NGƯỜI VỪA TẶNG TA VẾT

Người vừa tặng ta dấu thương nhức lắng đọng, Chẳng nợ gì nhau, hãy nhằm hồn ta cất cánh cao. Từ vào cuộc vui vẫn chớm nghe lừa dối Che dấu bên trên nụ môi hầu hết lời yêu thương đang xác xơ. Thà một đợt đi tắt hơi cách nhau ndở hơi đời, Cho lệ này kết thúc rơi, giờ đồng hồ cười còn vương vãi bên trên môi. Người nhanh nhẹn lên, nhan sắc chưa tàn úa, Mai mốt quý phái cuộc vui, chẳng còn hy vọng phần đa ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ma, Từ trên đây từ biệt lời nói điêu ngoa, Từ trên đây chỉ với lại bản thân ta Già thêm tuổi phân chia xa, tiếc nuối cho ngày đang qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời, Nhưng một lần này thôi, nhằm rồi từ trên đây lặng vui. Cuộc đời bi lụy tênh buộc phải một mình tìm đến. Ta cám ơn ý trung nhân đã dìu ta mang đến tuyển mộ phần.

Bạn đang xem: Người vừa tặng ta vết


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cần Làm Gì Để Kích Thích Sự Phát Triển Cho Trẻ 17

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.