Phản Ứng Tráng Bạc Của Andehit

*

Khái niệm phản bội ứng tcố gắng gương là gì

Phản ứng tcầm gương là 1 trong những phản bội ứng chất hóa học đặc thù của các hóa học nhỏng anđehit, glucozơ, este, axit fomic… cùng với thích hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 với Ag2O vào môi trường NH3 viết gọn gàng là AgNO3/NH3. Phản ứng chế tác thành sắt kẽm kim loại bạc. Chính chính vì vậy, bội phản ứng này mang tên Gọi khác là bội nghịch ứng tnắm bạc.

Bạn đang xem: Phản ứng tráng bạc của andehit

Điểm lưu ý của làm phản ứng tcầm cố gương

– Phản ứng tcầm gương là làm phản ứng của những chất hữu cơ với đúng theo hóa học vô sinh. đặc điểm cơ bản của những hóa học tsay mê gia làm phản ứng tnúm gương những hóa học đựng cội -CHO

Các chất hữu cơ thường xuyên gặp mặt là anđehit, glucozơ, este, axit fomic…Hỗn phù hợp của kim loại Ag là AgNO3 cùng Ag2O vào môi trường thiên nhiên NH3 . Hỗn hợp AgNO3/NH3 là thuốc thử Tollens.

– Đây là một trong làm phản ứng thoái hóa khử. Sản phẩm của bội nghịch ứng tvắt gương là Ag kim loại.

Phản ứng tthế gương của các hợp chất

 Phản ứng tráng gương của anđehit

– khi dẫn khí Amoniac (NH3) qua dung dịch AgNO3) tạo với phức hóa học tung bạc amoniac. Anđehit khử được ion Ag+ vào phức bạc amoniac (OH) tạo thành thành Ag kim loại. Đây là một trong bội phản ứng oxi hóa khử. Với phản ứng này, anđehit đóng vai trò là chất tất cả tính khử. Phản ứng tcố bạc là phản nghịch ứng đặc trưng dùng làm nhận biết những anđehit.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

– Phương trình tổng quát mang đến anđehit:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

– Lúc n=1 thì ta có anđehit đơn chức, đề xuất gồm phương trình đơn giản và dễ dàng nhỏng sau:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Ví dụ: CH3CHO + 2OH (t°) → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Đối với anđehit fomic: Đây là trường hòa hợp đặc trưng của anđehit bởi nó tất cả 2 đội –CH=O nên làm phản ứng tnúm gương của anđehit fomic đã xảy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Sau đó HCOONH4 liên tục bội phản ứng với AgNO3/NH3 y hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng đúng theo 2 tiến độ ta sẽ sở hữu phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

– Đặc điểm làm phản ứng tthay gương của anđehit:

– Nếu nAg = 2nAnđehit → Anđehit là solo chức, không phải HCHO.

– Nếu nAg = 4nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

Xem thêm: Báo Chí Châu Á Bình Luận: "U23 Việt Nam Xứng Đáng Về Nước!", Báo Chí Nói Về U23 Việt Nam

– Nếu nAg > 2ntất cả hổn hợp Anđehit đối kháng chức → Hỗn hòa hợp anđehit solo chức này còn có HCHO.

– Số nhóm –CH=O = nAg/2nAnđehit (giả dụ hỗn hợp không có HCHO).

Phản ứng tráng gương của Axit fomic với este

– Este gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR có thể bội phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3. đun nóng, ra đời kết tủa Ag sắt kẽm kim loại. Một số hợp chất este mang đến bội phản ứng tcụ gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hợp hóa học không nhiều gặp gỡ như RCOOCH=CHR’, cùng với R’ là cội hidrocacbon. Một số pmùi hương trình hóa học nổi bật bội nghịch ứng tthế gương của este:

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

– Muối của (NH4)2CO3 là muối bột của axit yếu đuối, phải ko bền dễ phân diệt thành NH3 theo pmùi hương trình: HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Phản ứng tnỗ lực gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Phức bạc amoniac lão hóa glucozơ chế tạo amoni gluconat chảy vào hỗn hợp với giải pđợi Ag sắt kẽm kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

*

Phản ứng tcố gắng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không tồn tại team –CH=O bắt buộc không xẩy ra làm phản ứng tcầm cố gương ngơi nghỉ điềuu kiện ánh sáng phòng. Nhưng Khi nấu nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ gửi thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho yêu cầu gồm bội phản ứng tcụ gương của fructozơ.

– Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, lúc đun cho nóng trong môi trường xung quanh axit, nó bị tbỏ phân chế tạo thành hỗn hợp gồm tính khử bao gồm glucozơ và fructozơ. Sau đó, glucozơ đang tsi mê gia bội phản ứng trứa gương. Pmùi hương trình phân hủgiống như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Crúc ý: Những bội phản ứng tác dụng cùng với ddAgNO3/NH3 mà lại ko Điện thoại tư vấn là bội phản ứng tcố kỉnh gương

Phản ứng của Ank-1-in

– Nguim tử H vào ankin–1–in này cất link cha ( ≡ ) biến hóa năng động. Vì nỗ lực Ankin–1–in cũng rất có thể tsi mê gia bội phản ứng tchũm gương. Đây là làm phản ứng chũm nguim tử H bởi ion kim loại Ag+ tạo thành kết tủa màu sắc vàng nphân tử, sau chuyển quý phái màu sắc xám. Đây cũng là phản bội ứng để phân biệt những ankin tất cả liên kết ba sinh hoạt đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu sắc tiến thưởng nhạt) + 2NH3 + H2O

– Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản bội ứng cùng với hỗn hợp AgNO3 vào môi trường xung quanh NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu sắc đá quý nhạt) + 4NH3 + 2H2O

– Các chất hay gặp mặt là: C2H2: etin (giỏi còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)