Hạng chức danh nghề nghiệp là gì

Điều kiện thăng hạng chức danh viên chức

Để được đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Viên chức phải:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ----------------

Số: 12/2012/TT-BNV

thủ đô, ngày 18 mon 1hai năm 2012

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP. ĐỐI VỚI VIÊNCHỨC

Cnạp năng lượng cđọng Luật Viên chức ngày 15 mon 11 năm2010;

Căn cứ đọng Nghị định số 29/2012/NĐ-CPhường. ngày12 tháng bốn năm 2012của Chính phủ quyđịnh về tuyển chọn dụng, thực hiện với cai quản viên chức;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CPhường ngày10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ cách thức chứcnăng, trách nhiệm, quyền lợi với cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Nội vụ;

Sở trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy địnhvề chức danh công việc và nghề nghiệp với biến đổi chức danh nghềnghiệp đối với viênchức,

Cmùi hương 1.

Bạn đang xem: Hạng chức danh nghề nghiệp là gì

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

Thông tư này luật về trình trường đoản cú, thủtục tạo ra chức danh nghề nghiệp và công việc, thay đổi chức vụ công việc và nghề nghiệp so với viên chứctrong đơn vị sựnghiệp công lập.

Điều 2. Nội dung quảnlý đối với chức danh nghề nghiệp

1. Chức danh nghề nghiệp và công việc là tên gọi thểhiện chuyên môn, nănglực chuyên môn, nhiệm vụ của viên chức vào từng nghành nghề nghề nghiệp; đượcáp dụng làm cho căn cứ để triển khai công tác làm việc tuyển dụng, thực hiện và cai quản viênchức.

2. Bộ Nội vụ nguyên lý danh mục, mã số vàcâu hỏi phân hạng chức danh nghề nghiệp và công việc so với viên chức.

3. Bộ làm chủ chức vụ nghề nghiệp viênchức chăm ngành (tiếp sau đây Call tắt là Bộ thống trị viên chức chuyên ngành) quyđịnh Sở tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộcngành, lĩnh vực sự nghiệp ví dụ trong phạm vi được giao quản lý sau khi thốngđộc nhất với Sở Nội vụ. Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ những chức danh nghề nghiệp và công việc của viênchức bao hàm hạng mục các chức danh nghề nghiệp và công việc với tiêu chuẩn chỉnh ví dụ của từngchức danh nghề nghiệp, được phân các loại thành các cấp độ từ hạng I cho hạng IV theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12tháng tư năm 2012 của Chính phủđiều khoản về tuyển chọn dụng, áp dụng và làm chủ viên chức (tiếp sau đây Hotline tắt là Nghịđịnh số 29/2012/NĐ-CP).

Điều 3. Tổ chức thihoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Bộ quản lý viên chức siêng ngành quyđịnh cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển sinh hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp so với viên chức sau khi gồm ý kiến thống độc nhất của Bộ Nội vụ.

2. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp và công việc nên triển khai theo những dụng cụ của Quy chế tổ chức triển khai thicùng xét thăng hạng; Nội quy thi tuyển, thi và xét thăng hạng chức vụ nghềnghiệp.

3. Căn cứ vào Đặc điểm của chuyển động nghềnghiệp với ĐK cụ thể của đơn vị chức năng, ngành, lĩnh vực hoạt động sự nghiệp, cáccơ sở, đơn vị được cắt cử, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chứcdanh công việc và nghề nghiệp quyết định vẻ ngoài thi hoặc hiệ tượng xét thăng hạng chứcdanh công việc và nghề nghiệp đối với viênchức theo thđộ ẩm quyền biện pháp trên Điều 30 Nghị định số29/2012/NĐ-CP..

Chương thơm 2.

XÂYDỰNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Trình từ bỏ, thủtục xây đắp chức danh nghề nghiệp

1. Sở làm chủ viên chức siêng ngành căncứ đọng thưởng thức, Đặc điểm, tính chất của hoạt động nghề nghiệp và công việc, công ty trì, pân hận hợpvới các ban ngành gồm tương quan kiến thiết, phát hành Bộ tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghềnghiệp của viên chức nằm trong ngành, nghành nghề sự nghiệp được giao thống trị theo cácbước như sau:

a) Tổ chức điều tra, điều tra khảo sát, tiến công giáthực trạng về con số, tổ chức cơ cấu và unique lực lượng viên chức của ngành, lĩnhvực; yếu tố hoàn cảnh hệ thống đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp; hệthống cùng tiêu chuẩn chỉnh các ngạch ốp viên chức hiện tại đang rất được sử dụng;

b) Trên các đại lý công dụng khảo sát, điều tra,Đánh Giá về yếu tố hoàn cảnh đội hình viên chức phương pháp trên Điểm a Khoản này và địnhhướng chiến lược cải cách và phát triển ngành, nghành cai quản, xác định sự quan trọng xâydựng mới hoặc sửathay đổi, bổ sung cập nhật, triển khai xong tiêu chuẩn chỉnh, đề xuất danh mục, tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp và công việc của viên chức siêng ngành cùng hạng của những chức danh này;

c) Dự thảo Bộ tiêu chuẩn các chức danhcông việc và nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành;

2. Sở Nội vụ thống độc nhất với Bộ quản lí lýviên chức siêng ngành về dự thảo Bộ tiêu chuẩn chỉnh các chức danh công việc và nghề nghiệp củaviên chức chuyên ngành; cấp mã số mang lại từng chức vụ công việc và nghề nghiệp rõ ràng.

3. Sở thống trị viên chức chăm ngành hấp thụ,hoàn chỉnh bên trên các đại lý chủ kiến của Sở Nội vụ, ban hành Bộ tiêu chuẩn các chứcdanh công việc và nghề nghiệp của viên chức theo thđộ ẩm quyền.

Điều 5. Kết cấu chungcủa tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp

Mỗi chức vụ nghề nghiệp được kết cấubao gồm:

1. Tên và hạng của chức vụ nghề nghiệp;

2. Nhiệm vụ: liệt kê chi tiết cùng rứa thểcác quá trình cần triển khai gồm mức độ phức hợp tương xứng cùng với hạng chức danhnghề nghiệp;

3. Tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

4. Tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện và giảng dạy, bồidưỡng;

5. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ chuyên môn,nghiệp vụ.

Chương 3.

THAYĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Xét chuyểnchức danh nghề nghiệp

1. Việc xét đưa từ bỏ chức danh nghềnghiệp này thanh lịch chức danh công việc và nghề nghiệp khác cùng hạng so với viên chức buộc phải bảođảm các ĐK sau:

a) Viên chức được bốtrí lịch sự địa điểm vấn đề làm mới bao gồm đề nghị chức vụ công việc và nghề nghiệp siêng ngành kháccùng hạng với chức danh công việc và nghề nghiệp vẫn đảm nhiệm;

b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn củachức danh nghề nghiệp và công việc new.

2. Việc xét chuyển lịch sự chức vụ nghềnghiệp khác thuộc hạng so với viên chức được triển khai như sau:

a) Người dẫn đầu đơn vị sự nghiệp cônglập tổ chức lưu ý các văn uống bằng, chứng chỉ giảng dạy, tu dưỡng của viên chức;soát sổ, giáp hạch về gọi biết, về trình độ, nhiệm vụ với những yên cầu kháctheo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc khớp ứng cùng với địa chỉ việc có tác dụng mớibằng bề ngoài chất vấn hoặc thực hành;

b) Nếu viên chức đápứng đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh của chức vụ nghề nghiệp khớp ứng với vị trí vấn đề làm mớithì bạn đi đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyềnhoặc ý kiến đề nghị cơ sở gồm thđộ ẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danhnghề nghiệp và công việc mới.

3. Lúc xét chuyển quý phái chức danh nghềnghiệp khác cùng hạng không phối kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.

Điều 7. Xây dựng kếhoạch thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Căn cứ ý kiến đề xuất chỉ tiêu thăng hạngchức danh nghề nghiệp và công việc của những đơn vị theo Báo cáo trên Mẫu hàng đầu banhành cố nhiên Thông tứ này, ban ngành được giao thđộ ẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp xây dựng chiến lược tổ chức thi hoặc xét thănghạng chức vụ nghề nghiệp và công việc để tổ chức triển khai triển khai theo thđộ ẩm quyền giải pháp trên Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP..

2. Cơ quan lại có thẩm quyền tổ chức thi hoặcxét thăng hạng chức danh nghề nghiệpviên chức gửi đề án với planer cho những cơ quan qui định trên Khoản1, Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Điều 8. Cnạp năng lượng cđọng vàtrách rưới nhiệm cử viên chức tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp và công việc của viên chức được triển khai địa thế căn cứ vào:

a) Số lượng địa điểm câu hỏi làm và cơ cấuviên chức theo chức vụ nghề nghiệp và công việc của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

b) Nhu cầu của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

c) Tiêu chuẩn chỉnh, ĐK của chức danhnghề nghiệp và công việc đăng ký dự thù hoặc xét thăng hạng.

2. Người đứng đầu cơ quan tiền, đơn vị tất cả thẩmquyền cử viên chức tham dự cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp yêu cầu chịutrách nhiệm về ĐK, tiêu chuẩn chỉnh của viên chức được cử đi tham dự cuộc thi hoặc xét.

3. Viên chức được cử dự thi hoặc xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc không đảm bảo tiêu chuẩn, ĐK hoặc khôngđúng đề nghị của địa điểm việc có tác dụng (thì không được tham gia thi hoặc xét. Nếu viênchức sử dụng văn bằng, chứng chỉ chưa hợp pháp, kê knhì sai trái thực sự đểđủ tiêu chuẩn chỉnh, ĐK dự thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc, khibị vạc hiện sẽ bị cách xử lý kỷ hình thức theo chế độ và hủy hiệu quả thi hoặc xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc. Cơ quan liêu có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xétthăng hạng chức danh nghề nghiệp Chịu trách rưới nhiệm bỏ tác dụng thihoặc xét.

Điều 9. Tiêu chuẩn chỉnh, điềukhiếu nại đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

Viên chức được đăng ký tham gia dự thi hoặc dựxét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc Khi đảm bảo an toàn đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh, điều kiệnsau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

2. Hoàn thành giỏi trọng trách vào thờigian công tác làm việc 03 năm thường xuyên ngay sát nhất; gồm phđộ ẩm hóa học cùng đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;ko vào thời hạn thực hành kỷ cơ chế hoặc đã bao gồm thông báo về Việc cẩn thận kỷ luậtcủa ban ngành, đơn vị bao gồm thẩm quyền;

3. Có đủ trình độ huấn luyện, bồi dưỡng vànăng lượng trình độ nhiệm vụ của chức vụ công việc và nghề nghiệp nghỉ ngơi hạng cao hơnhạng hiện nay duy trì trong thuộc ngành, lĩnh vực;

4. Đáp ứng các thưởng thức khác vày Sở cai quản lýviên chức siêng ngành nguyên tắc.

Điều 10. Hồ sơ đăngký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp và công việc bao gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp;

b) Bản sơ yếu hèn lý lịch của viên chức theoMẫu số 2 banhành tất nhiên Thông tứ này, tất cả xác nhận của phòng ban áp dụng hoặc cai quản viênchức;

c) Bản nhận xét, reviews của fan đứngđầu tư mạnh quan liêu áp dụng viên chức ko giữ lại công tác quản lý hoặc của người đứng đầuban ngành, tổ chức triển khai có thđộ ẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lí lý;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêucầu của chức vụ nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được phòng ban bao gồm thẩmquyền triệu chứng thực;

đ) Các trải nghiệm không giống theo nguyên lý vềtiêu chuẩn của hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc nhưng viên chức dự thi hoặc xét thănghạng.

2. Việc gìn giữ, làm chủ hồ sơ ĐK dựthi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện nhưsau:

a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp và công việc từ bỏ hạng II lên hạng I, làm hồ sơ của viên chức được cử tham gia thihoặc xét thăng hạng được gửi về Sở Nội vụ để để ý, quyết định và giữ lại,quản lí lý;

b) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp trường đoản cú hạng IV lên hạng III với từ hạng III lên hạngII, hồ sơ của viên chức được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng vì cơ sở cóthẩm quyền cử viên chức tham dự cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc lưugiữ lại, thống trị.

Điều 11. Trình từ,giấy tờ thủ tục với thẩm quyền cử viên chức tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp

1. Căn uống cứ đọng giải đáp tổ chức thi hoặc xétthăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp củaban ngành có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp,đơn vị chức năng sự nghiệp công lập lập danh sách với làm hồ sơ viên chức bao gồm đủ những tiêu chuẩn,điều kiện gửi đến cơ quan gồm thđộ ẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xéthẳn nhiên báo cáo danh mục địa chỉ việc làm cho và tổ chức cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã có được cấp cóthẩm quyền phê duyệt; report yếu tố hoàn cảnh chất lượng lực lượng viên chức hiện nay cócủa đơn vị chức năng.

2. Cơ quan tất cả thẩm quyền cử viên chức dựthi hoặc dự xét thănghạng chức danh nghề nghiệp tiến hành tổng thích hợp đề xuất của những đơn vị sự nghiệpcông lập ở trong quyền quản lý, tổ chức sơ tuyển chọn cùng cử viên chức đủ tiêu chuẩn chỉnh, điềukhiếu nại dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp theo mức sử dụng.

3. Văn uống bạn dạng cử viên chức dự thi hoặc dự xét thănghạng chức danh nghề nghiệp gửi phòng ban bao gồm thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét kèmtheo list trích ngang của viên chức tham dự cuộc thi hoặc dự xét thăng hạng theo Mẫu số 3 ban hànhkèm theo Thông bốn này.

Xem thêm: Lịch Thi Chính Thức Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017: Bộ Gd, Công Bố Lịch Thi Thpt Quốc Gia 2017

4. Thđộ ẩm quyền quyếtđịnh viên chức tham dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp:

a) Bộ Nội vụ đánh giá cùng ra quyết định danhsách viên chức tham gia kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc tự hạngII lên hạng I.

b) Cơ quan tiền tất cả thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặcxét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc tự hạng III lên hạng II chế độ tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.. ra quyết định danhsách viên chức tham dự kỳ thi hoặc tham gia kỳ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệpsau khoản thời gian gồm chủ kiến thống độc nhất vô nhị của Sở Nộivụ.

c) Người đứng đầu tư mạnh quan tiền, đơn vị chức năng có thẩmquyền tổ chức thi hoặc xét thănghạng chức vụ nghề nghiệp viên chức từ bỏ hạng IV lên hạng III ra quyết định danhsách viên chức đầy đủ tiêu chuẩn, ĐK tham dự cuộc thi hoặc dự xét theo cắt cử, phâncung cấp của những Bộ, cơ sở ngang Sở, cơ sở trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhândân các tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong Trung ương.

Điều 12. Tổ chức thihoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp và công việc trường đoản cú hạng II lên hạng I:

a) Căn cứ đọng chiến lược tổ chức triển khai thi hoặc xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp được Sở Nội vụ phê chăm chú, Bộ cai quản viên chứcsiêng ngành lập list viên chức được các cơ sở, đơn vị cử tham dự cuộc thi hoặc dựxét, tổng hợp theo Mẫu số 3 banhành đương nhiên Thông tư này cùng bao gồm văn phiên bản gửi về Sở Nội vụ đưa ra quyết định danh sáchviên chức gồm đủ những tiêu chuẩn chỉnh, ĐK tham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp.

b) Bộ Nội vụ Ra đời Hội đồng thi hoặcxét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc nhằm Sở làm chủ viên chức chăm ngành tổ chức triển khai kỳ thitheo mức sử dụng. Sau Lúc triển khai, tác dụng thi hoặc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp gửi về Bộ Nội vụ để ra quyết định thừa nhận công dụng.

2. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp và công việc từ hạng III lên hạng II:

a) Cnạp năng lượng cứ kế hoạch tổ chức triển khai thi hoặc xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp được Bộ Nội vụ phê lưu ý, phòng ban gồm thẩmquyền tổ chức triển khai thi hoặc xét khí cụ tại Điểm a Khoản 2 Điều 30Nghị định số 29/2012/NĐ-CPhường. ra đời Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp; đưa ra quyết định list viên chức tham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp sau khi tất cả chủ ý thống tuyệt nhất của Sở Nội vụ theo Mẫu số 3 banhành đương nhiên Thông tư này với tổ chức triển khai tiến hành.

b) Bộ Nội vụ triển khai kiểm soát, giám sátquá trình tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức.

3. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp tự hạng IV lên hạng III, địa thế căn cứ công cụ phân cung cấp của các cơ quantất cả thđộ ẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp từ bỏ hạng IVlên hạng III theo lao lý trên Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.,tín đồ đứng đầu cơ quan tất cả thẩm quyền thành lập Hội đồng thi hoặc Hội đồng xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc của viên chức; đưa ra quyết định list viên chứctham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp sau thời điểm có chủ kiến thốngtốt nhất của Vụ (Ban) Tổ chức cán cỗ ở trong các Sở, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộcChính phủ hoặc Ssinh sống Nội vụ các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương. Sau khitiến hành, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ với phòng ban quản lý viên chức nhằm theodõi, tổng đúng theo thông thường.

4. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạngchức danh công việc và nghề nghiệp đối với viên chức của các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc các cơ quan kân hận Đảng, Mặt trận Tổ quốc vànhững đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội thực hiện theo dụng cụ của lao lý và phân cấpcủa cơ quan gồm thẩm quyềncủa Đảng Cộng sản toàn quốc.

Điều 13. Hội đồng thihoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thănghạng chức danh nghề nghiệp và công việc vì bạn đứng đầu tư mạnh quan liêu bao gồm thẩm quyền lý lẽ tạiKhoản 3 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.. Ra đời. Hộiđồng bao gồm 05 hoặc 07 member, bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng,trong những số ấy có 01 ủy viên kiêm thỏng cam kết Hội đồng.

2. Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thănghạng chức vụ nghề nghiệp và công việc làm việc theo chính sách bằng hữu, biểu quyết theo nhiều sốvới tiến hành các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi phương tiện trên Khoản 4 Điều31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thănghạng chức vụ nghề nghiệp được sử dụng nhỏ vết, thông tin tài khoản của phòng ban tất cả thẩmquyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc trong thời giantriển khai trách nhiệm, quyền lợi của Hội đồng chế độ tại khoản 4Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP..

4. Hội đồng có trách rưới nhiệm tổ chức triển khai thihoặc xét theo Quy chế tổ chức thi thăng hạng hoặc Quy chế xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp viên chức.

Điều 14. Xác địnhfan trúng tuyển vào kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Viên chức trúng tuyển vào kỳ thithăng hạng chức vụ nghề nghiệp đề nghị tham dự cuộc thi đầy đủ các bài bác thi của các môn thi,trừ đều môn được miễn thi theo quy định; tất cả số điểm của mỗi bài xích thi đạt tự 55 điểmtrsống lên, các bài bác thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Việc xác minh tín đồ trúng tuyển chọn trongkỳ xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp được tiến hành theo Quy chế xét thănghạng chức danh nghề nghiệp.

3. Viên chức không trúng tuyển chọn trong kỳthi hoặc xét thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp theo mức sử dụng tại Khoản 1 vàKhoản 2 Điều này sẽ không được bảo giữ kết quả cho những kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp và công việc lần sau.

Điều 15. Bổ nhiệm vàxếp lương chức vụ công việc và nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển chọn kỳ thi hoặc xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Căn cứ thông báo của cơ quan tất cả thẩmquyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc, câu hỏi chỉ định vào chứcdanh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển chọn kỳ thi hoặc xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp và công việc được triển khai như sau:

a) Đối cùng với kỳ thihoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp từ bỏ hạng II lên hạng I, căn cứ vàora quyết định công nhận hiệu quả và kiến nghị của cơ sở tất cả thẩm quyền quản lý viênchức, Bộ Nội vụ đưa ra quyết định chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức hạng I đốivới viên chức sẽ trúng tuyển;

b) Đối cùng với kỳ thi hoặc xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp từ bỏ hạng III lên hạng II, địa thế căn cứ vào ra quyết định công nhậncông dụng cùng đề xuất của ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền thống trị viên chức, Sở trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ sở nằm trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương ra quyết định chỉ định chức danh nghềnghiệp viên chức hạng II đối với viên chức đã trúng tuyển. Sau kia, report kếtquả theo Mẫu số 4 banhành kèm theo Thông bốn này về Bộ Nội vụ cùng phòng ban tất cả thẩm quyền tổ chức thihoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp nhằm theo dõi và quan sát thông thường.

c) Căn cứ luật phân cấp của những cơquan liêu có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từhạng IV lên hạng III theo cách thức trên Khoản 3 Điều 30 Nghịđịnh số 29/2012/NĐ-CPhường., tín đồ đứng đầu cơ quan lại tất cả thđộ ẩm quyền tổ chức triển khai thihoặc xét thăng hạng quyết định hoặc ủy quyền quyết định chỉ định chức danh nghềnghiệp viên chức hạng III so với viên chức đã trúng tuyển chọn với report tác dụng theo Mẫu số 4 banhành đương nhiên Thông tư này về Bộ Nội vụ và cơ sở gồm thẩm quyền tổ chức thihoặc xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp nhằm theo dõi và quan sát tầm thường.

2. Việc xếp lương đối với viên chức đượcbổ nhiệm vào chức danh công việc và nghề nghiệp sau khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thănghạng chức danh công việc và nghề nghiệp tiến hành theo cơ chế cùng hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Chương thơm 4.

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thựchiện

1. Các Sở thống trị viên chức chuyên ngànhchịu trách nát nhiệm:

a) Tổ chức kiến thiết Bộ tiêu chuẩn chỉnh chứcdanh công việc và nghề nghiệp của viên chức chăm ngành nhằm phát hành theo giải pháp tại Thôngtứ này;

b) Quy định cố gắng thểtiêu chuẩn chỉnh, ĐK và nội dung, bề ngoài thi hoặc xét, ban hành Quy chế xétthăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp so với viên chức thuộc chuyên ngành, lĩnh vựcđược giao thống trị sau khoản thời gian gồm chủ kiến thống độc nhất vô nhị của Bộ Nội vụ.

2. Các Bộ, phòng ban ngang Sở, cơ quanở trong nhà nước, Ủy ban nhândân những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương tiến hành xác xác định trí việclàm cho với thiết kế tổ chức cơ cấu chức danh nghề nghiệp và công việc trong số đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập ở trong phạm vi quản lý để làm địa thế căn cứ tiến hành vấn đề thi hoặc xét thănghạng chức danh nghề nghiệp và công việc so với viên chức.

Điều 17. Hiệu lực thihành

1. Thông bốn này còn có hiệu lực kể từ ngày 15mon 02 năm 2013.

2. Bãi vứt các văn bạn dạng sau:

a) Thông tứ số 10/2004/TT-BNV ngày 19mon 0hai năm 2004 của Sở Nội vụ giải đáp tiến hành một vài điều của Nghị địnhsố 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của nhà nước về tuyển chọn dụng, sửdụng và làm chủ cán bộ, công chức trong số đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sautrên đây Hotline tắt là Nghị định số 116/2003/NĐ-CP);

b) Thông tứ số 04/2007/TT-BNV ngày 21tháng 6 năm 2007 của Sở Nội vụ trả lời tiến hành một vài điều của Nghị định số116/2003/NĐ-CPhường. với Nghị định số 121/2006/NĐ-CPhường. ngày 23 mon 10 năm 2006 củanhà nước sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

3. Bãi bỏ các phương pháp vận dụng đối vớiviên chức trên những vnạp năng lượng bạn dạng sau:

a) Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05mon 10 năm 2006 của Bộ trưởng Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển, thi nângngạch so với cán bộ, công chức;

b) Quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày 05tháng 10 năm 2006 của Sở trưởng Sở Nội vụ về vấn đề ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thinâng ngạch so với cán bộ, công chức.

Điều 18. Trách nát nhiệmthi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành nằm trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương với những phòng ban, tổ chức, cá nhân cótương quan chịu trách rưới nhiệm thực hành Thông bốn này./.

Xem thêm: Câu Chuyện: Bác Hồ Đến Với Các Cháu Mồ Côi Ở Trại Kim Đồng (Chi Đoàn 12D2 Kể)

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, tỉnh thành trực thuộc TW; - Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng; - Văn uống phòng Quốc hội; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm ngay cạnh dân chúng tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Vnạp năng lượng phòng BCĐTW về chống, chống tsi mê nhũng; - Kiểm tân oán nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Sở Tư pháp); - Sở Nội vụ các tỉnh giấc, tỉnh thành trực nằm trong TW; - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Sở Nội vụ: Sở trưởng, các Thđọng trưởng, Vụ Pháp chế với các Vụ, Cục, tổ chức triển khai thuộc Bộ; - Trang báo cáo năng lượng điện tử Bộ Nội vụ; - Lưu: VT, CCVC.


Chuyên mục: Viết Blog