Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều

Toa trước tiên trải qua trước phương diện tín đồ ấy: (l = fracat^22 Rightarrow a = frac2lt^2)

Toa sản phẩm công nghệ n đi qua trước khía cạnh fan ấy: (nl = fracat_n^22 Rightarrow t_n^2 = frac2nla = frac2nlfrac2lt^2 = nt^2 Rightarrow t_n = sqrt n t)

Txuất xắc số: (t_n = sqrt 8 .6 = 16,97,,left( s ight))
Bạn đang xem: Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: Trẻ Hay Khóc Đêm: Vì Sao? Trẻ Hay Khóc Đêm: Khi Nào Là Bất Thường

*Xem thêm: Nguyên Nhân Trẻ Hay Quấy Khóc Đêm Là Gì? Biết Để Chăm Con Tốt Mẹ Nhé

*

*

Đáp án:

Giải ưng ý các bước giải:

Đáp án:tn=nt" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">tn=√nttn=nt; 16,97 s.

Giải yêu thích quá trình giải: hotline chiều nhiều năm mỗi toa tàu làl" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">ll(m)

Toa thứ nhất trải qua trước mặt tín đồ ấy:l=at22⇒a=2lt2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">l=at22⇒a=2lt2l=at22⇒a=2lt2

Toa lắp thêm n đi qua trước khía cạnh người ấy:nl=atn22⇒tn2=2nla=2nl2lt2=nt2⇒tn=nt" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">nl=atn22⇒tn2=2nla=2nl2lt2=nt2⇒tn=√ntnl=atn22⇒tn2=2nla=2nl2lt2=nt2⇒tn=nt

Ttuyệt số:tn=8.6=16,97(s)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">tn=√8.6=16,97s


Chuyên mục: Viết Blog