Sơ đồ nhà học đại học cần thơ

.../CA: Các phòng học tập trực thuộc hàng đơn vị học Viện Nghiên cứu giúp cải cách và phát triển Đồng bởi sông Cửu Long

.

Bạn đang xem: Sơ đồ nhà học đại học cần thơ

.../KH: Các chống học tập thuộc hàng nhà học tập Khoa khoa học tự nhiên và thoải mái.

..../KT: Các chống học tập ở trong dãy nhà học Khoa Kinh tế.

..../MT: Các chống học tập ở trong dãy nhà học Khoa khoa học thiết yếu trị.

..../XH: Các phòng học tập thuộc hàng công ty học Khoa công nghệ Xã hội NV.

..../DB: Các chống học ở trong hàng bên học Khoa Dự bị dân tộc bản địa.

..../CN: Các chống học thuộc hàng công ty học tập Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các chống học tập thuộc hàng công ty học tập Khoa Tdiệt sản.

..../DI: Các phòng học ở trong dãy công ty học tập Khoa Công nghệ Thông tin và TT.

..../NN: Các phòng học tập thuộc hàng bên học Khoa Nông nghiệp và SHUD.

..../K1: Các chống học tập ở trong dãy đơn vị học Khoa Ngoại ngữ.

Xem thêm: Đau Hông Trái Khi Mang Thai, Những Lưu Ý Quan Trọng Cho Bà Bầu Bị

..../SH: Các chống học trực thuộc hàng đơn vị học tập Viện Nghiên cứu vãn với cải cách và phát triển CNSH.

...MTN: Các phòng học trực thuộc hàng công ty học Khoa Môi ngôi trường Tài nguyên TN.

..../KL: Các phòng học tập trực thuộc hàng công ty học Khoa Luật.

..../HA: Các phòng học tập nằm trong dãy bên học Khoa Phát triển nông xóm.

....HL: Các chống học tập nằm trong hàng nhà học Trung chổ chính giữa học liệu.

..../D1,D2: Các chống học thuộc dãy công ty học tập Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tập tự nhiên.

CLCxDI: các chống học tập rất tốt trực thuộc Khoa Công nghệ công bố & TT.

CLCxKT: các phòng học chất lượng cao nằm trong Khoa Kinch tế.

CLCxCN: những phòng học rất tốt trực thuộc Khoa Công nghệ.

CLCxFL: các chống học rất chất lượng thuộc Khoa Ngọai ngữ.

TTGDQP: Các chống học tập trực thuộc Trung chổ chính giữa Giáo dục đào tạo Quốc chống làm việc Khu Hòa An (Hậu Giang).

Xem thêm: Bé 3 Tuổi Không Chịu Ăn Cơm Phải Làm Sao? Bé Không Biết Ăn Cơm Là Tại Cha Mẹ

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các chống Thực tập Hóa học đại cưng cửng. + L1-KH1, L1-KH2: Các chống Thực tập Vật lý đại cưng cửng.


Chuyên mục: Viết Blog