thủy D. Hành Kyên ổn 5. Hành Thủy tương sinh với hành nào trong Ngũ hành ? A. Hành Thổ B. Hành Mộc C. Hành Klặng D. Hành Hoả6. Màu biểu của phương Đông là màu nào ? A. Đỏ 8 B. Xanh C. Đen D. Trắng7. Màu biểu của phương Tây là màu nào ? A. Đỏ B. Xanh C. Đen D. TrắngI.3. Triết lý về thời gian của vũ trụ­Lịch âm dương và hệ Can chi (6 câu) :1. Lịch cổ truyền của Việt Nam là loại lịch nào ? A. Lịch thuần dương B. Lịch thuần âm C. Lịch âm dương D. Âm lịch2. Lịch cổ truyền Á Đông trong khoảng bao nhiêu năm thì có một tháng nhuận ? A. 4 năm B. gần 4 năm C. 3 năm D. gần 3 năm3. Lịch cổ truyền Á Đông được xây dựng trên cơ sở : A. Phản ánh chu kỳ chuyển động của mặt trời B. Phản ánh chu kỳ hoạt động của mặt trăng C. Phản ánh sự biến động thời tiết có tính chu kỳ của vũ trụ D. Kết hợp cả chu kỳ hoạt động của mặt trăng lẫn mặt trời4. Trong lịch Á Đông cổ truyền, việc xác định các tháng trong năm thường dựa theo : A. Chu kỳ hoạt động của mặt trăng B. Chu kỳ hoạt động của mặt ttránh C. Sự biến động thời tiết của vũ trụ D. Hiện tượng thủy triều5. Trong lịch Á Đông cổ truyền, việc xác định các ngày trong tháng thường dựa theo : A. Chu kỳ hoạt động của mặt trăng B. Chu kỳ hoạt động của mặt trời C. Sự biến động thời tiết của vũ trụ D. Hiện tượng thủy triều6. Theo hệ đếm can chi, giờ khắc khởi đầu của một ngày, khi dương khí bắt đầu sinh ra gọi là giờ : A. Tí B. Thìn C. Ngọ D. DầnI.4. Nhận thức về con người ( 6 câu) : 91. Việc áp dụng các mô hình nhận thức về vũ trụ vào việc nhận thức về con người tự nhiên được hình thành trên cơ sở : A. Sự gắn bó mật thiết giữa con người nông nghiệp với thiên nhiên. B. Quy luật tương tác giữa các hành trong Ngũ hành. C. Đoán định vận mệnh của con người trong các mối quan hệ xã hội. D. Quan niệm “thiên địa vạn vật nhất thể”, coi con người là một vũ trụ thu nhỏ tuổi.2. Với cách thức Ngũ hành, bên trong khung hình người có Ngũ che, Ngũ tạng, Ngũ quan lại, Ngũ chất…Trong khi kia, dân gian lại thường nói "lục bao phủ ngũ tạng". Vậy che sản phẩm sáu không được nêu trong Ngũ phủ là phủ nào ? A. Tiểu tràng B. Tam tiêu C. Đởm D. Vị3. Đối với Ngũ tạng bên trong cơ thể con tín đồ, khi khám chữa căn bệnh, y học cổ truyền Việt Nam coi trọng nhất là tạng nào ? A. Tì B. Thận C. Can D. Phế4. Nếu xem 5 ngón tay trên một bàn tay là một hệ thống Ngũ hành thì ngón cái thuộc hành nào ? A. Hỏa B. Mộc C. Kyên ổn D. Thổ5. Theo quan niệm truyền thống, mỗi cá nhân trong xã hội đều mang đặc trưng của một hành trong Ngũ hành. Việc quy hành cho mỗi người được tiến hành trên cơ sở : A. Căn cứ vào đặc điểm tính cách của cá nhân B. Căn cứ vào mối quan hệ gia đình, bạn btrằn, hôn nhân... C. Căn cứ vào thời điểm ra đời của cá nhân được xác định theo hệ can bỏ ra D. Căn cứ vào nho­y­lý­số6. Thốn là đơn vị đo dùng trong y học phương Đông, được tính bằng : A. Đốt giữa ngón tay út của người bệnh dịch B. Đốt gốc ngón tay út của người dịch C. Đốt giữa ngón tay giữa của người căn bệnh D. Đốt gốc ngón tay giữa của người bệnhII.KIẾN THỨC NÂNG CAO (6 câu):1. Theo Ngũ hành, vật biểu cho phương nam là con vật nào ? A. Rùa B. Chim C. Rồng D. Hổ2. Trong truyền thuyết Nam Tào – Bắc Đẩu, thần nào là thần giữ sổ sinch, sinh sống cung phía nào? Khi chầu Ngọc Hoàng đứng bên trái hay bên phải? 10 A. Bắc Đẩu/Nam/trái B. Bắc Đẩu/Bắc/đề nghị C. Nam Tào/Nam/trái D. Nam Tào/Bắc/yêu cầu 3. Sự tích Trầu Cau trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam thể hiện triết lý gì của văn hóa nhận thức ? A. Âm dương B. Tam tài C. Ngũ hành D. Bát quái4. Trong Hà vật dụng, con số mấy được gọi là số ”tham thiên lưỡng địa”? A. 2 B. 5 C. 7 D. 95. Theo lịch âm dương, ngày nóng nhất trong năm là ngày nào ? A. Lập hạ B. Hạ chí C. Đoan ngọ D. Đoan dương6. Theo Ngũ hành, vật biểu cho phương đông là con vật nào ? A. Rùa B. Chyên C. Rồng D. HổChương 3 – 34 câuI.1. TỔ CHỨC NÔNG THÔN (12 câu) :1. Trong cơ cấu tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống, lĩnh vực nào đóng vai trò quan trọng, chi phối cả diện mạo xã hội lẫn tính cách con người ? A. Tổ chức gia tộc B. Tổ chức nông làng mạc C. Tổ chức đô thị D. Tổ chức quốc gia2. Khu vực lưu giữ, bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống cổ truyền, mang đậm bản sắc văn hóa Việt chính là : A. Tổ chức gia tộc B. Tổ chức nông làng mạc C. Tổ chức đô thị 11 D. Tổ chức quốc gia3. Hình thức tổ chức nông thôn theo truyền thống nam giới (chỉ có đàn ông tham gia) tạo bắt buộc đơn vị gọi là : A. Phường B. Giáp C. Hội D. Gia tộc4. Nguyên tắc tổ chức nông thôn theo huyết thống là cửa hàng hình thành nên nhược điểm nào trong tính cách của người Việt ? A. Thói dựa dẫm, ỷ lại B. Thói gia trưởng, tôn ti C. Thói cào bằng, đố kị D. Thủ tiêu ý thức về con người cá nhân5. Tài sản của tộc họ do các thế hệ trước để lại (thường là ruộng đất) dùng vào việc nhang khói, giỗ chạp, cúng tế… hoặc giúp đỡ các thành viên trong họ được gọi là : A. Công điền B. Tư điền C. Từ mặt đường D. Hương hỏa6. Việc phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư trong tổ chức nông thôn Việt Nam cổ truyền nhằm mục đích: A. Buộc người dân đời đời kiếp kiếp gắn bó với quê cha đất tổ B. Hạn chế không cho người dân bỏ làng đi ra xung quanh C. Hạn chế không cho người ngoài vào sống ở làng mạc D. Duy trì sự ổn định của làng xã7. Muốn chuyển thành dân chính cư, dân ngụ cư phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? A. Đã cư trú lâu năm ở làng và phải có nhiều tài sản B. Đã cư trú ở làng 3 năm trở lên và phải có ít điền sản C. Đã kết hôn với người dân trong làng và có cuộc sống ổn định D. Đã tham gia vào hội đồng kỳ mục của làng8. Hình ảnh nào là biểu tượng truyền thống của tính tự trị trong làng xã Việt Nam ? A. Lũy tre B. Sân đình C. Bến nước D. Cây đa9. Mối quan hệ dân chủ đặc biệt giữa nhà nước phong kiến với làng xã Việt Nam được thể hiện qua tình trạng: A. Phép vua thua lệ thôn B. Đóng cửa bảo nhau khi có sai phạm C. Thánh làng nào làng nấy thờ D. Cha chung không ai khóc10. Những tập tục, quy tắc, lề thói… do dân làng đặt ra, được ghi chép thành văn bản và có giá trị như một bộ luật riêng của xóm, được gọi là : A. Hương hỏa B. Gia lễ C. Hương ước D. Gia pháp 1211. Nói về làng Nam Sở, nhận xét nào sau đây là không đúng ? A. Thôn ấp ở Nam Bộ trải dài dọc theo các kênh rạch, các trục giao thông thuận luôn tiện... B. Làng Nam Bộ không có đình làng và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng. C. Dân cư của làng Nam Bộ thường biến động bởi người dân hay rời làng đi nơi khác. D. Làng Nam Bộ có tính mlàm việc.12. Câu "Khôn độc không bằng ngốc đàn" là biểu hiện của đặc điểm gì trong tính cách người Việt ? A. Tính cộng đồng B.

Xem thêm: Bảng Giá Phòng Khám Victoria Healthcare 2020, Phòng Khám Quốc Tế Victoria Healthcare

Tính dân chủ C. Thói dựa dẫm D. Thói cào bằngI.2.TỔ CHỨC QUỐC GIA (8 câu) :1. Truyền thống hiếu học và tinh thần “Tôn sư trọng đạo” trong văn hóa Việt Nam có nguồn gốc từ quan niệm nào trong xã hội phong kiến? A. Thái độ khinh rẻ nghề buôn B. Việc coi trọng chế độ khoa cử C. Quan niệm “Nhất sĩ nhì nông” D. Quan niệm “Không thầy đố mày làm nên”2. Cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống theo mô hình nhà­làng­nước được hình thành vào giai đoạn nào ? A. Văn hóa tiền sử B. Văn hóa Văn Lang­Âu Lạc C. Văn hóa thời Bắc nằm trong D. Văn hóa Đại Việt3. Trong xã hội Việt Nam truyền thống, nghề nào được coi trọng nhất và đứng đầu danh mục các nghề trong xã hội ? A. Sĩ B. Nông C. Công D. Thương4. Vào thời Hậu Lê, đối tượng nào sau đây không được đi học tập, đi thi ? A. Con nhà xướng ca B. Con nhà nghèo C. Con nhà buôn phân phối D. Con nhà tá điền5. Bộ luật Hồng Đức đánh dấu một bước phát triển quan trọng của lịch sử pháp quyền Việt Nam. Bộ luật này được ban hành vào thời kỳ nào ? A. Thời nhà Lý B. Thời nhà Trần C. Thời nhà Hậu Lê D. Thời nhà Nguyễn6. Hình thức lãnh đạo tập thể (vua anh­vua em, vua cha­vua nhỏ, vua­chúa…) thể hiện đặc điểm gì trong tổ chức quốc gia Việt Nam ? A. Tinh thần dân tộc mạnh mẽ 13 B. Ý thức quốc gia C. Truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp D. Thái độ trọng tình, trọng đức, trọng văn7. Việc tuyển chọn người tài vào bộ máy quan lại bằng hình thức thi cử thể hiện đặc điểm gì trong tổ chức quốc gia Việt Nam ? A. Tinh thần dân tộc mạnh mẽ B. Ý thức quốc gia C. Truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp D. Thái độ trọng tình, trọng đức, trọng văn8. Việt Nam là một quốc gia chậm phát triển vì : A. Nền văn hóa nông nghiệp lạc hậu, khoa học kỹ thuật kém phát triển. B. Chính sách ‘‘bế quan tỏa cảng’’ đã kìm hãm sức vươn lên của xã hội. C. Khả năng bảo tồn dũng mạnh, tạo nên sự bảo thủ, kìm giữ sức vươn lên của xã hội. D. Đô thị bị lệ thuộc vào nông buôn bản, không phát huy được sức khỏe mạnh. I. 3.T Ổ CHỨC ĐÔ THỊ (7 câu) : 1. Xét về chức năng, đô thị truyền thống của Việt Nam có đặc điểm nào nổi bật ? A. Do nhà nước sản sinh ra B. Do nhà nước quản lý và khai thác C. Chủ yếu thực hiện chức năng hành thiết yếu D. Hình thành một cách tự phát2. Các đô thị cổ của Việt Nam đa số được hình thành theo hướng : A. Bộ phận làm kinh tế xuất hiện trước B. Bộ phận quản lý hành chính có trước C. Bộ phận kinh tế­hành chính xuất hiện đồng thời D. Nông thôn phát triển thành đô thị3. Trong các đô thị cổ của Việt Nam, đô thị nào được hình thành theo hướng từ thị đến đô ? A. Thăng Long B. Phú Xuân C. Phố Hiến D. Cổ Loa4. Bàn về đặc điểm của tổ chức đô thị Việt Nam truyền thống, nhận định nào sau đây là không đúng ? A. Đô thị do nhà nước sinh ra, chủ yếu thực hiện chức năng hành chánh. B. Đô thị chịu ảnh hưởng của nông thôn và mang đặc tính nông thôn khá đậm đường nét. C. Đô thị hình thành một cách tự phân phát. D. Đô thị luôn có nguy cơ bị nông thôn hóa.5. Lối tổ chức buôn bán quần tụ theo kiểu phố phường làm thương nghiệp Việt Nam có gì khác biệt so với thương nghiệp phương Tây ? A. Thương nhân cố gắng chiếm giữ lòng tin của khách sản phẩm. B. Thương nhân tương trợ, giúp đỡ nhau trong việc định giá chỉ, giữ giá chỉ, vay mượn hàng. C. Thương nhân liên kết với khách hàng và tính toán để chèn ép nhau. D. Tính cạnh tranh cao.6. Đô thị Việt Nam bắt đầu phát triển theo mô hình đô thị công­thương nghiệp, chú trọng vào chức năng kinh tế từ thời kỳ nào ? 14 A. Thời kỳ Bắc nằm trong B. Thời kỳ tự nhà C. Thời kỳ Pháp thuộc D. Thời kỳ hiện đại7. Các ngành công nghiệp khai thác mỏ, chế biến nông lâm sản… xuất hiện ở Việt Nam vào thời kỳ nào ? A. Thời kỳ Bắc ở trong B. Thời kỳ tự công ty C. Thời kỳ Pháp trực thuộc D. Thời kỳ hiện đạiII. KIẾN THỨC NÂNG CAO (7 câu) :1. Thành ngữ “Sống lâu lên lão làng” phản ánh đặc điểm gì trong văn hóa tổ chức nông thôn của người Việt ? A. Tính tôn ti trật từ B. Tính gia trưởng C. Thói bè phái D. Thói dựa dẫm, ỷ lại2. Chế độ thị tộc phụ quyền xuất hiện trong xã hội Việt Nam vào thời kỳ văn hóa nào? A. Văn hóa thời kỳ tiền sử B. Văn hóa Văn Lang – Âu Lạc C. Văn hóa thời kỳ Bắc ở trong D. Văn hóa Đại Việt3. Theo điều ‘‘Tam bất khả xuất’’ trong luật Gia Long, trường hợp nào sau đây thì người bầy ông không được phép bỏ vợ ? A. Người vợ không có bé B. Người vợ đã để tang cha mẹ ông chồng C. Người vợ cãi cha mẹ ck D. Người vợ hay ghen tuông4. Theo điều ‘‘Thất xuất’’ trong luật Gia Long, trường hợp nào sau đây thì người đàn ông được phép bỏ vợ ? A. Người vợ không cưới nàng hầu cho ông xã B. Người vợ không nuôi con riêng của ck C. Người vợ không còn nơi nương tựa D. Người vợ hay ghen tuông5. Dưới thời các vua Hùng, kinh đô của nhà nước Văn Lang được đặt ở đâu ? A. Cổ Loa B. Phong Châu C. Mê Linc D. Vạn An6. Quốc hiệu Đại Việt được sử dụng ở nước ta vào thời kỳ nào ? A. Thời nhà Đinh B. Thời nhà Lý C. Thời nhà Hồ D. Thời nhà Nguyễn 157. Năm Ất Mão (1075), vua Lý Nhân Tông (1072­1127) cho mở khoa thi đầu tiên để tuyển lựa nhân tài. Người đỗ đầu trong kỳ thi đó là nhà Nho: A. Lê Văn Hưu B. Chu Văn An C. Lê Văn Thịnh D. Nguyễn HiềnChương 4 – 50 câu I.1.TÍN NGƯỠNG (1 3 câu): 1. Hệ thống chùa Tứ Pháp vốn là những đền miếu dân gian thờ các vị thần cai quản các hiện tượng tự nhiên, gồm: A. Thần Mây – Thần Mưa – Thần Gió – Thần Snóng. B. Thần Mây – Thần Mưa – Thần Sấm – Thần Chớp. C. Bà Trời – Bà Đất – Bà Nước – Bà Chúa Xứ D. Thần Mây – Thần Mưa – Thần Sấm – Thần Sét.2. Tục thờ Tứ bất tử là một giá trị văn hóa tinh thần rất đẹp của người Việt, thờ bốn vị : A. Vua Hùng, Thành Hoàng, Thổ Công, Thổ Địa B. Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện C. Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử , Liễu Hạnh D. Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Nngu, Mẫu Thoải, Mẫu Địa3. Trong tục thờ Tứ bất tử, Chử Đồng Tử là biểu tượng cho ước mơ gì của người Việt ? A. Sức mạnh đoàn kết ứng phó với môi trường tự nhiên B. Sức mạnh đoàn kết chống giặc ngoại xâm C. Xây dựng cuộc sống phồn vinh về vật chất D. Xây dựng cuộc sống hạnh phúc về tinh thần4. Hình thức tín ngưỡng phổ biến và tiêu biểu nhất của người Việt (gần như trở thành một thứ tôn giáo) là : A. Tín ngưỡng phồn thực B. Tín ngưỡng thờ Mẫu C. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên D. Tục thờ Tứ bất tử 5. Chế độ mẫu hệ đã làm “nguyên lý Mẹ” ăn sâu trong tâm tí và tính cách của người Việt, thể hiện độc đáo trong đời sống tâm linh qua : A. Tín ngưỡng phồn thực B. Tín ngưỡng thờ Mẫu C. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên D. Tục thờ Tứ bất tử 166. Trong mảng tín ngưỡng sùng bái giới tự nhiên của người Việt, loài thực vật nào được tôn sùng và được thờ cúng nhiều nhất ? A. Cây Lúa B. Cây Đa C. Cây Dâu D. Quả Bầu7. Vị thần quan trọng nhất trong các làng quê Việt Nam, có vai trò cai cai quản, che chnghỉ ngơi, định đoạt phúc họa cho dân làng là : A. Thành Hoàng B. Thổ Công C. Thổ Địa D. Thần Tài8. Đối tượng thờ cúng của tín ngưỡng phồn thực là : A. Linga và yoni B. Biểu tượng về sinh thực khí C. Hành vi giao phối D. Sinh thực khí nam nữ và hành vi giao phối9. Ý nghĩa của tín ngưỡng phồn thực là : A. Cầu mong sự may mắn, no đủ cho cả năm B. Làm ma thuật để truyền sinh cho mùa màng C. Cầu cho đông bé, nhiều con cháu D. Cầu mong mùa màng và con người sinh sôi nảy nở10. Trong phạm vi gia đình, vị thần canh giữ gia cư, chống lại ma quỷ quấy nhiễu và mang may mắn đến cho gia đình là : A. Thành Hoàng B. Thổ Công C. Tổ Sư D. Thần Tài11. Năm 1572, vua Lê Anh Tông ra lệnh sưu tầm và soạn ra thần tích của Thành Hoàng các làng để vua ban sắc phong thần. Các vị Thành Hoàng được vua ban sắc phong được gọi chung là : A. Thượng đẳng thần B. Trung đẳng thần C. Hạ đẳng thần D. Phúc thần12. Tà thần là những người có lý lịch không hay ho gì (trẻ con, người ăn ngươi, người ăn trộm, người chết trôi…) nhưng vẫn được người dân thờ làm Thành Hoàng làng vì : A. Thần giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi giỏi. B. Thần chết vào giờ thiêng nên ra oai tác quái, khiến dân làng nể sợ hãi. C. Thần bảo trợ cho dân làng khỏi thiên tai, dịch bệnh. D. Đây là một tín ngưỡng truyền thống có từ lâu đời.13. Dân gian có câu : “Trống làng nào xóm ấy tiến công, Thánh làng nào xóm ấy thờ”. Vị thánh trong câu ca dao trên là vị nào ? A. Thành Hoàng B. Thổ Công C. Thổ Địa D. Thần Tài 17I.2. PHONG TỤC (12 câu):1. Những thói quen thuộc, những nếp sống có ý nghĩa tốt đẹp của một cộng đồng dân tộc đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được đa số mọi người thừa nhận và làm theo gọi là : A. Tín ngưỡng B. Tôn giáo C. Phong tục D. Tập quán2. Trong tập tục hôn nhân cổ truyền của người Việt, khi hai chúng ta tính chuyện dựng vk gả chồng cho con cái, yếu tố nào sau đây được quan tâm hàng đầu ? A. Quyền lợi của làng xã B. Quyền lợi của gia tộc C. Sự phù hợp của đôi trai gái D. Sự phù hợp giữa mẹ chồng ­ nàng dâu3. Tục “giã cối đón dâu” của người Việt trong nghi lễ hôn nhân cổ truyền có ý nghĩa : A. Cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ được đông con nhiều con cháu. B. Cầu chúc cho lứa đôi hạnh phúc đến đầu bạc răng long. C. Cầu chúc cho đại gia đình trên thuận dưới hòa. D. Chúc cho cô dâu đảm sẽ, tháo vát, làm lợi cho gia đình nhà chồng.4. Tính pháp lý của hôn nhân cổ truyền được chính quyền làng xã công nhận bằng tập tục : A. Thách cưới B. Nộp tiền cheo C. Ông mai bà mọt D. Bái yết gia tiên5. Câu tục ngữ “Lấy chồng khó giữa làng hơn lấy chồng sang thiên hạ” phản ánh : A. Tâm lý coi trọng bà con hàng xóm láng giềng B. Tâm lý coi trọng sự ổn định làng buôn bản, khinh rẻ dân ngụ cư. C. Tâm lý trọng tình trọng nghĩa D. Tâm lý coi khinh tiền tài vật chất6. Tục lệ nào sau đây được tiến hành trong lễ hợp cẩn để cầu chúc cho hai bà xã chồng bắt đầu cưới luôn gắn bó yêu thương nhau ? A. Tục trao cho nhau nắm đất và gói muối hạt B. Mẹ chồng ôm bình vôi lánh sang nhà hàng làng C. Tục giã cối đón dâu D. Tục uống rượu, ăn cơm nếp7. Khi chôn cất người chết, người ta thường đặt trên mộ bát cơm, trái trứng và đôi đũa. Những lễ vật này có ý nghĩa : A. Cầu chúc cho người chết sớm đầu thai trở lại B. Thể hiện lòng tiếc thương của người sống với người bị tiêu diệt C. Mong người chết được no đủ ở thế giới bên kia D. Cúng cho các vong hồn khác khỏi quấy phá người chết8. Trong các nghi thức của đám tang, lễ phạn hàm là lễ : A. Tắm rửa cho người bị tiêu diệt B. Bỏ tiền và nhúm gạo nếp vào miệng người chết C. Đặt tên thụy cho người bị tiêu diệt D. Khâm liệm cho người bị tiêu diệt 189. Trong đám tang, tại sao chắt, chút khi để tang cho nuốm, kị lại đội khăn đỏ, khăn vàng ? A. Vì màu đỏ, màu vàng là những màu tốt trong ngũ hành. B. Vì đó là một sự mừng, là bằng chứng cho thấy các cụ sống thọ, nhiều con con cháu. C. Vì đó là cách để phân biệt tôn ti trật tự trong gia đình D. Vì đó là sản phẩm của triết lý âm dương trong nền văn hóa nông nghiệp.10. Về loại số, theo triết lý âm dương, những trang bị liên quan đến người chết ( hoa cúng, lạy trước quan tài…) đều phải sử dụng : A. Số lẻ B. Số chẵn C. Cả hai ý trên đều đúng D. Cả hai ý trên đều sai11. Nói về lễ hội, nhận định nào sau đây là không đúng ? A. Lễ hội được phân bố theo thời gian trong năm, xen vào các khoảng trống trong thời vụ. B. Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng. C. Các trò chơi ở lễ hội phản ánh những ước vọng thiêng liêng của con bạn. D. Lễ hội bao gồm cả phần lễ (nghi lễ, lễ thức cúng tế…) và phần hội (các trò diễn, trò chơi dân gian…).12. Lễ hội cổ truyền thường diễn ra vào những mùa nào trong năm ? A. Mùa xuân và mùa hạ B. Mùa xuân và mùa thu C. Mùa xuân và mùa đông D. Tất cả các mùaI.3.VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ (6 câu):1. Người Việt Nam đặc biệt coi trọng giao tiếp và rất thích giao tiếp. Đặc điểm này thể hiện trong thói quen : A. Thích thăm viếng, hiếu khách B. Ưa tìm gọi, quan gần kề, đánh giá đối tượng giao tiếp C. Tế nhị, ý tứ trong giao tiếp D. Xem trọng nghi thức giao tiếp2. Thói quen nói chuyện “vòng vo tam quốc”, luôn đắn đo cân nhắc kỹ càng khi nói phản ánh đặc điểm gì trong văn hóa giao tiếp của người Việt ? A. Trọng danh dự B. Tế nhị, ý tứ C. Trọng tình cảm D. Trọng nghi thức3. Câu ca dao “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ sản phẩm ” phản ánh đặc điểm gì trong văn hóa giao tiếp của người Việt ? A. Tế nhị, ý tứ, trọng sự hòa thuận B. Đắn đo, cân nhắc kỹ càng khi nói C. Thiếu tính quyết đoán D. Luôn lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử4. Câu đối là một sản phẩm văn chương đặc biệt phản ánh đặc điểm nào của thẩm mỹ ngôn từ Việt Nam ? A. Xu hướng ước lệ 19 B. Xu hướng trọng sự cân đối, hài hòa C. Giàu chất biểu cảm D. Khuynh hướng thiên về thơ ca5. Trong tiếng Việt, lớp từ bỏ xanh lơ, xanh ngắt, đỏ rực, đỏ au, vàng chóe, vàng mơ, hết sạch trơn, trắng phau… góp phần phản ánh đặc điểm gì của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam ? A. Xu hướng ước lệ B. Xu hướng trọng sự cân đối, hài hòa C. Giàu chất biểu cảm D. Khuynh hướng thiên về thơ ca6. Cấu trúc “iếc hóa” trong ngữ pháp tiếng Việt ( sách siếc, bàn biếc, yêu thương iếc, ông chồng chiếc…) phản ánh đặc điểm gì của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam ? A. Tính biểu trưng B. Tính linh hoạt C. Giàu chất biểu cảm D. Tính ước lệI.4. NGHỆ THUẬT THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI (8 câu):1. Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, loại hình nào chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây sớm nhất ? A. Chèo B. Tuồng C. Múa rối D. Cải lương2. Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, loại hình nào chịu đựng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nhiều nhất ? A. Chèo B. Tuồng C. Múa rối D. Cải lương3. Nói về nghệ thuật chèo truyền thống của Việt Nam, nhận định nào sau đây là ko đúng ? A. Chèo là loại hình sân khấu tổng hợp có tính cách chuyên nghiệp. B. Chèo ra đời khá sớm và phát triển mạnh ở Bắc Bộ. C. Kịch bản của chèo thường lấy từ thần thoại, cổ tích và truyện nôm. D. Diễn xuất chèo có tính linh hoạt, không tuân thủ nghiêm ngặt theo kịch bạn dạng.4. Nói về nghệ thuật tuồng của Việt Nam, nhận định nào sau đây là không đúng ? A. Tuồng là loại hình sân khấu dân gian không chuyên nghiệp. B. Tuồng phát triển mạnh ở Trung Bộ. C. Kịch bản của tuồng thường lấy từ truyện cổ Trung Quốc. D. Người được tôn vinh là Ông tổ của nghệ thuật tuồng hát tuồng là Đào Duy Từ.5. Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, loại hình nào phản ánh hiện thực xã hội một cách sống động và sâu sắc nhất ? A. Chèo B. Tuồng C. Múa rối 20