Niệm từ am hiếu tử xuyên bối tỳ bà cao

*
*
*
*
*
*
*
*
*

khuyến cáo: “thành phầm này chưa hẳn là thuốc cùng không tồn tại tác dụng sửa chữa thay thế dung dịch trị bệnh”