MẪU BẢO LÃNH TẠM ỨNG

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng, <điền tên và địa chỉ của Bên bán> (sau đây gọi là bên bán) phải nộp cho Bên mua một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Bên bán sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng cho việc thực hiện hợp đồng,


Chúng tôi, <điền tên của Ngân hàng> ở <điền tên nước> có trụ sở đăng ký tại (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Bên bán, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Bên bán phải xem xét trước, thanh toán cho Bên bán khi Bên mua có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá .

Bạn đang xem: Mẫu bảo lãnh tạm ứng

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của Hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới Hợp đồng được ký giữa Bên mua và Bên bán sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Bên bán nhận được khoản tạm ứng theo Hợp đồng cho tới hết ngày ......... tháng ........ năm (3).

Xem thêm: Tinh Dầu Câu Cá Tra - Tinh Dầu Thuốc Câu Cá Tra Sông (Nước Đứng)

Đại diện hợp pháp của Ngân hàng

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 14 ĐKCT (thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế, không áp dụng đối với gói thầu quy mô nhỏ).

(2) Địa chỉ Ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e.mail để liên hệ.

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thô có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
bibleknights.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 940 Lượt xem: 2.113 Dung lượng: 37 KB
Liên kết tải về

Link bibleknights.com chính thức:

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng bibleknights.com Xem
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA