Môi Trường Ôn Đới Hải Dương

Hãy nêu những điểm lưu ý của môi trường xung quanh ôn đới hải dương theo những Điểm sáng sau:- Phân cha.- Khí hậu.- Lượng mưa.- Thực đồ dùng.- Sông ngòi.Ai lm nkhô nóng duy nhất sẽ sở hữu một phần thưởng trọn nho bé dại nha! Mong các bn lm bài góp mk với!

*
*

Nếu các bạn hỏi, các bạn chỉ đuc rút một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ bỏ túi cấp bội!