Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-------Số: 18/2018/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018  NGHỊ QUYẾTXÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-------Số: 18/2018/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018  NGHỊ QUYẾTXÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B" />

NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

Thuộc tính Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản bibleknights.com cùng ĐK sử dụng Phần mượt tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-------

Số: 18/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẦU

----------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 NHIỆM KỲ 2016-2021

(Từ ngày 04 cho ngày thứ 7 mon 12 năm 2018)

 

Căn uống cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa pmùi hương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Hoạt động đo lường và tính toán của Quốc hội cùng Hội đồng dân chúng ngày 20 tháng 1một năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 mon 11 năm năm trước của Quốc hội khóa XIII về câu hỏi ly phiếu tin tưởng, bỏ thăm tín nhiệm đối với người giữ lại chuyên dụng cho bởi Quốc hội, Hội đồng quần chúng bầu hoặc phê chuẩn chỉnh cùng hướng dẫn s 321/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về hướng dẫn một số câu chữ tổ chức triển khai ly phiếu tin tưởng tại Hội đồng nhân dân các cấp cho nhiệm kỳ năm 2016 - 2021;

Cnạp năng lượng cứ Biên bản kiểm phiếu hiệu quả đem phiếu tín nhiệm so với fan duy trì công tác vày Hội đồng nhân dân thị trấn bầu ngày 05 tháng 12 năm 2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Kỳ họp vật dụng 12, Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện mang phiếu tin tưởng so với 30 fan giữ lại chức vụ vì chưng Hội đồng dân chúng bầu đảm bảo an toàn đúng câu chữ, trình từ, giấy tờ thủ tục theo Luật định.

Điều 2. Xác thừa nhận hiệu quả đem phiếu tin tưởng nlỗi sau:

1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 81 phiếu chỉ chiếm 77,14%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin 18 phiếu chỉ chiếm 17,14%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin phải chăng 02 phiếu chiếm phần 1,90%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

2. Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 86 phiếu chiếm phần 81,90%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tin tưởng 13 phiếu chiếm 12,38%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin tốt 02 phiếu chiếm 1,90%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

3. Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 58 phiếu chỉ chiếm 55,24%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin 37 phiếu chiếm 35,24%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin tốt 06 phiếu chỉ chiếm 5,71%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

4. Ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng dân chúng thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 65 phiếu chỉ chiếm 61,90%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin 32 phiếu chiếm 30,48%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tin tưởng thấp 04 phiếu chỉ chiếm 3,81%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

5. Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Ban Văn uống hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 62 phiếu chiếm 59,05%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm 36 phiếu chỉ chiếm 34,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu lòng tin thấp 03 phiếu chiếm 2,86%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng.

6. Ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 62 phiếu chiếm 59,05%/tổng thể đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tin tưởng 35 phiếu chỉ chiếm 33,33%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm rẻ 04 phiếu chỉ chiếm 3,81%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

7. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 74 phiếu chiếm 70,48%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin 24 phiếu chỉ chiếm 22,86%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin thấp 03 phiếu chiếm phần 2,86%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

8. Ông Lê Thanh khô Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 68 phiếu chiếm phần 64,76%/tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin 29 phiếu chiếm phần 27,62%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm tốt 04 phiếu chỉ chiếm 3,81%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

9. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 66 phiếu chiếm 62,86%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tín nhiệm 30 phiếu chỉ chiếm 28,57%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tín nhiệm tốt 05 phiếu chỉ chiếm 4,76%/tổng thể đại biểu Hội đồng nhân dân.

10. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 45 phiếu chiếm 42,86%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin 38 phiếu chiếm phần 36,19%/tổng thể đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tín nhiệm phải chăng 18 phiếu chỉ chiếm 17,14%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

11. Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu tín nhiệm cao 44 phiếu chiếm phần 41,90%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin 44 phiếu chỉ chiếm 41,90%/tổng cộng đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu lòng tin thấp 13 phiếu chiếm phần 12,38%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng.

12. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Ssinh sống Y tế thành thị, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 56 phiếu chiếm 53,33%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin 41 phiếu chiếm phần 39,05%/tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin tốt 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

13. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Ssinh hoạt Giao thông - Vận tải đô thị, Ủy viên Ủy ban dân chúng thành phố

+ Số phiếu tin tưởng cao 38 phiếu chiếm 36,19%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin 48 phiếu chiếm phần 45,71%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin phải chăng 15 phiếu chỉ chiếm 14,29%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng.

14. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thị thành, Ủy viên Ủy ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu tín nhiệm cao 25 phiếu chiếm 23,81%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tin tưởng 61 phiếu chiếm phần 58,10%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin tốt 15 phiếu chỉ chiếm 14,29%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

15. Ông Huỳnh Vnạp năng lượng Hạnh, Giám đốc Sngơi nghỉ Tư pháp thị thành, Ủy viên Ủy ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu chiếm phần 43,81%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu tin tưởng 49 phiếu chỉ chiếm 46,67%/tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng.

Xem thêm: Bài Thuốc Nắn Bó Gãy Xương Bằng Thuốc Nam, Sự Thật Bài Thuốc Bó Xương Gãy

+ Số phiếu tin tưởng rẻ 06 phiếu chiếm phần 5,71%/tổng cộng đại biểu Hội đồng nhân dân.

16. Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn chống Ủy ban dân chúng đô thị, Ủy viên Ủy ban quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 55 phiếu chiếm phần 52,38%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tín nhiệm 40 phiếu chiếm phần 38,10%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tín nhiệm phải chăng 06 phiếu chiếm phần 5,71%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

17. Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Ssống Công tmùi hương thành thị, Ủy viên Ủy ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 34 phiếu chiếm 32,38%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tín nhiệm 57 phiếu chỉ chiếm 54,29%/tổng cộng đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin rẻ 10 phiếu chiếm phần 9,52%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

18. Ông Trương Vnạp năng lượng Lắm, Giám đốc Sngơi nghỉ Nội vụ thành thị, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 57 phiếu chiếm phần 54,29%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu tin tưởng 40 phiếu chiếm 38,10%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu tín nhiệm rẻ 04 phiếu chỉ chiếm 3,81%/tổng cộng đại biểu Hội đồng nhân dân.

19. Ông Nguyễn Tkhô giòn Nhã, Giám đốc Ssống Quy hoạch - Kiến trúc thị trấn, Ủy viên Ủy ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 39 phiếu chiếm 37,14%/tổng thể đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tin tưởng 48 phiếu chiếm phần 45,71%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu lòng tin tốt 14 phiếu chỉ chiếm 13,33%/tổng thể đại biểu Hội đồng nhân dân.

trăng tròn. Ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành thị, Ủy viên Ủy ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 73 phiếu chỉ chiếm 69,52%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tin tưởng 23 phiếu chiếm phần 21,9%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin rẻ 04 phiếu chiếm phần 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

21. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Ssinh hoạt Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 52 phiếu chiếm 49,52%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chỉ chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tin tưởng tốt 11 phiếu chiếm phần 10,48%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

22. Ông Lê Minch Tấn, Giám đốc SLao rượu cồn, Thương binch và Xã hội thành thị, Ủy viên Ủy ban quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 31 phiếu chiếm phần 29,52%/tổng thể đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tín nhiệm 56 phiếu chiếm 53,33%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu lòng tin rẻ 14 phiếu chiếm 13,33%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

23. Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Slàm việc Tài chủ yếu thành phố, Ủy viên y ban dân chúng thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 57 phiếu chiếm 54,29%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chỉ chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tin tưởng phải chăng 06 phiếu chiếm phần 5,71%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

24. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Snghỉ ngơi Tài nguim và Môi trường thị trấn, Ủy viên Ủy ban quần chúng thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 54 phiếu chiếm phần 51,43%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tin tưởng 36 phiếu chiếm phần 34,29%/toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin thấp 11 phiếu chiếm 10,48%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

25. Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Slàm việc Xây dựng tỉnh thành, Ủy viên Ủy ban quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu lòng tin cao 40 phiếu chiếm 38,10%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tin tưởng 44 phiếu chiếm phần 41,90%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu tin tưởng thấp 17 phiếu chiếm phần 16,19%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng.

26. Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Ssinh hoạt Nông nghiệp với Phát triển Nông làng mạc tỉnh thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 32 phiếu chiếm 30,48%/tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tin tưởng 56 phiếu chỉ chiếm 53,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu lòng tin tốt 13 phiếu chiếm phần 12,38%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng.

27. Ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Tkhô nóng tra thị trấn, Ủy viên Ủy ban quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu tín nhiệm cao 51 phiếu chỉ chiếm 48,57%/toàn bô đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chiếm phần 36,19%/tổng cộng đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tin tưởng phải chăng 12 phiếu chỉ chiếm 11,43%/toàn bô đại biểu Hội đồng dân chúng.

28. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Ssinh sống Du định kỳ đô thị, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tín nhiệm cao 38 phiếu chỉ chiếm 36,19%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu lòng tin 45 phiếu chiếm phần 42,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tin tưởng phải chăng 18 phiếu chiếm phần 17,14%/tổng thể đại biểu Hội đồng nhân dân.

29. Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Ssinh sống Thông tin và Truyền thông đô thị, Ủy viên Ủy ban quần chúng. # thành phố:

+ Số phiếu tin tưởng cao 40 phiếu chiếm 38,10%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng.

+ Số phiếu tín nhiệm 55 phiếu chiếm phần 52,38%/tổng thể đại biểu Hội đồng dân chúng.

+ Số phiếu tin tưởng rẻ 06 phiếu chỉ chiếm 5,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

30. Ông Huỳnh Tkhô giòn Nhân, Giám đốc Ssống Vnạp năng lượng hóa cùng Thể thao thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Số phiếu tín nhiệm cao 43 phiếu chiếm 40,95%/tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. #.

+ Số phiếu tin tưởng 49 phiếu chiếm 46,67%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Số phiếu tín nhiệm tốt 9 phiếu chiếm phần 8,57%/tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng.

Nghị quyết này đã có kỳ họp sản phẩm 12, Hội đồng dân chúng Thành phố TP HCM khóa IX nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021 trải qua ngày 05 mon 12 năm 2018./.

 

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;- Văn uống chống Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Nội vụ;- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực Hội đồng quần chúng thành phố;- Thường trực Ủy ban quần chúng thành phố;- Ban Thường trực Ủy ban MTTQtoàn quốc thành phố;- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;- Văn uống chống Thành ủy;- Văn phòng Ủy ban dân chúng thành phố;- Các Ssinh sống, ban, ngành thành phố;- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQViệt Nam quận, huyện;- Thường trực HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những phường, xóm, thị trấn;- Trung vai trung phong Công báo thành phố;- Văn uống chống Hội đồng dân chúng thành phố: CVPhường, PCVP;- Lưu: VT, (P..TH-Cẩm).