Iphone 5 giá rẻ tháng 09/2022

*

*
So sánh giá

Điện thoại iPhone 5s 16GB Hàng cũ

Giá từ 1.000.000 đ
Có tất cả 21 nơi bán
*
1.080.000 đ 1.000.000 đ
*
1.290.000 đ Còn 18 cửa hàng có giá khác
*
So sánh giá

Điện thoại iPhone 5S 32GB Hàng cũ

Giá từ 2.000.000 đ
Có tất cả 8 nơi bán
*
2.000.000 đ 2.050.000 đ 2.290.000 đ Còn 5 cửa hàng có giá khác
*
Tới nơi bán

Điện thoại Iphone 5s 32G- Iphone cũ phiên bản QUỐC TẾ Like New 99%

939.000 đ
*
Tới nơi bán

Bảng giá mua điện thoại cũ iPhone 5se chính hãng 99%, like new bản quốc tế

1.800.000 đ
*
Tới nơi bán

Bảng giá mua điện thoại cũ iPhone 5se chính hãng 99%, like new bản quốc tế

1.800.000 đ
*
Tới nơi bán

Apple Apple iPhone 5 điện thoại di động Apple 5c iPhone 5c điện thoại di động Telecom China Unicom sử dụng Điện thoại di động cũ

2.058.000 đ
*
Tới nơi bán

Adidasi Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6 plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidasi Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6 plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Bìa Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Bìa Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Bìa Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Bìa Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Bìa Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Adidas Logo Cũ Hương Vị Bìa Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5C 5 5s 6 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus 11 11Pro X SE XR XS Max

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Vẻ Đẹp & And The Beast Câu Chuyện Như Cũ Như Thời Gian Ốp Điện Thoại Cho Iphone 11 11Pro XS XR Max X 6/6S 7 8 Cộng Với 5/5 S/5C & Samsung Galaxy S8 S9 S10 Cộng Với S5 S6 S7 Cạnh lưu Ý & Huawei

114.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

Vẻ Đẹp & And The Beast Câu Chuyện Như Cũ Như Thời Gian Ốp Điện Thoại Cho Iphone 11 11Pro XS XR Max X 6/6S 7 8 Cộng Với 5/5 S/5C & Samsung Galaxy S8 S9 S10 Cộng Với S5 S6 S7 Cạnh lưu Ý & Huawei

114.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

Vẻ Đẹp & And The Beast Câu Chuyện Như Cũ Như Thời Gian Ốp Điện Thoại Cho Iphone 11 11Pro XS XR Max X 6/6S 7 8 Cộng Với 5/5 S/5C & Samsung Galaxy S8 S9 S10 Cộng Với S5 S6 S7 Cạnh lưu Ý & Huawei

114.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

Vẻ Đẹp & And The Beast Câu Chuyện Như Cũ Như Thời Gian Ốp Điện Thoại Cho Iphone 11 11Pro XS XR Max X 6/6S 7 8 Cộng Với 5/5 S/5C & Samsung Galaxy S8 S9 S10 Cộng Với S5 S6 S7 Cạnh lưu Ý & Huawei

114.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

Vẻ Đẹp & And The Beast Câu Chuyện Như Cũ Như Thời Gian Ốp Điện Thoại Cho Iphone 11 11Pro XS XR Max X 6/6S 7 8 Cộng Với 5/5 S/5C & Samsung Galaxy S8 S9 S10 Cộng Với S5 S6 S7 Cạnh lưu Ý & Huawei

114.000 đ -41 %
*
Tới nơi bán

Akira Cũ Poster Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5c 5s 6 6 S 6 Plus 6 SPlus 7 7 Plus 8 8 Plus X SE XR XS Xsmax Cho Samsung Galaxy S6 S6edge S7 S7edge s8

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Akira Cũ Poster Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5c 5s 6 6 S 6 Plus 6 SPlus 7 7 Plus 8 8 Plus X SE XR XS Xsmax Cho Samsung Galaxy S6 S6edge S7 S7edge s8

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Akira Cũ Poster Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5c 5s 6 6 S 6 Plus 6 SPlus 7 7 Plus 8 8 Plus X SE XR XS Xsmax Cho Samsung Galaxy S6 S6edge S7 S7edge s8

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Akira Cũ Poster Cứng Ốp Lưng Điện Thoại Thời Trang Ốp Lưng Điện Thoại Cho iPhone 5 5c 5s 6 6 S 6 Plus 6 SPlus 7 7 Plus 8 8 Plus X SE XR XS Xsmax Cho Samsung Galaxy S6 S6edge S7 S7edge s8

132.000 đ -34 %
*
Tới nơi bán

Apple Apple 6plus second-hand chính hãng iphone6plus5.5 inch 64 Gam ba mạng mà không cần khóa đầy đủ Netcom điện thoại di động Điện thoại di động cũ

2.789.000 đ

Thông tin về điện thoại iphone 5 cũ

*

Kinh nghiệm mua điện thoại cũ 2022 bạn cần phải biết để không “ném tiền qua cửa sổ”

Điện thoại cũ là lựa chọn hợp lý cho những người không có nhiều điều kiện tài chính hoặc muốn trải nghiệm các mẫu điện thoại cao cấp với mức giá thấp. Tuy nhiên mua điện thoại cũ cũng bao gồm nhiều rủi ro và chúng ta cần phải trang bị những kinh nghiệm mua điện thoại cũ để không bị lừa.

Bạn đang xem: Iphone 5 giá rẻ tháng 09/2022

*

Kinh nghiệm chọn mua điện thoại Vivo U10 cũ

*

OPPO Reno 10x Zoom cũ giá từ 5 triệu đồng có đáng mua năm 2022?

*

iPhone Like New là gì? Những lưu ý khi để mua được iPhone giá rẻ chất lượng tốt

iPhone Like New là gì? Đây là cụm từ ám chỉ những chiếc điện thoại cũ nhưng có độ mới khoảng trê 95% đến 99%. Với chiếc điện thoại cũng có chất lượng tốt mà giá thành vô cùng hợp lý.
*

Tầm 10 triệu thì nên mua điện thoại iPhone cũ hay mua điện thoại Android mới?

Hiện tại, giá iPhone 11, iPhone XS Max đang ở mức khoảng 10 triệu đồng, nhưng cùng mức giá này người sử dụng cũng có thể lựa chọn các điện thoại Android mới fullbox, vậy lựa chọn nào tốt hơn?
*

Mua điện thoại Xiaomi cũ tại Hà Nội, nên hay không?

Thường thấy người dùng có xu hướng mua điện thoại iPhone cũ, vậy có nên mua điện thoại Xiaomi cũ tại Hà Nội hay không, cùng tìm hiểu ngay nhé.
*

Điện thoại iPhone 12 cũ giá bao nhiêu? Có nên mua không?

Bài viết sẽ giá bán của mẫu điện thoại iPhone 12 cũ và liệu việc đầu tư một khoản tiền khá lớn để “tậu” một em iPhone 12 cũ có đáng giá hay không?
*

Những lý do vì sao mua điện thoại iPhone 12 Pro cũ lại là xu hướng

Mua điện thoại iPhone 12 Pro cũ đã không còn là khái niệm quá mới mẻ trong giới iFan. Điều gì đã làm nên giá trị của những chiếc điện thoại iPhone 12 Pro cũ, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Xem thêm: Hình Ảnh Lá Bồ Đề Tâm Phật, Lá Bồ Đề Thư Pháp Bình An May Mắn Tài Lộc

*

Có nên mua điện thoại iPhone 8 cũ không?

Với mức giá phù hợp với túi tiền và thiết kế đẹp mắt, iPhone 8 luôn là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người tiêu dùng.
*

5 lý do bạn nên nâng cấp một chiếc điện thoại iPhone đời mới trong năm 2018

Đã đến lúc người dùng điện thoại iPhone đời cũ từ iPhone 6S trở về trước lên đời cho mình một chiếc iPhone thế hệ mới. Tại sao lại như vậy, thì trong bài viết này bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
*

Có nên mua điện thoại iPhone X cũ - đã qua sử dụng không?

Với mức giá rẻ hơn, nhiều người lựa chọn iPhone X cũ như là biện pháp thay thế cho nhu cầu của mình.
*

iCloud đã giết chết điện thoại iPhone cũ

Apple ngày càng bảo mật di động của mình, tuy nhiên, động thái này đang giết chết ngành kinh doanh di động cũ.