Điểm chuẩn nông lâm 2015

Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Nông Lâm Huế trong 3 năm trở lại đâyĐiểm chuẩn năm 2015:

TTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩn
1D850103Quàn lý đất đaiA; B16.25
2D540104Công nghệ sau thu hoạchA; B18.25
3D540101Công nghệ thực phẩmA; B20.25
4D580211Kỹ thuật cơ sờ hạ tầngA; A116
5D520114Kỹ thuật cơ – điện tửA; A118.75
6D510210Công thônA; A115
7D510201Công nghệ kỹ thuật cơ khíA; A118.75
8D620211Quản lý tài nguyên rừngA; B16
9D620202Lâm nghiệp đô thịA; B15
10D620201Lâm nghiệpA; B16.25
11D540301Công nghệ chế biến lâm sảnA; A115.25
12D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnA; B17.25
13D620301Nuôi trồng thủy sảnA; B17.75
14D640101Thú yA; B19.75
15D620105Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y)A; B19
16D620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanA; B16
17D620110Khoa học cây trồngA; B16.75
18D620112Bảo vệ thực vậtA; B17.25
19D620109Nông họcA; B17.25
20D440306Khoa học đấtA; B15
21D620102Khuyến nông (song ngành Khuyến nông – PTNT)A; B15.75
22D620116Phát triển nông thônA; A1; C; D17
23D620110LTKhoa học cây trồngA; B16.75
24D620105LTChăn nuôiA; B19
25D620301LTNuôi trồng thủy sảnA; B17.75
26D850103LTỌuản lý đất đaiA; B16.25
27D510210LTCông thônA; A115

Điểm chuẩn năm 2014:

STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩn
1D620301Nuôi trồng thủy sảnA14.5
2D850103Quản lý đất đaiA14.5
3D620105Chăn nuôiA16
4D540101Công nghệ thực phẩmA17
5D540104Công nghệ sau thu hoạchA17
6D850103Quản lý đất đaiA14.5
7D620109Nông họcA13.5
8D620112Bảo vệ thực vậtA13.5
9D620110Khoa học cây trồngA13.5
10D620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanA13.5
11D620105Chăn nuôiA16
12D640101Thú yA16
13D620301Nuôi trồng thủy sảnA14.5
14D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnA14.5
15D620201Lâm nghiệpA14
16D620211Quản lý tài nguyên rừngA14
17D620202Lâm nghiệp đô thịA14
18D620102Khuyến nôngA13
19D620110Khoa học cây trồngA13.5
20D510210Công thônA, A113
21D510210Công thônA, A113
22D510201Công nghệ kỹ thuật cơ khíA, A113
23D540301Công nghệ chế biến lâm sảnA, A113
24D510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử*A, A113
25D620116Phát triển nông thônA, A1, D113
26D620105Chăn nuôiB17
27D620301Nuôi trồng thủy sảnB15.5
28D850103Quản lý đất đaiB15.5
29D620110Khoa học cây trồngB14.5
30D540101Công nghệ thực phẩmB18
31D540104Công nghệ sau thu hoạchB18
32D850103Quản lý đất đaiB15.5
33D620109Nông họcB14.5
34D620112Bảo vệ thực vậtB14.5
35D620110Khoa học cây trồngB14.5
36D620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanB14.5
37D620105Chăn nuôiB17
38D640101Thú yB17
39D620301Nuôi trồng thủy sảnB15.5
40D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnB15.5
41D620201Lâm nghiệpB15
42D620211Quản lý tài nguyên rừngB15
43D620202Lâm nghiệp đô thịB15
44D620102Khuyến nôngB14
45D620116Phát triển nông thônC14

Điểm chuẩn năm 2013:

STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩn
1C510210Công thônA,A113
2C620105Chăn nuôiA13
3C620105Chăn nuôiB15.5
4C620110Khoa học cây trồngA13
5C620110Khoa học cây trồngB14
6C620301Nuôi trồng thuỷ sảnA13
7C620301Nuôi trồng thuỷ sảnB14
8C850103Quản lí đất đaiA13.5
9C850103Quản lí đất đaiB16
10D440306Khoa học đấtA13.5
11D440306Khoa học đấtB16
12D510201Công nghệ kĩ thuật cơ khíA,A113
13D510210Công thônA,A113
14D540101Công nghệ thực phẩmA16
15D540101Công nghệ thực phẩmB17
16D540104Công nghệ sau thu hoạchA16
17D540104Công nghệ sau thu hoạchB17
18D540301Công nghệ chế biến lâm sảnA,A113
19D540301Công nghệ chế biến lâm sảnB14
20D620102Khuyến nôngA13
21D620102Khuyến nôngB14
22D620109Nông họcA13
23D620109Nông họcB14
24D620110Khoa học cây trồngA13
25D620110Khoa học cây trồngB14
26D620112Bảo vệ thực vậtA13
27D620112Bảo vệ thực vậtB14
28D620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanA13
29D620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanB14
30D620116Phát triển nông thônA13
31D620116Phát triển nông thônC14
32D620116Phát triển nông thônD1,D2,D3,D413.5
33D620201Lâm nghiệpA13
34D620201Lâm nghiệpB14
35D620211Quản lí tài nguyên rừngA13
36D620211Quản lí tài nguyên rừngB14
37D620301Nuôi trồng thuỷ sảnA13
38D620301Nuôi trồng thuỷ sảnB14
39D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnA13
40D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnB14
41D640101Thú yA13
42D640101Thú yB15.5
43D850103Quản lí đất đaiA13.5
44D850103Quản lí đất đaiB16

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm huế 2015

Bởi Phúc NTBài trướcChỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016Bài tiếp theoCông bố kết quả nghiên cứu đề tài: Tuyển chọn giống lúa chịu mặn và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để sản xuất lúa chịu mặn ở Quảng NamPhúc NT
*

Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng

Thông báo về việc triển khai một số biện pháp để tổ chức học tập trung học kỳ 1, năm học 2021 – 2022