điện thoại độc thái bình

Giới thiệu Tin tức Chính quyền Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Công dân Doanh nghiệp Xúc tiến đầu tư Công ba thông tin công ty Du khách hàng
*

Danh bạ điện thoại cảm ứng những phòng ban, đơn vị trên địa bàn tỉnh

1

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY THÁI BÌNH

 

21

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

2

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

 

22

STại THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

3

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 

23

STại TƯ PHÁP

 

4

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ

 

24

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

5

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

25

SỞ XÂY DỰNG

 

6

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THÁI BÌNH

 

26

STại Y TẾ

 

7

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆPhường TỈNH THÁI BÌNH

 

27

THANH TRA TỈNH

 

8

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI BÌNH

 

28

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

9

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBchính phủ quốc hội VÀ HĐND TỈNH THÁI BÌNH

 

29

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH

 

10

BCĐ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH THÁI BÌNH

 

30

BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH THÁI BÌNH

 

11

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

31

CÔNG AN TỈNH

 

12

STại GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

32

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 

13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

33

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 

14

STại KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

34

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH

 

15

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

35

HỘI LIÊN HIỆP.. PHỤ NỮ TỈNH THÁI BÌNH

 

16

STại LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

36

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 

17

STại NỘI VỤ

 

37

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH

 

18

SỞ NÔNG NGHIỆP. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

38

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI BÌNH

 

19

STại TÀI CHÍNH

 

39

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH THÁI BÌNH

 

20

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI BÌNH

 

40

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN TIỀN HẢI

 

41

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – CHI NHÁNH THÁI BÌNH

 

59

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN VŨ THƯ

 

42

CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH

 

60

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ

 

43

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

 

61

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI BÌNH

 

 

44

CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI BÌNH

 

62

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

 

45

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

 

63

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÁI BÌNH

 

46

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

64

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH

 

47

BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH

 

65

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TB

 

48

BÁO THÁI BÌNH

 

66

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

 

49

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

 

67

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP. TPSài Gòn - CƠ SỞ PHÍA BẮC

 

50

HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI BÌNH

 

68

BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH

 

51

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM - PHÂN XÃ THÁI BÌNH

 

 

 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Số 355, mặt đường Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Tỉnh Thái Bình, Việt Nam


Chuyên mục: Viết Blog