Khiếu nại trong tố tụng hình sự

*

Giới thiệuViện kiểm gần kề quần chúng. # tỉnhCác phòng nghiệp vụĐảng đoàn thểCác đơn vị chức năng trực thuộctin tứcThông tin đề nghị biếtVăn Bản

QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS NĂM 2015 VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI

2 Tháng Tư, 2018 Bài viết khá nổi bật, Trao Đổi Pháp Luật


Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái hiện tượng trên Chương XXXIII, gồm 15 Điều về các câu chữ liên quan mang lại khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

Bạn đang xem: Khiếu nại trong tố tụng hình sự

Về khiếu nại và thđộ ẩm quyền giải quyết khiếu nại:

– Về chủ thể khiếu nại: BLTTHS quy định 03 loại chủ thể có quyền khiếu nại sau:

+ Cơ quan

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Khoản 1, Điều 469: Cơ quan lại, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ sở, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ đến rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Về thời hiệu khiếu nại:

+ Khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng và cho rằng có vi phạm pháp luật.

Trường hợp vì lý vì chưng bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan lại thì thời gian có lý bởi vì bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan liêu ko tính vào thời hiệu.

+ Khiếu nại lần hai là 03 ngày kể từ ngày người khiếu nại tìm thấy quyết định giải quyết khiếu nai.

Lưu ý: Trường hợp biết được mà không phải nhận được quyết định giải quyết khiếu nại thì không phải là căn cứ tính thời hiệu.

– Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

Bộ luật tố tụng hình sự quy định các chủ thể sau có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, gồm:

+ Viện trưởng VKSND các cấp

+ Chánh án Tòa án dân chúng các cấp

+ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

+ Cấp trưởng Cơ quan lại được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

 Trong đó:

 + Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam vào giai đoạn điều tra, truy hỏi tố vày Viện trưởng VKSND thực hành quyền công tố với kiểm gần cạnh khảo sát vụ án đó giải quyết (Điều 474).

+ Khiếu nại quyết định bắt, tạm giam vào giai đoạn xét xử vì Chánh án Tòa án dân chúng giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan tiền điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam bởi vì Thủ trưởng Cơ quan liêu điều tra giải quyết lần đầu, Viện trưởng VKSND cùng cấp giải quyết lần nhị vào trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan liêu điều tra bị khiếu nại (Điều 475).

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các quyết định tố tụng của Cơ quan tiền điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần nhị đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp bởi vì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # tối cao nếu việc giải quyết khiếu nại lần đầu vì Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # cấp tỉnh giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người vào trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam bởi vì cấp trưởng cơ sở được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết lần đầu. Viện trưởng VKSND cùng cấp giải quyết lần nhị vào trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại của cấp trưởng bị khiếu nại.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp trưởng cơ quan được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bởi Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát bởi Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần nhì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp bên trên trực tiếp trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu bị khiếu nại (Điều 476).

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết.

Lưu ý:

a) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # cấp tỉnh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy vấn tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyếtb) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng cấp tỉnh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử do Viện kiểm sát dân chúng cấp cao giải quyết

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # tối cao, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát quân sự TW, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự TW bởi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự TW giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án quần chúng. # cấp huyện, Tòa án quân sự quần thể vực trước khi mở phiên tòa vị Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần nhị vì chưng Chánh án Tòa án quần chúng. # cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân quần thể giải quyết (Điều 477).

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án dân chúng cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự quần thể vực trcầu Khi mở phiên tòa vì Chánh án Tòa án quần chúng cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân quần thể trmong Khi mở phiên tòa vị Chánh án Tòa án quần chúng. # cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân quần thể giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần nhì vì chưng Chánh án Tòa án dân chúng cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự TW giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao trmong Lúc mở phiên tòa vì Chánh án Tòa án cấp cao giải quyết lần đầu. Thẩm quyền giải quyết lần hai vày Chánh án Tòa án quần chúng tối cao giải quyết.

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án quần chúng. # cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân quần thể vị Chánh án Tòa án dân chúng cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương giải quyết.

Xem thêm: Tuyển Diễn Viên Nhí Quảng Cáo Cung Cấp Người Mẫu Nhí Pagesepsitename%%

+ Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án quần chúng cấp cao, Thẩm phán Tòa án dân chúng tối cao, Thẩm tra viên công tác tại Tòa án quần chúng tối cao, Phó Chánh án Tòa án quần chúng. # tối cao, Thẩm phán và Thẩm tra viên công tác tại Tòa án quân sự trung ương, Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương vị Chánh án Tòa án quần chúng tối cao, Chánh án Tòa án quân sự TW giải quyết.

Về tố cáo và giải quyết tố cáo

– Người có quyền tố cáo: Tất cả mọi công dân.

– Về hình thức tố cáo: Người tố cáo có thể gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền.

– Về thẩm quyền giải quyết tố cáo: Tuân thủ nguim tắc người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ sở, tổ chức đó giải quyết.

Tố cáo liên quan mang đến hành vi giữ lại người trong ngôi trường thích hợp cấp bách, bắt, trợ thời duy trì, nhất thời giam trong quá trình khảo sát, truy nã tố nên được Viện trưởng Viện kiểm liền kề thuộc cung cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm gần kề có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý.

Trường hợp tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì giải quyết theo quy định tại Điều 145 BLTTHS.

Về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định Viện kiểm sát kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

lúc kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

– Yêu ước Cơ quan lại điều tra, Tòa án, ban ngành được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra:

+ Ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp cho mình và cấp dưới, thông báo kết quả đến Viện kiểm sát.

+ Cung cấp hồ sơ, tài liệu có tương quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo mang đến Viện kiểm sát.

– Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan lại điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

– Ban hành kết luận kiểm sát; thực hiện quyền kiến nghi, kháng nghị, yêu ước Cơ quan liêu điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vào hoạt động bốn pháp.

Trên đại lý phân tích những qui định của Sở lý lẽ tố tụng hình sự năm năm ngoái có thể thấy một số trong những điểm new so với Bộ phương pháp tố tụng hình sự năm 2003 nhỏng sau:

Một là, Msống rộng đơn vị được quyền khiếu nề hà ra quyết định, hành vi tố tụng Ngoài chủ thể đã được quyền năng khiếu nại đưa ra quyết định, hành động tố tụng nlỗi vào Bộ phương tiện TTHS năm 2003 sẽ vẻ ngoài thì Sở phép tắc TTHS năm 2015 đang không ngừng mở rộng thêm các chủ thể là: Người bị cáo giác, fan bị đề nghị khởi tố; Người bị giữ lại vào ngôi trường thích hợp khẩn cấp; Người bệnh kiến; Người thông ngôn, tín đồ dịch thuật; Người bào chữa; Người đảm bảo quyền với ích lợi thích hợp pháp của bạn bị tố cáo, người bị đề xuất khởi tố; Người đảm bảo an toàn quyền cùng tiện ích vừa lòng pháp của bị hại, đương sự (Điều 57,58,67,70,83,84 BLTTHS).

Hai là, Bổ sung thđộ ẩm quyền giải quyết khiếu nề, cáo giác đến Phó Viện trưởng VKS

Khi được cắt cử thực hành thực tế quyền công tố với kiểm gần kề bài toán theo đúng luật pháp vào tố tụng hình sự, Phó Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh có những trọng trách, quyền hạn: giải quyết và xử lý năng khiếu nại, cáo giác thuộc thđộ ẩm quyền của VKS. Ngoại trừ câu hỏi giải quyết và xử lý năng khiếu nề hà, tố cáo hành vi, đưa ra quyết định của mình. (Điều 41)

Ba là, Phân định phạm vi công tác làm việc xử lý khiếu vật nài, tố giác trong tố tụng hình sự theo chương XXXIII của BLTTHS

Đối với khiếu nề hà cáo trạng hoặc ra quyết định tầm nã tố, ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn gàng không được giải quyết và xử lý theo chương thơm XXXIII cho nên khi xử lý không phải ban hành quyết định giải quyết, cơ mà chỉ ban hành vnạp năng lượng phiên bản vấn đáp dạng công vnạp năng lượng. Tùy ở trong vào quy trình tố tụng đang thực hiện nhằm chu đáo trả lời cùng trả lời fan khiếu nại; nếu như vụ án đã xét xử thì VKS lí giải tín đồ năng khiếu vật nài làm 1-1 kháng cáo (bản án chưa có hiệu lực thực thi pháp luật) hoặc có tác dụng 1-1 ý kiến đề xuất chu đáo theo thủ tục người có quyền lực cao thẩm (phiên bản án đã bao gồm hiệu lực hiện hành pháp luật); vấn đề trả lời và chỉ dẫn chỉ triển khai một đợt. Đơn vị thú lý giải quyết vụ án tất cả trách nát nhiệm nhà trì pân hận hợp với đơn vị Kiểm ngay cạnh và xử lý năng khiếu năn nỉ, tố giác vào chuyển động bốn pháp tsay mê mưu tới lãnh đạo VKS giải quyết và xử lý năng khiếu vật nài trên (Điều 469).

Bốn là , Quy xác định rõ rộng về chủ thể phát hành ra quyết định tố tụng và cửa hàng có hành động tố tụng có thể bị khiếu nại

Chủ thể của ra quyết định tố tụng là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan tiền khảo sát, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, Kiểm giáp viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, người dân có thẩm quyền triển khai một số trong những hoạt động điều tra; cửa hàng của hành vi tố tụng là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan lại điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm giáp, Kiểm gần kề viên, Kiểm tra viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thđộ ẩm phán, Thđộ ẩm tra viên, người được giao nhiệm vụ triển khai một số trong những chuyển động khảo sát (bao gồm 3 cửa hàng mới là: Cán cỗ khảo sát, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên (Điều 470).

Năm là, Đối cùng với khiếu nằn nì việc bắt, tạm bợ duy trì, tạm bợ giam

Sở mức sử dụng TTHS năm năm ngoái vẫn cách thức thẩm quyền xử lý của VKS đối với khiếu nại việc bắt, tạm duy trì, lâm thời giam cùng bổ sung cập nhật thêm thẩm quyền của VKS giải quyết năng khiếu nại Việc giữ lại tín đồ trong ngôi trường vừa lòng khẩn cấp. Tuy nhiên, BLTTHS năm năm ngoái vẫn chỉ rõ Việc giải quyết các năng khiếu nề bên trên chỉ trong quá trình điều tra, tróc nã tố (Điều 474). Ngoài vấn đề các lệnh, ra quyết định trong lâm thời giữ lại, tạm thời giam có thể bị khiếu vật nài thì các hành vi triển khai các lệnh, quyết định này cũng có thể bị khiếu nại; bên cạnh đó lao lý cũng lao lý cơ sở, người có thẩm quyền trong việc giữ lại fan trong ngôi trường phù hợp nguy cấp, bắt, tạm giữ, tạm thời giam nên gửi ngay lập tức mang đến Viện kiểm ngay cạnh thực hành quyền công tố và kiểm gần kề điều tra vụ án, vụ Việc năng khiếu nài của bạn bị giữ lại, fan bị tóm gọn, bạn bị lâm thời giữ trong ngôi trường hòa hợp nguy cấp, bạn bị nhất thời giam vào thời hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được khiếu nại nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho những người năng khiếu nại cùng thời hạn giải quyết của VKS buổi tối đa là 3 ngày, kể từ ngày cảm nhận năng khiếu nề hà (Điều 474).

Sáu là, Quy định thời hạn khiếu vật nài lần 2. Để tránh chứng trạng người năng khiếu năn nỉ khi không đồng ý kết quả giải quyết và xử lý lần 1, có thể khiếu nằn nì lên cấp cho bên trên bất cứ dịp như thế nào bởi vì Bộ khí cụ TTHS 2003 không nguyên tắc thời hạn khiếu nề lần 2. Bộ công cụ TTHS năm ngoái đang lý lẽ rõ nếu như bạn khiếu nài nỉ ko chấp nhận với quyết định giải quyết khiếu nài nỉ của Viện trưởng Viện kiểm liền kề thì vào thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận thấy đưa ra quyết định xử lý năng khiếu vật nài, bạn khiếu nài có quyền năng khiếu nại cho Viện trưởng Viện kiểm sát cung cấp bên trên thẳng hoặc Viện trưởng Viện kiểm liền kề dân chúng buổi tối cao nếu việc giải quyết và xử lý năng khiếu nài trước tiên bởi vì Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng cung cấp tỉnh giấc giải quyết và xử lý (Điều 474).

Bảy là, Thđộ ẩm quyền giải quyết và xử lý so với khiếu năn nỉ ra quyết định, hành vi tố tụng của tín đồ được giao trọng trách tiến hành một số chuyển động điều tra

Bộ dụng cụ TTHS năm 2003 không giải pháp phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai một trong những vận động khảo sát được quyền giải quyết năng khiếu vật nài quyết định, hành vi tố tụng của tín đồ được giao nhiệm vụ tiến hành một số trong những hoạt động khảo sát. Sở phép tắc TTHS năm năm ngoái đang điều khoản cấp cho trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động điều tra gồm thẩm quyền xử lý năng khiếu nề hà so với đưa ra quyết định, hành động tố tụng của cấp phó, cán bộ khảo sát của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số trong những vận động điều tra trừ Việc duy trì fan trong trường hợp cấp bách, bắt, tạm duy trì. Nếu ko gật đầu với quyết định giải quyết của cấp trưởng thì trong thời hạn 03 ngày Tính từ lúc ngày cảm nhận ra quyết định giải quyết và xử lý khiếu vật nài, tín đồ khiếu nài tất cả quyền khiếu nằn nì mang lại Viện kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố với kiểm ngay cạnh điều tra (Điều 475).

Tám là, Quy định thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nề của VKSND cấp cao

Cùng với bài toán Thành lập Viện kiểm sát quần chúng cấp cao, luật pháp TTHS năm 2015 chính sách thẩm quyền xử lý của VKSND cao cấp đối với đưa ra quyết định, hành vi tố tụng; kết quả giải quyết và xử lý khiếu nề của Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân cung cấp tỉnh giấc vào thực hành thực tế quyền công tố, kiểm gần cạnh xét xử (điểm b khoản 3 Điều 476).

Chín là, về tố cáo vào tố tụng hình sự, Bộ luật TTHS năm năm ngoái không không giống những so với BLTTHS năm 2003. Tuy nhiên gồm một trong những điểm mới là: cửa hàng tố cáo được mở rộng rộng “Cá nhân có quyền tố giác với cơ quan, người có thđộ ẩm quyền về hành vi vi phạm pháp lý lẽ của ngẫu nhiên người có thđộ ẩm quyền thực hiện tố tụng nào gây thiệt sợ hoặc đe dọa gây thiệt sợ hãi tác dụng của Nhà nước, quyền, tác dụng đúng theo pháp của ban ngành, tổ chức, cá nhân”. Trước trên đây chỉ gồm công dân new bao gồm quyền cáo giác. Với pháp luật của BLTTHS năm 2015 thì đề cập toàn bộ cơ thể quốc tế cũng đều có quyền tố giác. Một điểm khác nữa là người cáo giác với tín đồ bị tố cáo hiện đang có quyền được trao đưa ra quyết định giải quyết và xử lý tố giác. Bởi vậy, người dân có thđộ ẩm quyền giải quyết và xử lý tố cáo buộc phải ban hành ra quyết định xử lý tố giác (Điều 479,480).