Phòng quản lý đô thị quận bình thạnh

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ------------

Số: 5854/QĐ-UBND

Quận Bình Thạnh, ngày 08 mon 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPPHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn uống cứ Luật Tổ chức Hội đồng dân chúng và Ủyban dân chúng ngày 26 tháng 1một năm 2003;Căn cđọng Nghị định số 14/2008/NĐ-CP.. ngày 04 mon 02 năm 2008 của nhà nước quy địnhtổ chức những phòng ban chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng thị trấn, quận, thị buôn bản, thànhphố trực thuộc tỉnh;Căn cứ đọng Quyết định số 41/2008/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dânthành thị về tổ chức các ban ngành trình độ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;Căn cđọng Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 mon 5 năm 2008 của Ssinh sống Nội vụ Việc thựchiện nay Quyết định số 41/2008/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày đôi mươi mon 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dântỉnh thành về tổ chức triển khai những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # quận - huyện;Xét ý kiến đề xuất của Trưởng Phòng Nội vụ quận Quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Phòng quản lý đô thị quận bình thạnh

Nay Ra đời Phòng Quản lý đôthị trực ở trong Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Phòng Quản lý city là cơ quan trình độ chuyên môn trựcnằm trong Ủy ban nhân dân quận Quận Bình Thạnh thực hiện công dụng làm chủ nhà nước vềloài kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở với công sở; trang bị liệuxây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật thành phố (gồm: Cấp, bay nước; công viên,cây xanh, chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe cộ đô thị; phòng, phòng thiên tai, đồng đội, lụt,bão...).

Phòng Quản lý đô thị gồm tứ bí quyết pháp nhân, cócon lốt riêng biệt, được msinh sống tài khoản trên Kho bạc Nhà nước nhằm hoạt động.

Điều 2. Chức năng, trách nhiệm, quyền lợi vàtổ chức triển khai hoạt động của Phòng Quản lý thành phố quận Quận Bình Thạnh được hiện tượng tạiQuy chế tổ chức cùng buổi giao lưu của Phòng Quản lý đô thị vì Ủy ban quần chúng quậnBình Thạnh phát hành.

Xem thêm: Hệ Thống Nhà Hàng Hầm Lã Vọng, Hầm Lã Vọng Ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Quản lý city quận Quận Bình Thạnh có Trưởngphòng phú trách chung với bao gồm từ nhì mang đến cha Phó Trưởng Phòng giúp việc theo quyđịnh.

Biên chế của Phòng Quản lý city được giao căncđọng vào trọng trách được cắt cử theo tiêu chuẩn biên chế tầm thường của quận và thựchiện tại theo chính sách khoán biên chế và kinh phí thống trị hành chính của quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực thi thihành sau 07 ngày, kể từ ngày cam kết.

Bãi vứt Quyết định số 1229/2005/QĐ-UB ngày 29tháng 3 năm 2005 của Ủy ban quần chúng quận Q.Bình Thạnh về việc Thành lập và hoạt động PhòngQuản lý city.

Điều 4. Chánh Vnạp năng lượng chống Hội đồng nhân dânvới Ủy ban quần chúng. # quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Quản lý thành phố,Trưởng Phòng Tài thiết yếu - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban trực trực thuộc Ủy banquần chúng quận cùng Thủ trưởng đơn vị chức năng tất cả liên quan, các Chủ tịch Ủy ban nhân dânphường chịu trách nát nhiệm thi hành Quyết định này./.