Nâng Lương Trước Thời Hạn 2017

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 21/2017/QĐ-UBND

thủ đô hà nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬPhường THÀNHTÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀNGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Nâng lương trước thời hạn 2017

Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy định nâng bậclương trước thời hạn vày lập các thành tích xuất sắc trong tiến hành nhiệm vụ đối vớicán cỗ, công chức, viên chức và lao hễ thích hợp đồng trong các cơ sở, đơn vị chức năng thuộcthị trấn TP Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn chống Ủy ban dân chúng Thành phố; Giámđốc Ssống Nội vụ, Thủ trưởng các ssinh hoạt, ban, ngành Thành phố; bạn Tiên phong đơn vị chức năng sựnghiệp công lập ở trong Ủy ban dân chúng Thành phố; Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cácquận, huyện, thị xã; cán cỗ, công chức, viên chức cùng lao cồn vừa lòng đồng chịutrách rưới nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3; - Sở Nội vụ; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - VPUBNDTP: Các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, KGVX, ĐT, KT; - Trung tâm Tin học - Công báo; - Cổng giao tiếp năng lượng điện tử Thành phố; - Lưu: VT, NC(B), SNV (10 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chung

QUY ĐỊNH

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vicùng đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này chế độ về câu hỏi nâng bậclương trước thời hạn vị lập kết quả xuất dung nhan vào triển khai trách nhiệm đối với:cán cỗ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức làng, phường, thị trấn và lao độnghợp đồng thao tác trong những cơ quan hành chủ yếu, đơn vị sự nghiệp công lập, cáchội gồm tính chất đặc thù thuộc thđộ ẩm quyền quản lý của thị trấn TPhường. hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

b) Cán cỗ, công chức, viên chức; cánbộ, công chức làng, phường, thị trấn được xếp lương theo thang bảng lương vì chưng Nhànước chế độ, biệt phái thanh lịch thao tác trong những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai khôngtrực thuộc thđộ ẩm quyền thống trị của Ủy ban dân chúng thành thị Hà Nội;

c) Cán cỗ, công chức, viên chức vàlao rượu cồn hợp đồng được xếp lương theo bảng lương bởi vì Nhà nước luật thuộc chỉtiêu biên chế được chi phí nhà nước cấp cho kinh phí thao tác trong các hội cótính chất tính chất.

Các đối tượng tại Khoản 2 Điều nàysau đây Call chung là cán bộ, công chức, viên chức với tín đồ lao động.

3. Đối tượng không áp dụng

a) Cán cỗ nằm trong diện xếp lương theo bảnglương công tác đã được xếp lương theo nhiệm kỳ;

b) Cán cỗ cung cấp thôn, phường, thị trấn làtín đồ vẫn hưởng trọn chế độ hưu trí hoặc trợ cấp cho mất sức lao động cùng công chức cấpbuôn bản chưa giỏi nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ luật pháp trên Điểm b, khoản 2 Điều 5Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ;

c) Người tận hưởng trợ cấp thao tác làm việc trongcác hội có tính chất tính chất.

Điều 2. Nguyêntắc áp dụng

1. Bảo đảm tính đúng đắn, vô tư,dân công ty, công khai, đúng lúc, đúng các bước, thđộ ẩm quyền theo hình thức.

2. Việc nâng bậc lương trước thời hạnbởi vì lập thành tựu xuất dung nhan trong thực hiện trọng trách nên địa thế căn cứ vào thành tíchđã có được của cán cỗ, công chức, viên chức cùng người lao cồn hàng năm. Thànhtích vẫn được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không đượctính để nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

3. Không tiến hành nhị lần liên tiếpnâng bậc lương trước thời hạn do lập các thành tích xuất sắc vào triển khai nhiệmvụ vào thuộc ngạch men hoặc cùng hạng chức danh nghề nghiệp.

4. Bảo đảm ko thừa vượt Xác Suất 10% tổngsố cán bộ, công chức, viên chức với bạn lao rượu cồn vào danh sách trả lương củaphòng ban, đơn vị được xác định theo đưa ra quyết định của cấp tất cả thđộ ẩm quyền giao biênchế, tính mang đến ngày 31 mon 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơquan tiền, đơn vị.

5. Trường vừa lòng cán bộ, công chức, viênchức và fan lao động vừa ở trong đối tượng người tiêu dùng được xét nâng bậc lương trước thời hạnvì chưng lập thành tựu xuất sắc vào thực hiện nhiệm vụ, vừa bao gồm thông báo nghỉ hưu,thì được lựa chọn 1 vào nhì chính sách nâng bậc lương trước thờihạn.

Chương thơm II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀUKIỆN, CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬPhường THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰCHIỆN NHIỆM VỤ

Điều 3. Tiêuchuẩn, điều kiện

1. Cán bộ, công chức, viên chức vàtín đồ lao động được cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền Đánh Giá trường đoản cú mức xong xuôi trọng trách trởlên và không phạm luật kỷ qui định một trong các hiệ tượng khiển trách rưới, cảnh cáo,giáng chức, cách chức vào thời hạn duy trì bậc lương, thì được xét nhằm nâng bậclương trước thời hạn bởi vì lập các kết quả xuất sắc trong triển khai trọng trách.

Xem thêm: Khách Sạn, Nhà Nghỉ Thủy Thạch Lý Sơn, Quảng Ngãi, Thủy Thạch Nhà Nghỉ

2. Cán cỗ, công chức viên chức với ngườilao hễ lập thành tích xuất sắc vào triển khai trọng trách đã có cung cấp có thẩmquyền ra quyết định công nhận bởi văn uống bản, chưa xếp vào bậc lương sau cuối trongngạch hoặc trong hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp và tính cho ngày 31 tháng 12 củanăm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu tự 12 tháng trsinh hoạt xuống để đượcnâng bậc lương liên tiếp thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tốinhiều là 12 mon.

Điều 4. Chỉ tiêuxét nâng bậc lương trước thời hạn vày lập các kết quả xuất dung nhan trong thực hiệnnhiệm vụ

1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức, viênchức với fan lao rượu cồn được nâng bậc lương trước thời hạn vị lập các thành tích xuấtdung nhan vào triển khai trách nhiệm, không thừa thừa 10% tổng cộng cán cỗ, công chức,viên chức với lao đụng thích hợp đồng trong list trả lương của ban ngành, đơn vịtính mang lại ngày 31 mon 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơquan liêu, đơn vị.

2. Cách tính phần trăm được nâng bậclương trước thời hạn vì lập kết quả xuất sắc:

Điều 5. Thờigian, cấp độ các kết quả được nâng bậc lương trước thời hạn vì chưng lập các kết quả xuấtnhan sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Xác định thời gian có thành tựu đểxét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tựu xuất sắc vào thực hiệnnhiệm vụ:

a) Thành tích để xét nâng bậc lươngtrước thời hạn được xác định theo thời khắc ban hành Quyết định thừa nhận thànhtích giành được trong vòng thời gian 06 năm gần nhất đối với các trường phù hợp hưởnglương nhân viên (cao đẳng) cùng tương tự trngơi nghỉ lên hoặchưởng lương theo chức danh nghề nghiệp và công việc hạng III trsinh sống lên và04 năm sớm nhất đối với những trường phù hợp hưởng trọn lương cán sự và tương đương, lươngnhân viên quá hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp và công việc hạng IVtrnghỉ ngơi xuống, tính cho ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậclương trước thời hạn;

b) Trường vừa lòng đã được nâng bậc lươngtrước thời hạn bởi vì lập thành tựu xuất sắc đẹp trong triển khai trách nhiệm thì tất cảcác kết quả giành được trước thời điểm ngày tất cả Quyết định nâng bậc lương trước thời hạntrong tầm thời gian (06 năm và 04 năm) thì ko được xem nhằm xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 12tháng so với cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao rượu cồn hưởng trọn lương chuyênviên, chuyên viên (cao đẳng) với tương tự trlàm việc lên hoặc tận hưởng lương theo chứcdanh nghề nghiệp hạng III trở lên; 08 mon đối với cán cỗ, công chức, viên chứcvới bạn lao động tận hưởng lương cán sự và tương đương, lương nhân viên quá hànhShip hàng hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV trsống xuống, đạt mộttrong số vẻ ngoài khen ttận hưởng sau:

a) Huân cmùi hương những hạng;

b) Danh hiệu Anh hùng Lao động; Giảithưởng TP HCM, Giải thưởng Nhà nước;

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;Bằng khen của Thành ủy; Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Ủy ban nhândân Thành phố; Bằng khen của những Sở, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

d) Các danh hiệu: Nhà giáo nhân dân,Thầy dung dịch quần chúng. #, Nghệ nhân quần chúng. #, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc ưu tú;Nghệ sĩ ưu tú; Nghệ nhân ưu tú;

đ) Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiếnsĩ thi đua cấp cho Sở, ngành, đoàn thể Trung ương; Chiến sĩ thi đua cung cấp Thành phố;

e) Có đề bài khoa học hoặc sáng sủa kiếnkinh nghiệm tay nghề, cải tiến chuyên môn được cấp cho Bằng Lao động trí tuệ sáng tạo của Tổng Liênđoàn Lao rượu cồn Việt Nam.

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06tháng so với cán cỗ, công chức, viên chức cùng người lao động hưởng trọn lương chuyênviên, nhân viên (cao đẳng) và tương tự trsinh sống lên hoặchưởng lương theo chức vụ công việc và nghề nghiệp hạng III trlàm việc lên;04 tháng so với cán cỗ, công chức, viên chức với bạn lao đụng tận hưởng lương cánsự với tương đương, lương nhân viên thừa hành ship hàng hoặc hưởng trọn lương theo chứcdanh nghề nghiệp và công việc hạng IV, đạt một trong số vẻ ngoài khen thưởng sau:

a) Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Danh hiệu "Người tốt, bài toán tốttiêu biểu" cấp cho Thành phố.

Điều 6. Ưu tiêntrong xét nâng bậc lương trước thời hạn vì lập thành tựu xuất dung nhan trong thựchiện nay nhiệm vụ

1. Trong lần xét nâng bậc lương trướcthời hạn có số người đủ tiêu chuẩn chỉnh nâng bậc lương trước thời hạn bởi lập thànhtích xuất sắc vào triển khai nhiệm vụ nhiều hơn nữa tỷ lệtheo công cụ, thì ưu tiên những người gồm kết quả khen thưởng trọn cao.

2. Trường hợp có từ 02 tín đồ trở lênđạt tiêu chuẩn tương đương nhưng lại không đủ tiêu chí nhằm nâng bậc lương trước thờihạn mang đến toàn bộ, thì ưu tiên theo thứ trường đoản cú sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức vàtín đồ lao hễ tất cả số năm công tác làm việc nhiều hơn thế, chưa được nâng bậc lương trước thờihạn lần nào;

b) Cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao rượu cồn tuôỉ lớn, nếu như không nâng lương kỳ này thì không còn ĐK đểđược nâng lương trước thời hạn;

c) Cán bộ, công chức, viên chức vàbạn lao cồn ko giữ dùng cho chỉ đạo, cai quản lý;

d) Cán bộ, công chức, viên chức vàfan lao động là nữ.

Chương thơm III

QUY TRÌNH, HỒSƠ, THỦ TỤC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Quytrình, hồ sơ, thủ tục

1. Hàng quý (hồi tháng đầu của quý),người dân có thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn bởi lập thành tíchxuất nhan sắc vào triển khai trọng trách so với cán cỗ, công chức, viên chức cùng ngườilao động:

a) Rà rà cán bộ, công chức, viên chứccùng người lao động bao gồm thành tích xuất nhan sắc được cấp cho có thđộ ẩm quyền thừa nhận, đủĐK được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tựu xuất sắc trongtiến hành trọng trách của phòng ban, đối chọi vị;

b) Trao thay đổi, thống nhất cùng với cấp ủy Đảng,Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp cho chắt lọc cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao đụng phù hợp đồng có đủ điều kiện nâng bậc lương trước thờihạn vị lập thành tựu xuất nhan sắc, bảo vệ ko thừa thừa xác suất 10% toàn bô cán bộ,công chức, viên chức cùng bạn lao cồn trong danh sách trả lương của ban ngành,đơn vị được khẳng định theo ra quyết định của cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền giao biên chế (gồm lậpbiên bạn dạng rứa thể);

c) Thông báo công khai danh sách cán cỗ,công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạndo lập thành tích xuất sắc (trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc);

d) Tiếp thu, giải quyết và xử lý vướng mắcliên quan tới việc nâng bậc lương trước thời hạn vị lập các thành tích xuất dung nhan trongtiến hành trọng trách đối với cán cỗ, công chức, viên chức cùng bạn lao hễ trongcơ sở, đơn vị chức năng (nếu có).

2. Hồ sơ ý kiến đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn bởi vì lập thành tích xuất sắc vào thực hiệntrọng trách đối với ngôi trường vừa lòng không phải trình cung cấp gồm thẩm quyền quyết định:

a) Biên bạn dạng họp hiệp thương, thống nhấtvới cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn thuộc cấp;

b) Danh sách cán bộ, công chức, viênchức với người lao cồn được nâng bậc lương trước thời hạn vị lập thành tựu xuấtsắc vào tiến hành nhiệm vụ;

c) Quyết định thừa nhận (Tặng Ngay thưởng)thành tích xuất sắc đẹp của cung cấp bao gồm thẩm quyền;

d) Quyết định nâng bậc lương ngay gần nhấtcủa cán cỗ, công chức, viên chức cùng bạn lao hễ.

3. Hồ sơ đề xuất nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện trách nhiệm so với ngôi trường hợpnên trình cấp tất cả thẩm quyền quyết định:

a) Theo nguyên lý tại khoản 2 của Điềunày;

b) Tờ trình của ban ngành, đơn vị (nêurõ số biên chế được giao; tổng số cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao độngtrong list hưởng lương của phòng ban, 1-1 vị; số bạn được nâng bậc lươngtrước thời hạn vì chưng lập thành tích xuất sắc đẹp trong thực hiệntrách nhiệm của cơ sở, đơn vị chức năng, tính đến ngày 31 mon 12 của năm trình cấp cho gồm thẩmquyền cẩn thận quyết định);

c) Danh sách trích ngang rất nhiều ngườiđược nâng bậc lương trước thời hạn vày lập thành tựu xuất sắc đẹp trong triển khai nhiệm vụ ý kiến đề nghị cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền ra quyết định.

Điều 8. Tổ chứcthực hiện

1. Giám đốc Ssống Nội vụ:

a) Thđộ ẩm định hồ sơ của những đối tượng quyđịnh tại Khoản 3 Điều 7 của Quy định này trình cấp bao gồm thẩm quyền để mắt tới quyếtđịnh;

b) Tổ chức tkhô cứng tra, khám nghiệm việcnâng bậc lương trước thời hạn bởi lập các kết quả xuất nhan sắc vào thực hiện nhiệmvụ của các cơ sở, 1-1 vị;

c) Hàng năm tổng đúng theo danh sách nhữngtín đồ được nâng bậc lương trước thời hạn vày lập thành tích xuất sắc báo cáo Ủyban dân chúng Thành phố và Sở Nội vụ theo vẻ ngoài.

2. Thủ trưởng các sngơi nghỉ, ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, thị trấn thị xã với người dẫn đầu đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc cácpháp luật của quy định cùng của Ủy ban quần chúng Thành phố về Việc nâng bậc lươngtrước thời hạn vì chưng lập kết quả xuất sắc vào tiến hành nhiệm vụ;

b) Ban hành Quy chế nâng bậc lươngtrước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đẹp vào triển khai trọng trách của cơ sở,đơn vị chức năng mình;

c) Hướng dẫn, tkhô nóng tra, bình chọn thựchiện nay chế độ của quy định với của Ủy ban quần chúng Thànhphố về bài toán nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tựu xuất sắc vào thựchiện nay trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng nằm trong với trực thuộc;

d) Hàng năm tổng phù hợp list nhữngngười được nâng bậc lương trước thời hạn bởi vì lập thành tựu xuất sắc vào thựchiện trọng trách của cơ sở, đơn vị chức năng báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sngơi nghỉ Nộivụ để tổng hợp).

3. Người cầm đầu các hội gồm tính chấtđặc thù; fan mở đầu tổ chức triển khai thuộc cùng trực thuộc sngơi nghỉ, ban, ngành, Ủy ban nhândân quận, thị xã, thị xã; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằm trong Ủy ban nhân dânThành phố:

a) Tổ chức tiến hành những hiện tượng củapháp luật cùng của Ủy ban quần chúng. # Thành phố về vấn đề câu hỏi nâng bậc lương trước thờihạn do lập kết quả xuất dung nhan trong triển khai nhiệm vụ;

b) Hàng năm tổng vừa lòng list nhữngngười được nâng bậc lương trước thời hạn bởi vì lập kết quả xuất sắc đẹp vào thựchiện nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị chức năng report cung cấp bên trên thẳng để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo công cụ.

4. Trong quy trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các phòng ban, đơn vị chức năng đúng lúc phản ánh về Sngơi nghỉ Nội vụ nhằm tổng hợp, báocáo Ủy ban dân chúng Thành phố để ý, xử lý./.