Phương Pháp Thuyết Trình Trong Dạy Học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.55 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Phương pháp thuyết trình trong dạy học

5.3.2.Phương pháp thuyết trình.5.3.2.1 Định nghĩa và phân loại phương pháp đàm thoại.5.3.2.1.1. Định nghĩa Phương pháp thuyết trình là phương pháp mang tính chất thông báo ,tái hiện giải thích,minh hoạ.Giáo viên dùng lời để thông báo kiến thức mới , dùng giảng giải để giải thíchminh hoạ làm sâu sắc thêm kiến thức trọng tâm và hệ thống hoá chúng lại. 5.3.2.1.2. Phân loại. Phương pháp thuyết trình bao gồm: Trần thuật, diễn giảng ,giảng giải và thuyết trìnhOrictic -Trần thuật: Thời gian trình bày ngắn hơn ,nội dung truyền đạt ít hơn so với diễngiảng.Chủ yếu dùng để giới thiệu tiểu sử các nhà bác học ,lịch sử phát minh các định luậthay bảng hệ thống tuần hoàn - Diễn giảng và giảng giải : Được sử dụng nhiều hơn trong các giờ học hoá học ởtrường THPT.Diễn giảng mang tính chất thuyết trình nhiều hơn còn giảng giải mang tínhchất gải thích chứng minh nhiều hơn -Thuyết trình Orictic: Phải có bài toán nhận thức, tuân thủ các nguyên tắc của dạy họcnêu vấn đề chỉ có điều các quá trình thực hiện bằng lời nói của giáo viên.5.3.2.2. Cấu trúc logic của phương pháp.Đối với mỗi vấn đề trọn vẹn, thông thường sự thông báo phải trải qua 4 bước: đặt vấn đề,phát biểu vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận về vấn đề nêu ra. Mỗi bước có một nhiệmvụ nhất định.Bước 1. Đặt vấn đề.Vấn đề được thông báo dưới dạng chung nhất, có một phạm vi rộng, nhằm gây rasự chú ý ban đầu của học sinh, tạo ra tâm thế bắt đầu làm việc và định hướng nghiên cứu.Bước 2. Phát biểu vấn đề.Ngay sau khi thông báo đề tài nghiên cứu, giáo viên nêu ra những câu hỏi cụ thểhơn, thu hẹp phạm vi nghiên cứu, chỉ ra trọng điểm cần xem xét cụ thể nhằm tạo ra nhucầu của học sinh đối với kiến thức, gây hứng thú và động cơ học tập; đồng thời cũng vạchra nội dung và dàn ý cần nghiên cứu.Bước 3. Giải quyết vấn đề.Giáo viên có thể tiến hành giải quyết vấn đề theo 2 logic phổ biến: quy nạp hoặc
diễn dịch.Theo logic quy nạp, giáo viên có thể áp dụng 3 cách trình bày khác nhau tuỳ đặcđiểm của nội dung: a. Quy nạp phân tích từng phần: Nếu nội dung các vấn đề đặt ra (ở bước 2) tương đốiđộc lập với nhau, ta có thể giải quyết dứt điểm từng vấn đề, rồi sơ bộ kết luận về vấn đềđó. Giải quyết xong vấn đề thứ nhất rồi chuyển sang vấn đề thứ 2,... b. Quy nạp phát triển: Các vấn đề cụ thể được giải quyết theo lối “móc xích”. Nói chungđáp số của vấn đề trước là tiền đề giải quyết vấn đề sau. c. Quy nạp so sánh (hay song song- đối chiếu): Nếu nội dung của tài liệu giáo khoa chứađựng những mặt tương phản đối lập chẳng hạn tính kim loại và tính phi kim, tính axit vàtính bazơ… giáo viên có thể so sánh những thuộc tính này ở 2 đối tượng tương phản(magie và lưu huỳnh, Mg(OH)2 và H2SO4…) để rút ra kết luận cho từng điểm so sánh.Theo logic diễn dịch, giáo viên đưa ra kết luận sơ bộ, khái quát. Sau đó tiến hànhgiải quyết vấn đề theo 3 chác vừa nói trên (phân tích từng phần, phát triển, so sánh- đốichiếu). Ba cách giải quyết này giữ vai trò minh hoạ cho kết luận sơ bộ nói trên.Bước 4. Kết luận.Kết luận phải là sự kết tinh dưới dạng cô đọng, chính xác, đầy đủ những khái quátbản chất nhất của vấn đề đưa ra xem xét. Kết luận chính là câu trả lời cô đọng cho nhữngcâu hỏi đã được nêu lên ở bước 1, 2. Kết luận có giá trị đức dục quan trọng đối với họcsinh chính vì tính khái quát cao của nó.5.3.2.3. Yêu cầu sư phạm đối với phương pháp.- Giáo viên phải trình bày chính xác các sự kiện, hiện tượng, khái niệm, định luật,vạch ra được bản chất của vấn đề, ý nghĩa tư tưởng chính trị mà thực tiển của tàiliệu học tập
- Trình bày phải đảm bảo tính tuần tự, logic , phải rõ ràng, dể hiểu với lời nới gọngàng trong sáng giàu tính hình tượng, súc tích chuẩn xác.- Giáo viên trình bày phải thu hút và duy trì sự chú ý gây được hứng thú hướng dẫntư duy của học sinh thông qua giọng nói tốc dộ âm lượng thay dổi thích hợp qua cácmẫu chuyện vui đúng mức, qua cách đặt và giải quyết vấn đề, kết hợp lời nói vàđiệu bộ nét mặt, biết đưa vào lời trích dẫn đúng chỗ đúng lúc.Thông qua việc trìnhbày giúp học sinh biết cách ghi chép.5.3.2.4. Đánh giá phương pháp. Ưu điểm. - Truyền đạt được những kiến thức tương đối khó,phức tạp chứa đựng nhiều thông tinmà học sinh không thể tự mình tìm hiểu được. - Do nội dung được trình bày logic, lập luận chặt chẽ hoặc hùng biện giúp phát triển tưduy khoa học và ngôn ngữ ở học sinh.Học sinh sẽ được cách trình bày một vấn đề, một kỹnăng rất quan trọng trong cuộc sống - Lời giảng của giáo viên có thể gây cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ, có tác dụng rấtlớn trong việc giáo dục tình cảm, thái độ ở học sinh - Tiết kiệm thời gian.Có thể truyền đạt một lượng thông tin lớn cho nhiều học sinhtrong một thời gian hạn chế Nhược điểm. - Làm cho học sinh bị thụ động,Chỉ sử dụng chủ yếu thính giác cùng với tư fuy táihiện do đó dễ làm cho họ chóng mệt mỏi và nhàm chán - Không giúp học sinh phát triển ngôn ngữ nói và kỹ năng trình bày ý kiến. - Không cho phép giáo viên chú ý đầy đủ đến trình độ nhận thức cũng như không thểkiểm tra đầy đủ sự lĩnh hội tri thức của từng học sinh.


*
5.3.2.Phương pháp thuyết trình. 3 3 75
*
Mẫu số 3.2. Phương pháp lập dự toán ứng dụng công nghệ thông tin Dự toán ứng dụng công nghệ thông tin được xác định trên cơ sở thiết kế thi công. potx 9 954 6
*
Phương pháp thuyết trình hiệu quả dùng Powerpoint pptx 4 489 2

Xem thêm: Nói 1 Chút Về Suzuki Sport (Xì Po) — Tình Yêu Về Một Mẫu Xe 2 Thì Bất Diệt

*
Sáng kiến kinh nghiệm " Phương pháp thuyết trình trong giảng dạy vật lý ở trung học thực hành " pot 37 869 6
*
Quá trình hình thành và phương pháp thuyết trình đặt vấn đề lý luận trong chủ nghĩa Mac p6 potx 6 284 0
*
Quá trình hình thành và phương pháp thuyết trình đặt vấn đề lý luận trong chủ nghĩa Mac p5 pps 6 357 0
*
Quá trình hình thành và phương pháp thuyết trình đặt vấn đề lý luận trong chủ nghĩa Mac p4 pps 6 297 0
*
Quá trình hình thành và phương pháp thuyết trình đặt vấn đề lý luận trong chủ nghĩa Mac p3 pdf 6 260 0
*
Quá trình hình thành và phương pháp thuyết trình đặt vấn đề lý luận trong chủ nghĩa Mac p2 potx 6 284 0
*
Quá trình hình thành và phương pháp thuyết trình đặt vấn đề lý luận trong chủ nghĩa Mac p1 ppt 6 309 0