Giáo Án Dạy Hè Lớp 1 Lên 2

... 108 103 29 ) .55 ,8 :1, 25 a) (12-11 ) .55 ,8 - : (10 8, 75) = ( 9 5 29 1 16 7 75 1 16 65 9 = = = 55 ,8 : =319 25 25 25 1 13 b) (204,12 : 40 ,5 - 3,2.1,2) + : = 1,2 +7 = 13 26 26 +3= +3=3 5 Bài 23 : Thực ... 10 Bài 16 : Thực phép tính : a)17, 85+ 63 ,59 = 81,44 c) 72 85, 64 3 +6, 7281=7292,3711 b)38 , 56 4+72,1= d)2 863 + 56 ,78= Bài 17: Thực phép tính : a )57 ,9- 36, 8= 21,1 c)3 857 -283 ,67 8= 357 3,322 b)28 ,62 -17 ,58 9=11,031 ... d )68 2,708 - 56 4,1 853 =118 ,52 27 Bài 18 : Thực phép tính : a) 4,72 = 42,48 c)8,3 7 85, 62 = 65 2 0 ,64 6 b) 65 , 83 7,4=487,142 d) 0,724 56 82,3 = 4113,9 852 Bài 19 : Thực phép tính : a) 204 ,68 :28=7,31 c) 35, 1 062 :6, 83 =5, 14...

Bạn đang xem: Giáo án dạy hè lớp 1 lên 2


*

... Hoạt động 3: Hoạt động nhóm Quan sát tranh ảnh hoa, trái, rau xanh Tại Đà Lạt gọi thành phố hoa, Đà Lạt, nhóm thảo luận theo gợi ý trái & rau xanh? GV Kể tên loại hoa, trái & rau xanh Đà Lạt? ... 2: Thảo luận nhóm trước lớp Dựa vào lược đồ hình 1, đọc tên đỉnh HS nhóm nhận xét, bổ sung núi & cho biết độ cao chúng Quan sát hình (hoặc tranh ảnh đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng ... thớt 2. Kó năng: - Sử dụng tranh ảnh để mơ tả nhà sàn trang phục số dân tộc Hồng Liên Sơn + Trang phục : dân tộc có cách ăn mặc riêng ; trang phục dân tộc may, thêu trang trí cơng phu thường có...
*

... 3.4 Hướng dẫn đáp án 19 1 Bài a 66 3 ,53 b c d 14 12 2 Bài a b 91,7% c 55 d Bài a x = b x = c x = d x = e x = 3 Bài Ta có: + = = 50 % 10 Bài AB dài: (32 ,5 + 44 ,5) .1 ,5 = 1 15, 5 km Bài Tính vận ... dung Đề 15 39 Bài Tính: a 8 95, 72 + 402 ,68 - 63 4,87 b c d 14 24 13 14 15 Bài Tính: 17 17 a : : b 100% + 28,4% - 36, 7% c 25 : d : 15 15 11 Bài Không thực phép tính, nêu dự đoán kết tìm ... Ôn tập môn toán lên 34 c 29, 76 d 172,84 13 10 Bài 3: a 4, 46 b c d 6, 8 Bài 4: a Chiều dài: 120m b Chu vi: 400m Diện tích: 960 0m2 = 0, 96 1 1.b 1.a ba Bài 5: Ta có = (vì b =...
*

... ông giáo » từ miệng lão Hạc nói ra, lúc đượm vẻ thân tình, cung kính, 18 trọng vọng : « cậu vàng đời ông giáo ! « Vâng, ông giáo dạy phải ! Đối với sung sướng » « Tôi cắn rơm, cắn cổ lạy ông giáo ... Cái nghèo đeo đẳng ông giáo mãi, « ông giáo khổ trường tư » Vận hạn xẩy ông nghĩ : « Đời người ta không khổ lần » Sách bán dần Chỉ giữ lại sách với lời nguyền : « dù có phải chết không bán » Như ... hiệu mùa đến Nhưng mùa đến gọi dậy lòng người chiến sĩ đièu ông đối diện với cảnh sống ngột ngạt ? Ta nghe dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, ôi ! Tố Hữu thầm với mùa hè, hình...
*

*

... sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em từ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh hai lớp ? Bài 7: Hai thùng dầu A B có tất 100 lít Nếu chuyển từ thùng A sang thùng B 18 lít số lợng ... Bài 8: Một xe ô tô từ A đến B hết 3g12ph Nếu vận tốc tăng thêm 10km/h đến B sớm 32ph Tính quãng đờng AB vận tốc ban đầu xe? tháng năm 20 09 Trang Trờng THCS Diễn Ngọc Gv: Phan huy Năm Bài 9: Một ... b) c) d) e) Dạng V: Các toán hình học phẳng Bài 1: Cho tam giác ABC vuông A , AB=15cm, AC=20cm Vẽ tia Ax//BC tia By vuông góc với BC B Tia Ax cắt By tai D tháng năm 20 09 Trang Trờng THCS Diễn...
... 1v 2v = ≈ 11 ,1m / s t1 + t + t s + s + s = v 1v +v 2v +v 1v v1 v v3 Hà Nội cách Đồ Sơn 12 0km Một ô tô rời Hà Nội Đồ Sơn với vận tốc 45km/h Một người xe đạp với vận tốc 15 km/h xuất phát lúc theo ... tập 3 .13 /SBT.Tr10 * HD giải: - Vận tốc trung bình leo dốc: v = 45 = 15 km / h - Vận tốc trung bình xuống dốc: v = 4 .15 = 60 km / h Chặng đường AB: s = s1 + s2 + s3 Với s1 = v1.t1 = 45 = 15 km = ... thức tính công suất: P = A t - Đơn vị công suất: Nếu A đo J, t đo s P = 1J = 1J/s (jun 1s giây) Đơn vị công suất J/s gọi oát(W) 1W = 1J/s; 1kW = 10 00W; 1MW = 10 00kW = 10 00 000W * Bài tập ví dụ:...

Xem thêm: Sau Khi Sảy Thai Bao Lâu Thì Có Kinh Lại Và Cách Phòng Ngừa Rối Loạn Kinh Nguyệt


... - 6xy + 9y2 = (x - 3y)2 x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2 B9: Chỉ chỗ viết sai hai vế sửa lại cho đẳng thức (sửa nhất) x3 - 12x2y + 6xy2 – 8y3=(x – 2y)3 * Có thể viết là: x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y2 = (x ... Đáp án: A = (x + 2)(x + 3) Đáp án: A = (x - 1)(x - 3) Câu 11: Phân tích thành nhân tử: Câu 12: Tính nhanh giá trị sau: A = 15 .91 ,5 + 150.0 ,85 A = x2 + 5x + Đáp án: A = (x + 1)(x + 4) Đáp án: ... Đáp án: A = 3(x – y) Đáp án: A = x(x – 1) Câu 3: Phân tích thành nhân tử: Câu 4: Phân tích thành nhân tử: A = x(y – 1) – y(y – 1) A = 10x(x – y) – 8y(y – x) Đáp án: A = (y - 1)(x - y) Đáp án: ...
... ) 2 19 x − 3x + + x + x + = x + 3x + + 33 5x + 5x +1 + 5x + = 3x + 3x + - 3x +1 1 x −3 x + =4 34 3x+3x +1 + 3x +2 = 5x+5x +1 + 5x +2 +1 x 2x – 1 x x     = 20   + 3  = 12 35 2x+2x - 1+ 2x -2= 7x+7x - 1+ 7x -2 ... 19 / 2 x +1 − x +3 −64 = x+3 =0 lg(x + 2x − 3) + lg +1 x 1 1 x x = 12     20 / +     lg(5x − 4) + lg x + = + lg 0 ,18  3  3 x +1 x +1 21 / + = x + + 12 − lg x + + lg x = 2 22/ sin x + ... 27 4x - 13 .6x + 6.9x = 12 x +1 = 50 6-x 41 ( − ) x + ( + ) x = ( ) x x 28 = x + x 13 x+ = 36 x x 42 (5 − 21 ) x + 7(5 + 21 ) x = x + ) ) 29 ( − + ( + = 14 3x -1 x = 4x - 15 52x - 1+ 5x +1 - 25 0 = V...
... · · Bài 4: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy Ot cho xOy = 300; xOt = 70 0 a Tính góc yOt Tia Oy có phải tia phân giác góc xOt không? b Gọi Om tia đối tia Ox Tính góc ... nằm hai tia Oy, Oz cho a) Tính n yOm b) Tia Om có phải tia phân giác n yOz không ? Vì sao? Bài 6: a) Trên tia Ox xác định điểm A, B, C cho OA = 2cm; OB = 5cm; OC = 8cm Điểm B có trung điểm đoạn ... không? Vì sao? · Bài Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot Oy cho xOt = 350 · xOy = 70 0 a) Tính góc tOy b) Tia Ot có tia phân giác góc xOy không? Vì sao? c) Gọi Om tia đối tia Ot Tính...
... 12 87- 36 42- 21 63- 20 97- 53 99 - 89 27 - 15 96- 74.36 - 24 68- 21 59 - 12 88 - 48 75- 22 86 - 80 19 - 75- 25 63 -33 70 - 20 .90- 40 80-70 30- 20 50 - 10 90 - 80 Lp 1B co ... viờn Hoi tui co bao nhiờu viờn bi ? 36 Bi 17 *: iờn dõu , = vao ụ trụng 23 + 23 11 22 + 22 10 56 + 21 15 21 + 56 15 44 + 44 22 46 + 41 26 Bi 18 *: Cho sụ co ch sụ , ma ch sụ hang chc thi ... biờt 67 42 Sụ liờn sau Bi : iờn dõu > ,12 - 21 + 12 = 82 - 56 = Bi : Ban Trinh co 24 viờn bi...
... động dạy- học chủ yếu: Thực hành: (35 phút) - Bài tập 1: Đặt tính tính a, 426 + 137 ; 261 +35 0; 36 7 + 51 b, 533 - 204 ; 617 - 471 ; 590 - 76 c,76 + 32 6 ; 748 - 63 Học sinh tự làm vở, GV hớng dẫn ... khoanh nhanh vào 1 /3 số hình tam giác - GV củng cố lại số phần đơn vị III- Củng cố, dặn dò: ( phút) - GV củng cố lại nội dung học học Tiết 3: Tự học: An toàn giao thông Bài : Kỹ qua đờng an toàn ... cầu - HS quan sát tranh minh hoạ, xếp lại theo trình tự câu truyện - HS làm nháp trình bày: Tranh ( tranh SGK ) : Anh trai lời biếng ngủ Còn ngời cha già còng lng làm việc Tranh ( tranh SGK )...
... số làm HS + Bài 4: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : + Bài 5: Tính 855 : 45 57 9 : 36 9009 : 33 Bài 6: Tính: 1 944 : 162 2120 : 42 4 19 35 : 3 54 642 0: 321 9810 :49 5 7128 : 2 64 C Củng cố, dặn ... tính: 32 987- 899 9 248 5 - 37068 17 6 54 - 15 856 1 7 45 3 59 9 100 3 54 - 76 43 9 8920 - 143 7 + Bài 2: Tìm x, biết: a) x - 1007 = 258 3 b) x - 43 5 = 46 7 + 967 c) 98 653 - x = 21 5 64 - 879 + Bài 3: Tính ... tính tính: a) 2 54 ì 300 7 85 ì 62 803 ì 126 b) 42 50 x 57 398 x 1 05 1376 x 340 + Bài 2: Tìm X X x 30 = 2 340 X x 35 = 1736 - 161 + Bài 3: Mỗi bút giá 150 0đồng, giá 55 00đồng Hỏi mua 24 bút 18 hết tất...
Từ khóa: giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3giáo án dạy hè lớp 2giáo án dạy hè lớp 1 lên 2giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4giáo án dạy hè lớp 4 lên 5giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5giáo án dạy hè lớp 4giao án dạy hè lớp 4giáo án ôn hè lớp 2 lên lớp 3giáo án dạy hè lớp 7 tiếng anhgiao an day them lop 2giáo án ôn hè lớp 2giáo án dạy toán lớp 2giáo án dạy hè toán 7 lên 8giáo án ôn hè lớp 1 lên lớp 2Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8