Kiến Thức Toán Lớp 4 Cần Ghi Nhớ

Tổng hợp kiến thức toán lớp 4 là ôn tập lại các dạng tân oán cơ bạn dạng và đặc biệt ở chương trình toán lớp 4. Đây là bước đệm để các em học tốt toán lớp 5.Bài học tập này bibleknights.com đã tổng đúng theo kỹ năng và kiến thức tân oán lớp 4các bài bác toán, ngôn từ kiến thức và kỹ năng giữa trung tâm nhằm những con ôn tập cùng củng gắng kỹ năng.

Bạn đang xem: Kiến thức toán lớp 4 cần ghi nhớ

1. Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên.

1.1. Số với chữ số

- Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (từ 0 mang lại 9)

Có 90 số có 2 chữ số (trường đoản cú 10 mang lại 99)

Có 900 số bao gồm 3 chữ số (từ bỏ 100 mang đến 999)

Có 9000 số gồm 4 chữ số (từ 1000 đến 9999)

- Số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuyệt nhất là số 0. Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất không có

- Hai số tự nhiên và thoải mái thường xuyên rộng (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 Hotline là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng kém nhau 2 đơn vị.

- Các số có chữ số tận thuộc là 1 trong những, 3, 5, 7, 9 hotline là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng kỉm nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng với lớp

*

Hàng đối kháng trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng vừa lòng thành lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hòa hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số tự nhiên và thoải mái.

Để hiểu những số thoải mái và tự nhiên ta hiểu tự trái sang phải, tốt tự hàng cao tới hàng rẻ.

Các chữ số tự yêu cầu quý phái trái lần lượt trực thuộc hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, hàng trăm ngàn, hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, ...

Hàng đơn vị, hàng trăm, hàng ngàn vừa lòng thành lớp đơn vị chức năng.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn ngàn hợp thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được gấp lên n lần đôi khi các số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng đó được tăng thêm một vài đúng bằng (n - 1) lần số hạng được cấp lên

Nếu số hạng bị giảm sút n lần, bên cạnh đó các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó bị giảm đi một trong những đúng bằng (1 -) số hạng bị giảm sút.

Tổng của các số chẵn là một số trong những chẵn

Tổng của một số lẻ và một số chnạp năng lượng là một số lẻ

Tổng của nhị số tự nhiên và thoải mái liên tiếp là một trong những lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ thuộc tăng hoặc giảm n đơn vị chức năng thì hiệu của chúng ko đổi

Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng lên một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội vàng lên n lần thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tăng lên n đơn vị, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích giả dụ vượt số được gấp lên n lần mặt khác bao gồm một quá số khác bị giảm xuống n lần thì tích ko thay đổi.

Trong một tích trường hợp thừa số được cấp lên n lần mặt khác, những quá số còn lại giữ nguyên thì tích được cấp lên n lần cùng trở lại trong một tích có một quá số bị giảm đi n lần, những quá số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở nên giảm xuống n lần (n > 0)

Trong một tích, trường hợp có ít nhất một vượt số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, ví như một thừa số được tăng thêm a đơn vị các thừa số còn sót lại không thay đổi thì tích có thêm a lần tích các thừa số sót lại.

Trong một tích những vượt số đa số lẻ và có tối thiểu 1 vượt số tất cả tận cùng là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phxay chia, ví như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n lần (n > 0) đồng thời số phân chia giữ nguyên thì thương thơm cũng tăng lên (bớt đi) n lần.

Trong một phép phân tách, trường hợp tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đồng thời số bị phân tách giữ nguyên thì tmùi hương giảm đi n lần cùng ngược trở lại.

Trong một phxay phân chia, số chia với số bị chia cùng tăng hoặc sút n lần thì thương không thay đổi.

Trong một phxay chia tất cả dư, ví như số bị phân chia và số phân tách cùng được vội (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng khá được gấp (giảm) n lần.

1.7. Dãy số

*

1.8. Dấu hiệu phân chia hết cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu chia hết mang đến 2: Các số tất cả tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia không còn mang đến 2

Dấu hiệu chia hết mang đến 5: Các số gồm tận thuộc là 0, 5 thì phân chia hết mang lại 5

Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3: Các số gồm tổng những chữ số phân tách hết cho 3 thì phân chia không còn mang lại 3.

Dấu hiệu phân chia hết mang đến 9: Các số tất cả tổng những chữ số chia không còn mang lại 9 thì chia không còn đến 9.

2. Ôn tập về phân số với các phnghiền tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

*

*

2.2. Tính hóa học cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số cùng mẫu mã số của một phân số với thuộc một số thoải mái và tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang đến.

Nếu phân chia cả tử số cùng mẫu số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu mã số

Trong nhì phân số gồm thuộc chủng loại số:

Phân số nào gồm tử số bé nhiều hơn thì phân số kia nhỏ nhiều hơn.Phân số như thế nào tất cả tử số lớn hơn thế thì phân số đó lớn hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số kia đều nhau.

b) So sánh các phân số thuộc tử số

Trong nhì phân số có thuộc tử số:

Phân số làm sao bao gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số kia lớn hơn.Phân số như thế nào gồm mẫu số phệ hơn nữa thì phân số đó nhỏ nhiều hơn.Nếu mẫu mã số cân nhau thì nhị phân số kia cân nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn nắn đối chiếu nhì phân số khác mẫu mã số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của nhì phân số new.

2.4. Các phnghiền tính phân số

a) Phxay cộng phân số

Muốn nắn cùng nhì phân số gồm cùng mẫu mã số, ta cùng nhì tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn nắn cộng nhì phân số không giống chủng loại số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cùng nhị phân số đó.

Xem thêm: Phong Thủy Hồ Nước Trước Nhà Theo Phong Thủy Mang Lại Tài Lộc

b) Phxay trừ phân số

Muốn nắn trừ hai phân số tất cả thuộc mẫu số, ta trừ tử số của phân số đầu tiên mang đến chủng loại số của phân số máy nhị cùng không thay đổi chủng loại số.

Muốn nắn trừ nhì phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phnghiền nhân phân số

Muốn nắn nhân nhị phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

d) Phnghiền chia phân số

Muốn nắn phân tách một phân số cho 1 phân số, ta lấy phân số đầu tiên nhân với phân số sản phẩm nhì hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu mã số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối hận lượng

*

Để đo trọng lượng các vật dụng nặng hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm ki-lô-gam, bạn ta sử dụng hầu hết solo vị: yến, tạ, tấn.

Để đo cân nặng các đồ dùng nặng trĩu hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm ngàn gam, bạn ta dùng các 1-1 vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo cân nặng hầu hết cấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn tức khắc sau nó.

Mỗi đơn vị đo khối lượng hồ hết kỉm 1/10 lần đơn vị chức năng to hơn ngay thức thì trước nó

3.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài phần lớn cấp 10 lần đơn vị nhỏ thêm hơn ngay tức khắc sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ nhiều năm rất nhiều kém 1/10 lần đơn vị lớn hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị đo diện tích S: m2, km2, dmét vuông, cm2

1kmét vuông = 1 000 000m2

1mét vuông = 100dm2

1mét vuông = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - rứa kỷ

Crúc ý:

một năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon cha, tháng năm, mon bảy, mon 8, tháng mười, tháng mười nhị có: 3một ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng nhì có 28 ngày (vào thời điểm năm nhuận tất cả 29 ngày).

1 phút ít = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa đủ cộng

4.1. Bài toán kiếm tìm số vừa phải cộng

Một vài ba kỹ năng và kiến thức đề nghị nhớ

Muốn nắn search số mức độ vừa phải cộng của tương đối nhiều số, ta tính tổng của các số kia, rồi mang tổng đó chia mang lại số các số hạng.

Ví dụ: Tìm vừa đủ cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số vừa đủ cùng của hàng bí quyết đông đảo : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng khi biết mức độ vừa phải cộng cùng số hạng không giống.

*
*

5. Ôn tập dạng search nhị số khi biết tổng và hiệu

*

6. Ôn tập kiếm tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ của nhì số đó.

6.1. Tìm nhì số lúc biết tổng cùng tỉ

*

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu cùng tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phxay nhân, phân tách, cùng, trừ.

7.1 Phép nhân

khi thực hiện phép tính ta tiến hành từ phải qua trái

Ta thứu tự có những tích riêng rẽ trước tiên, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện phxay tính theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái qua cần.

Có đầy đủ 3 phxay tính vào phxay phân chia gồm: Chia tiếp nối nhân rồi sau cùng trừ.

Trong phép phân chia tất cả dư thì số dư khi nào cũng bé dại rộng số phân chia.

7.3 Phxay cộng

Quy tắc: Muốn cùng nhì số tự nhiên ta có thể có tác dụng nhỏng sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ làm thế nào để cho những chữ số sống và một sản phẩm đặt thẳng cột cùng nhau.

Cộng những chữ số sinh hoạt từng sản phẩm theo lắp thêm từ bỏ từ cần thanh lịch trái, có nghĩa là từ mặt hàng đơn vị chức năng cho hàng trăm, hàng trăm, hàng nghìn, … .

7.4. Phnghiền trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số tự nhiên ta hoàn toàn có thể có tác dụng như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số sinh sống và một mặt hàng đặt thẳng cột với nhau.

Trừ những chữ số làm việc từng sản phẩm theo thiết bị từ từ bỏ đề xuất sang trọng trái, Có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng ngàn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi đang tăng thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu sút chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi vẫn bớt lên a x 2 đối kháng vị

Nếu bớt chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 solo vị

Nếu gấp một chiều làm sao kia của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích đã tăng lên bấy nhiêu lần.

Nếu bớt 1 chiều như thế nào đó của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích S vẫn giảm đi số lần

Trong hình vuông vắn, nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên 4 x a 1-1 vị

Trong hình vuông giả dụ cạnh tăng lên a lần thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và mặc tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và diện tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD gồm AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghxay với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA nhỏng hình vẽ.

*

Dựa vào mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ nhiều năm hai tuyến đường chéo phân tách cho 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đây là bàitổng vừa lòng kỹ năng tân oán lớp 4 nhằm mục tiêu góp những em ôn tập, củng cố kiến thức phục vụ mang lại học tập toán thù lớp 5. Các em tđắm đuối gia thêm khóa huấn luyện tân oán online của bibleknights.com để biết các kỹ năng và kiến thức hay nhé.