LÁ THU BAY RỒI ĐẾN ĐÔNG GẦN TÀN

*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Lá thu bay rồi đến đông gần tàn

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).


Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, Đã thương nhau mình sắc son một lòng, Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau, Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay...

<ĐK: > Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang, Cho đời lắm ê chề, Tình ơi cuộc đời có bao lâu, Vài lần đắng cay thôi, Coi như mình đã già...

Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi, Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau, Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...

== DẠO NHẠC ==

Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, Đã thương nhau mình sắc son một lòng, Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau, Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay...

<ĐK: > Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang, Cho đời lắm ê chề, Tình ơi cuộc đời có bao lâu, Vài lần đắng cay thôi, Coi như mình đã già...

Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi, Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau, Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...

* Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...** Nếu gặp giữa đường... thì cũng như chẳng quen......

Xem thêm: Người Vợ Của Nguyên Soái

== HẾT BÀI ==


Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, Đã thương nhau mình sắc son một lòng, Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau, Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay...

<ĐK: > Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang, Cho đời lắm ê chề, Tình ơi cuộc đời có bao lâu, Vài lần đắng cay thôi, Coi như mình đã già...

Thôi nhé anh ơi nay ta đã xa lạ rồi, Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau, Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...

== DẠO NHẠC ==

Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, Đã thương nhau mình sắc son một lòng, Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau, Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay...

<ĐK: > Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang, Cho đời lắm ê chề, Tình ơi cuộc đời có bao lâu, Vài lần đắng cay thôi, Coi như mình đã già...

Thôi nhé anh ơi nay ta đã xa lạ rồi, Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau, Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...

* Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...** Nếu gặp giữa đường... thì cũng như chẳng quen......

== HẾT BÀI ==


Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò,Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang,Đã thương nhau mình sắc son một lòng,Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng,Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau,Lá thu bay rồi đến đông gần tàn,Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay...

<ĐK: >Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,Cho đời lắm ê chề,Tình ơi cuộc đời có bao lâu,Vài lần đắng cay thôi,Coi như mình đã già...Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau,Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...