Tiếng anh lớp 6 kết nối tri thức

Giải sách bài bác tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 1

Trọn cỗ giải mã sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 1 cuốn sách Kết nối trí thức cụ thể được biên soạn bám sát chương trình sách bài xích tập Tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm cho bài xích tập về nhà vào SBT Tiếng Anh 6 tiện lợi rộng.

*

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Sách bài xích tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school

A.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 kết nối tri thức

Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy tìm từ bỏ tất cả phần gạch chân được phân phát âm khác. Đọc khổng lồ những từ)

1. A. study B. lunch C. subject D. computer

2. A. calculator B. classmate C. fast D. father

3. A. school B. teaching C. chess D. chalk

4. A. smart B. sharpener C. grammar D. star

5. A.

Xem thêm: Top 5 Quán Cafe Mở Qua Đêm Ở Hà Nội Và Tp, 20 Quán Cafe Mở Qua Đêm Hot Nhất Ở Hà Nội Và Tp

compass B. homework C. someone D. wonderful

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phân phát âm là /ʌ/, lời giải D vạc âm là /ju:/

2. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phạt âm là /ɑː/, câu trả lời A phát âm là /æ/

3. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phạt âm là /tʃ/, đáp án A phân phát âm là /k/

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D vạc âm là /ɑː/, lời giải C phạt âm là /ə/

5. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phân phát âm là /ʌ/, câu trả lời B phạt âm là /əʊ/

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy đưa ra thương hiệu các vật dụng sau. Sau đó phát âm lớn những từ. Kí từ thứ nhất của từng từ bỏ đã có được mang đến sẵn)

*

Đáp án:

1. compass (chiếc com-pa)

2. smart phone (Smartphone thông minh)

3. star (ngôi sao)

4. rubber (loại tẩy)

5. carton (thùng cát-tông)

6. Monday (máy Hai)

Sách bài bác tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My house

A. Pronunciation

Exercise 1. Match the words which have the final “s” with the appropriate sound /s/ or /z/ (Hãy nối các trường đoản cú xong cùng với “s” với âm phù hợp /s/ hoặc /z/)

*

Đáp án:

1. /z/

2. /s/

3. /z/

4. /s/

5. /z/

6. /s/

Exercise 2. In each column write three words with the final “s” pronounced /s/ or /z/ (Trong mỗi cột, hãy viết 3 tự với tận cùng là “s” được phát âm /s/ hoặc /z/)