BÀI 150

Giải sách bài xích tập toán thù 5 tập 2, giải cụ thể cùng cụ thể bài 150: phép cộng trong SBT toán thù 5 tập 2 trang 89, 90. Thông qua bài học kinh nghiệm này, những em học viên, những bậc phú huynh sẽ thế được cách làm bài xích tập hối hả và dễ dàng nắm bắt độc nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Những bài tập 1: Trang 89 vnghỉ ngơi bt tân oán 5 tập 2

Tính :

a.

Bạn đang xem: Bài 150

*

b.

 $frac411$ + $frac511$ = 

 $frac23$ + $frac45$ = 

 $frac57$ + $frac914$ = 

2 + $frac58$ =

=> Giải:

a.

*

b.

Xem thêm: Biên Bản Họp Phụ Huynh Cuối Năm (3 Mẫu Biên Bản Họp Phụ Huynh Học Sinh

*

những bài tập 2: Trang 89 vnghỉ ngơi bt tân oán 5 tập 2

Tính bằng phương pháp dễ ợt tốt nhất :

a. (976 + 865) + 135 =

891 + (799 + 109) = 

b. ($frac25$+$frac79$)+$frac35$ =

$frac1911$ + ($frac813$+$frac311$) = 

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = 

72,84 + 17,16 + 82,84 =

=> Giải:

a.

(976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

= 976 + 1000 = 1976

 891 + (799 + 109) = (891 + 109) + 799

= 1000 + 799 = 1799

b.

($frac25$+$frac79$)+$frac35$ = ( $frac25$ + $frac35$) + $frac79$ = 1 + $frac79$ = 1$frac79$

$frac1911$ + ($frac813$+$frac311$) = ($frac1911$ + $frac311$) + $frac813$ = 2 + $frac813$ = 2$frac813$

c.

16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= đôi mươi + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Những bài tập 3: Trang 90 vở bt tân oán 5 tập 2

Không tiến hành phnghiền tính, nêu dự đoán kết quả tìm kiếm x :

x + 8,75 = 8,75 x = ............vì chưng.............

$frac34$ + x = $frac1216$ x = ............do.............

=>Giải:

x + 8,75 = 8,75 x = 0 vì chưng 0 + 8,75 = 8,75

$frac34$ + x = $frac1216$ x = 0 bởi $frac1216$ = $frac34$ 

Bài tập 4: Trang 90 vnghỉ ngơi bt toán 5 tập 2

Vòi nước thứ nhất từng tiếng rã được $frac14$ thể tích của bể, vòi vĩnh đồ vật hai mỗi tiếng chảy được $frac15$ thể tích của bể. Hỏi cả nhì vòi vĩnh nước cùng tan vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?