r} ight)$ cắt nhauKhi đó $left( O ight)$ và $left( {O"} ight)$ có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn $AB$, Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong tại $A$" /> r} ight)$ cắt nhauKhi đó $left( O ight)$ và $left( {O"} ight)$ có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn $AB$, Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong tại $A$" />

Hai đường tròn cắt nhau

Trường thích hợp 1: Hai mặt đường tròn $left( O;R ight)$ cùng $left( O";r ight)$ cùng với $left( R > r ight)$ giảm nhau

*

Lúc đó $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ gồm hai điểm chung cùng đường nối trung tâm là con đường trung trực của đoạn $AB$.

Bạn đang xem: Hai đường tròn cắt nhau

Hệ thức contact $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong tại $A$.

*

khi kia $A$ ở trên tuyến đường nối chổ chính giữa cùng $OO" = R - r$.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bố Trong Tiếng Anh Nói Về Gia Đình, Từ Điển Về Gia Đình

+) Hai đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ với $left( R > r ight)$ tiếp xúc ngoài tại $A$.

*

lúc đó $A$ ở trên phố nối trung tâm với $OO" = R + r$.

Xem thêm: Vẽ Trang Trí : Trình Bày Khẩu Hiệu Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do ”

Trường vừa lòng 3: Hai đường tròn không giao nhau

+) Hai mặt đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$$left( R > r ight)$ ở ngoại trừ nhau.

*

Ta có $OO" > R + r$

+) Hai con đường tròn đựng nhau

*

Ta gồm $OO"

Vị trí kha khá của hai đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ với $R > r$

Số

điểm chung

Hệ thức thân $d$$R,r$

Hai đường tròn cắt nhau

$2$

$R-r

$d = R--r$

Hai con đường tròn ko giao nhau

$0$

-Tại quanh đó nhau

$d > R + r$

- $left( O ight)$ đựng (left( O" ight))

$d

b. Tính hóa học con đường nối tâm

*

Học toán trực con đường, tra cứu tìm tài liệu toán và chia sẻ kỹ năng và kiến thức toán học tập.


Chuyên mục: Viết Blog