HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH HÀ NỘI

--- Đơn vị ---Lãnh đạo Bộ Nội vụVăn uống phòng Bộ--- Lãnh đạo Vnạp năng lượng chống Bộ--- Phòng Tổng phù hợp - Tlỗi ký--- Phòng Kế toán thù - Tài vụ--- Phòng Thi đua - Khen thưởng trọn và Truyền thông--- Phòng Văn uống thỏng - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính--- Phòng Hành chính - Quản trị--- Phòng Bảo vệ--- Đội xeVnạp năng lượng phòng Ban Cán sự đảng Bộ--- Lãnh đạo Vnạp năng lượng phòng--- Tổ công chức kiêm nhiệm Văn uống phòng Đảng ủy BộVăn uống chống Công đoàn Bộ Nội vụVăn uống phòng Đoàn Tkhô cứng niên Sở Nội vụVụ Tổ chức cán bộ--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ--- Danh sách công chứcVụ Tổ chức - Biên chế--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế--- Danh sách công chứcVụ Công tác tkhô giòn niên--- Lãnh đạo Vụ Công tác thanh khô niên--- Danh sách công chứcVụ Kế hoạch - Tài chính--- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính--- Danh sách công chức--- Danh sách công chứcVụ Tiền lương--- Lãnh đạo Vụ Tiền lương--- Danh sách công chứcVụ Công chức - Viên chức--- Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức--- Danh sách công chứcVụ Chính quyền địa phương--- Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương--- Danh sách công chứcVụ Hợp tác quốc tế--- Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế--- Danh sách công chứcVụ Tổ chức phi thiết yếu phủ--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chủ yếu phủ--- Danh sách công chứcVụ Cải bí quyết hành chính--- Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính--- Danh sách công chứcVụ Đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức--- Lãnh đạo Vụ Đào sản xuất, tu dưỡng cán cỗ, công chức--- Danh sách công chứcVụ Pháp chế--- Lãnh đạo Vụ Pháp chế--- Danh sách công chứcVụ Tổng hợp--- Lãnh đạo Vụ Tổng hợp--- Danh sách công chứcThanh khô tra Bộ--- Lãnh đạo Tkhô giòn tra Bộ--- Phòng Tkhô giòn tra nội vụ khối hận Bộ, ngành Trung ương--- Phòng Thanh hao tra nội vụ kăn năn địa phương--- Phòng Tổng hợpBan Tôn giáo Chính phủ--- Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ--- Lãnh đạo Vnạp năng lượng phòng--- Phòng Hành thiết yếu - Quản trị--- Phòng Tổng vừa lòng - Vnạp năng lượng tlỗi và Lưu trữ--- Phòng Tài chính - Kế toán--- Vụ Công giáo--- Vụ Phật giáo--- Vụ Tin lành--- Vụ Cao đài--- Vụ Tổ chức- Cán bộ--- Vụ Các tôn giáo khác--- Vụ Pháp chế tkhô nóng tra--- Vụ Quan hệ quốc tế--- Trung vai trung phong Thông tin--- Nhà xuất bạn dạng tôn giáo--- Tạp chí công tác làm việc tôn giáo--- Viện Nghiên cứu vớt cơ chế tôn giáo--- Vụ công tác làm việc tôn giáo phía NamBan Thi đua - Khen ttận hưởng Trung ương--- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương--- Lãnh đạo Văn uống phòng--- Vụ Nghiên cứu giúp -Tổng hợp--- Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương--- Vụ Tổ chức cán bộ--- Vụ Pháp chế--- Tạp chí Thi đua,Khen thưởng--- Trung vai trung phong tin học--- Vụ Thi đua - Khen ttận hưởng những Sở, ngành, đoàn thể sinh hoạt Trung ươngCục Văn thư với Lưu trữ đơn vị nước--- Lãnh đạo Cục Văn uống tlỗi và Lưu trữ nhà nước--- Lãnh đạo những đơn vị trực thuộc--- Văn uống chống cục--- Trung trung khu lưu trữ đất nước I--- Trung trung khu tàng trữ đất nước II--- Trung trọng tâm lưu trữ nước nhà III--- Trung trọng tâm lưu trữ đất nước IV--- Trung trọng điểm công nghệ chuyên môn vnạp năng lượng thỏng - Lưu trữ--- Trung trung khu tàng trữ giang sơn tư liệu năng lượng điện tử--- Trung tâm bảo đảm tư liệu tàng trữ quốc gia--- Văn uống tlỗi Cục văn uống thư cùng Lưu trữ bên nướcHọc viện Hành bao gồm Quốc gia--- Lãnh đạo Học viện Hành chủ yếu Quốc Gia--- Đảng ủy Học viện--- Công đoàn Học viện--- VP đoàn TSCS TP HCM Học viện--- Văn uống chống Học viện--- Ban Tổ chức - Cán bộ--- Tkhô hanh tra giáo dục đào tạo--- Ban hợp tác và ký kết quốc tế--- Ban Kế hoạch - tài chính--- Phòng Khảo thí và Kiểm định quality giáo dục--- Ban Đào tạo--- Khoa huấn luyện, tu dưỡng công chức và trên chức--- Ban Quản lý huấn luyện và giảng dạy sau đại học--- Khoa Lý luận cơ sở--- Khoa Nhà nước - điều khoản và Lý luận cơ sở--- Khoa Hành chủ yếu học--- Khoa Khoa học tập thiết yếu và Tổ chức nhân sự--- Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính--- Khoa QLNN về Kinch tế cùng tài chủ yếu công--- Khoa QLNN về Xã hội--- Khoa Quản lý bên nước về kinh tế tài chính với tài bao gồm công--- Khoa QLNN về Đô thị cùng Nông thôn--- Bộ môn Ngoại ngữ--- Trung vai trung phong Ngoại ngữ--- Trung vai trung phong tin học hành bao gồm với CNTT--- Trung trung ương Ngoại ngữ - Tin học và tin tức - Thư viện--- Viện nghiên cứu khoa học tập chính--- Tạp chí Quản lý đơn vị nước--- Phân viện HVHCQG tại thị trấn Huế--- Phân viện HVHCQG khu vực Tây Nguyên--- Phân viện HVHCQG trên TP. Hồ Chí Minh--- Văn uống thư--- Tlỗi ký--- Ban Quản lý bồi dưỡngTrường Đại học Nội vụ Hà Nội--- Ban Gimật hiệu Trường Đại học tập Nội vụ Hà Nội--- Phòng Hành chính-Tổng hợp--- Phòng Tổ chức cán bộ--- Phòng Quản lý đào tạo--- Phòng Kế hoạch-Tài chính--- Phòng Quản trị-Thiết bị--- Phòng Công tác sinc viên--- Phòng làm chủ kỹ thuật và sau đại học--- Phòng Hợp tác quốc tế--- Phòng Khảo thí với bảo vệ hóa học lượng--- Khoa vnạp năng lượng tlỗi lưu trữ--- Khoa Vnạp năng lượng hóa-tin tức và làng mạc hội--- Khoa Pháp biện pháp hành chính--- Khoa Quản trị nguồn nhân lực--- Khoa Quản trị văn phòng--- Khoa Hành chính học--- Khoa Khoa học Chính trị--- Khoa Đào chế tạo trên chức và bồi dưỡng--- Khoa Tổ chức sản xuất bao gồm quyền--- Trung chổ chính giữa Ngoại ngữ--- Trung trung tâm Tin học--- Trung trọng tâm Đào tạo ra Nghiệp vụ văn chống với Dạy nghề--- Trung trọng điểm thông báo Tlỗi viện--- Tạp chí Nghiên cứu vớt kỹ thuật Nội vụ--- Viện Nghiên cứu vớt với vạc triển--- Phân hiệu Trường Đại học tập Nội vụ TP Hà Nội tại Quảng Nam--- Trường Đại học tập Nội vụ Hà nội cơ sở TP.. Hồ Chí Minh--- Thỏng cam kết lãnh đạo cơ quan--- Văn uống thư--- Văn uống chống Đoàn tkhô cứng niên--- Trung trung khu Thương Mại Dịch Vụ côngViện Khoa học tập tổ chức đơn vị nước--- Lãnh đạo Viện Khoa học tập tổ chức nhà nước--- Văn uống phòng Viện--- Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế--- Phòng Nghiên cứu vớt làm chủ cán bộ công chức, viên chức--- Phòng Quản lý khoa học--- Phòng Nghiên cứu tổ chức--- Phòng Nghiên cứu vãn tổng hợpTrung trọng tâm Thông tin--- Lãnh đạo Trung trung ương Thông tin--- Phòng Hành bao gồm - Tổng hợp--- Phòng Quản trị hạ tầng thông tin--- Phòng Phát triển hệ thống và Cửa hàng dữ liệu--- Cổng Thông tin năng lượng điện tử và Thư viện Bộ Nội vụ--- Phòng Quản lý an toàn thông tinTạp chí Tổ chức bên nước--- Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức công ty nước--- Phòng Thư ký kết tòa soạn--- Phòng Biên tập--- Phòng Trị sự --- BanTạp chí năng lượng điện tử