SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU

Thông báo Danh sách người tìm việc đăng ký dự tuyển chọn đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn cùng Danh sách ứng cử viên ĐK dự tuyển không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh dự chất vấn vòng 2 xét tuyển chọn viên chức năm 2021

Bạn đang xem: Sở công thương bạc liêu

Triển khai Đề án “Giới thiệu, phân phối, giao thương thành phầm, sản phẩm tè thủ công nghiệp địa phương Ship hàng du lịch”
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Cách Moi Tiền Đại Gia Của Những 'Kiều Nữ Già', Nữ Sinh Bày Chiêu “Câu” Đại Gia

*
Hình ảnh vận động Hình ảnh chuyển động
*
*
*
*
*
*
*
*

*
Liên kết Liên kết