thì đặt{g(x)}Leftrightarrow {{t}^{n}}=g(x)Rightarrow n, {{t}^{n-1}}dt=g"(x)dx" />- Nếu hàm sốcó chứathì đặt- Hàm lượng giác: Nếu gặpthì đặt" /> thì đặt{g(x)}Leftrightarrow {{t}^{n}}=g(x)Rightarrow n, {{t}^{n-1}}dt=g"(x)dx" />- Nếu hàm sốcó chứathì đặt- Hàm lượng giác: Nếu gặpthì đặt" />

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TRONG NGUYÊN HÀM

- Nếu hàm số

*
bao gồm chứa
*
g(x)" />thì đặt
*
g(x)Leftrightarrow t^n=g(x)Rightarrow n.t^n-1dt=g"(x)dx" />

- Nếu hàm số

*
tất cả chứa
*
thì đặt
*

- Hàm lượng giác:

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Bạn đang xem: Phương pháp đổi biến số trong nguyên hàm

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

- Biểu thức bao gồm chứa logarit:

Thường chạm mặt biểu thức tất cả chứa

*
*
. Khi đó đặt
*
hoặc
*
biểu thức bao gồm chứa
*
.

lấy ví dụ 1.1:Tìm ngulặng hàm của các hàm số sau:

a)

*
.

b)

*
.

c)

*
.

Xem thêm: U Não Lành Tính Sống Được Bao Lâu ? Bị Bệnh U Não Lành Tính Sống Được Bao Lâu

Lời giải:

a)Đặt

*
.

*
*
.

b)

*

Đặt

*
.

*

c)

*

Đặt

*
.

*
*
.

lấy ví dụ 1.2 (trung học phổ thông Chuim Quang Trung 2017 Lần 3)Cho

*
, biết
*
là một trong nguyên hàm của hàm số
*
thỏa mãn
*
. Tính
*
.