Phongdaotao đại học duy tân

Bạn vẫn xem bạn dạng rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng download tức thì bạn dạng khá đầy đủ của tư liệu trên đây (379.05 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Phongdaotao đại học duy tân

Câu 2 :

2.1 Tạo File mang tên M ọ .docx với những hiểu biết cùng nội du g hỏng au

2.2 Thiết lập mẫu giấy 4 ca h ef 3c igh 2 5c 2c , bottom=2cm 2.3 Đ nh dạng nội du g ă mồi nhử F Ti e New R a Size 13 ca h u l trái, đề xuất

2.4 Nội du g ă bản tùy chỉnh giản bí quyết chiếc single; Giả biện pháp ạn: Before 6pt, After 0pt

2.5 Soạn thả nh dạ g ă phiên bản sau

BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA IỆT NAM

RƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

Số: 1234/TB-ĐHDT Đ Nẵng, ngày 16 mon 05 ă 2015

THÔNG BÁO

V/v nhập học tập liên thông

T ườ g Đại học tập Duy Tâ hô g bá ch :

Tên ngành: KẾ OÁN ... Mã ngành: 52340101

182 Nguyễ Vă Li h TP. Đ Nẵ g ể làm giấy tờ thủ tục nhập học.

 Hồ hậ học gồ :

1. Bả h bằ g ố ghiệ T u g cấ h ặc Ca ẳ g 2. Bả a giấy knhì i h

3. Giấy cắ chuyể i h h ạ Đ Đả g ếu tất cả


(2)

BÀI 2

Câu 1:Thiết lập g W d O i centimet.

Câu 2: Thực hiện nay nội dung files ă bạn dạng theo những đề xuất sau:

2.1 Thiết lập mẫu giấy 4 ca h ef 3c igh b 2c

2.2 Đ nh dạng nội du g ă mồi nhử F Ti e New R a Size 13 ca h u l trái, yêu cầu

2.3 Nội du g ă bản tùy chỉnh giản giải pháp chiếc single; Giả biện pháp ạn: Before 6pt, After 0pt

2.4 Soạn thả nh dạ g ă phiên bản sau

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA IỆT NAM

VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

Số: 1234/BGDĐT

V/v tổng kết công tác tuyển chọn sinch 2014 Hà nội, ngày 04 tháng 10 ă 2014

Kính gửi: - Các Đại học tập, Học việ T ườ g ại học

Thực hiện tại tổng kết công tác tuyể i h ă năm trước, Vụ Giáo dục ại học trân trọng kính mời:

Chư g ì h hội gh ;

STT ỜI GIAN NỘI DUNG

1 7h30 – 8h00 Đó khách

2 8h00 – 9h30 Bá cá cô g ác uyể sinh 2014 3 9h30 – 10h30 Thả uậ

4 10h30 – 11h00 Tổ g kế hội gh

P.. Ó Ụ RƢỞNG Ụ GIÁO DỤC ĐẠI ỌC PGS- . Nguyễ ị La Phường. ƣơ g

ĐẠI CỒ VIỆT
(3)

Tạo File có tên M ọ .docx với thử dùng và câu chữ nh dạng hỏng

sau:

2.1 Thiết lập khổ giấy 4 ca h ef 3c igh 2.5cm, top=2cm, bottom=1cm 2.2 Đ nh dạng nội du g ă mồi nhử F Ti e New R a Size 13 ca h u l trái, yêu cầu.

2.3 Nội dung ă bản thiết lập giản cách dòng single; Giả phương pháp ạn: Before 6pt, After 0pt.

2.4 Soạn thả nh dạ g ă phiên bản sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA IỆT NAM

RƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc Đ Nẵng, ngày 07 mon 05 ă năm nhâm thìn

GIẤY BÁO DỰ THI

T ường Đại học tập Duy Tân thông tin mang đến thí sinch tham dự kì thi tuyể i h ă 2015

1. Thông tin thí sinh Họ với tên thí sinh :

Số báo danh : Ngày sinh :

Phòng thi : Đ a iểm :

2. Các giấy tờ có theo  Giấy báo tham gia dự thi này

 Giấy chứng tỏ quần chúng

Ơ ĐỒ PHÒNG THI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TS. Lê Nguim Bảo

Yêu cầu:

- Soạn thả nh dạ g ă phiên bản

- Chtrần F e ch ă bạn dạng cùng với lên tiếng “K ảo giáp Tin học tập ăm 2016” ngơi nghỉ l ái chè „số trang” sinh sống l buộc phải của Footer.

M

Cầu thang

Tầng 1 Tầng 2

Phòng 101

Phòng 102

Phòng 201


(4)

BÀI 4

Câu 1. Thiết lập khổ giấy 4 ca h ef 3c igh b 2c

Câu 2. Soạn thả nh dạ g ă bạn dạng sau: (nội du g ă bản Font Time New R a Size 13 ca h u l trái, phải). Sinc viên sử dụng những chuyên môn biên soạn thảo sau: Equation, Drop cap, Columns, Tab, Shapes, Table, Border and shading, Bullets, Numbering, Footer, Page Number ...



b

a

n

i i

i
i

i

xxx

xx

x

1

3

3 2 3 3

3

hô g huầ B g lỗi 360 của Yah tốt B gge của G g e Faceb k ạ g buôn bản hội ả qua ây bạ gồm hể dễ d g ì kiế cũ g hỏng kế bạ ới hữ g

gười bạ khô g h que biế Mộ Khi bạ ã kế bạ ới 1 ai ó ê faceb k ọi “ ộ g ĩ h” của gười kia
cũ g ẽ ược facebook thông báo mang đến bạ biế


(5)

CÔNG Y ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc Đ Nẵ g g y 04 há g 08 ă 2017

THÔNG BÁO

Thực hiện nay tổng kế 5 ă iển knhị hệ thố g iệ ô g hô Ba giá ốc thông tin các Ông (bà) có tên vào list dưới ây

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN Ị GHI CHÚ

1 NGUYỄN MINH HUY GIÁM ĐỐC Điện lực Liên Cphát âm

2 LÊ THANH TẤN GIÁM ĐỐC Điện lực Cẩm Lệ

3 NGƠ QU NG TRƯỞNG PHĨ GIÁM ĐỐC Điện lực S T

Đú g úc 8h30 g y 10 tháng 08 ă 2017 ến trên Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (số 01 Nguyễ Vă Li h) ể dự họp tổng kết.

C ƢƠNG RÌN LỄ ỔNG KẾ 1. Tulặng bố nguyên nhân, giới thiệu ại biểu

2. Phát biểu knhì mạc 3. Nội dung Lễ tổng kết

 Báo cáo của Cô g y Điện lực 3  Bá cá Điện lực những Quận
 Thảo luận

 Kết luận 4. Phát biểu bế mạc

Câu 3. Ckém Footer với nội du g: “Khảo gần kề Tin học tập 2019” sinh hoạt l trái, cyếu số trang ở l đề nghị


Xem thêm: Tiền Việt Nam Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử, Tiền Giấy Việt Nam Qua Các Thời Kỳ

Tài liệu liên quan


*
Sử dụng những nghệ thuật sinc học tập phân tử vào so sánh đa dạng chủng loại cà format của tập đoàn cây dó thai ( aquilaria SP.. ) trên tỉnh hà tĩnh 13 999 0
*
*
thực hiện những nghệ thuật sinch học phân tử vào đối chiếu đa dạng mẫu mã cà định dạng của tập đoàn lớn cây dó thai ( aquilaria sp.) trên hà tĩnh 70 824 1
*
Đánh giá bán của người sử dụng lao cồn về chất lượng huấn luyện và giảng dạy ĐH một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật technology 14 350 0
*
Sử dụng các nghệ thuật sinch học tập phân tử vào so với đa dạng với định danh loài sống tập đoàn lớn cây dó bầu (aquilaria sp ) trên hà tĩnh 72 617 0
*
Sử dụng các nghệ thuật sinh học phân tử trong đối chiếu nhiều chủng loại và định danh loài nghỉ ngơi tập đoàn cây dó bầu (aquilaria sp ) trên hà tĩnh 69 521 0
*
SKKN thực hiện những kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy dỗ chủ thể tích hợp nitơ cùng với thực vật dụng mang lại học viên lớp 11 sinh hoạt trường THPT nghĩa dân 49 714 4
*
skkn thực hiện các chuyên môn dạy học lành mạnh và tích cực vào dạy chủ thể tích thích hợp nitơ với thực vật đến học viên lớp 11 sống ngôi trường THPT nghĩa dân 50 466 0
*
Quản lý chuyển động Review tác dụng học tập của sinch viên ngôi trường cao đẳng chuyên môn công nghiệp 111 816 2
*
Sử dụng những kỹ thuật sinc học phân tử vào so với phong phú cùng định danh loại ở tập đoàn lớn cây dó bầu (Aquilaria sp.) trên Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ) 63 1 1
*


Tài liệu các bạn kiếm tìm tìm đang chuẩn bị sẵn sàng cài đặt về


(379.05 KB - 5 trang) - Phòng Đào Tạo - Đại học tập Duy Tân
Tải bản rất đầy đủ ngay
×