SỐ TỰ NHIÊN NHỎ NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ KHI CHIA CHO 18 30 45 CÓ SỐ DƯ LẦN LƯỢT LÀ 8 20 35 LÀ SỐ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Số tự nhiên bé dại độc nhất vô nhị bao gồm 3 chữ số nhưng Khi phân chia đến 18; 30; 45 gồm số dư thứu tự là 8; 20; 35 là số ..................................................

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số


Gọi số đề xuất search là xthì x-8 phân chia không còn mang lại 18x-đôi mươi chia hết đến 30x-35 chia hết mang lại 45Vậy x-8+18 chia hết cho 18x-20+30 phân tách hết cho 30x-35+45 phân tách không còn đến 45Vậy x-10 là bội cảu 18,30,45nhưng mà x là số có 3 c/s nhỏ dại nhất


bài giải

Gọi số cần tìm là x

theo bài ra ta có : x+10 chia hết đến cả 18,30,45

=> BCNN(18,30,45)=90 vậy BCNN có 3 chữ số của 18,30,45 là 180

=>x+10=180. vậy x=180-10=170

vậy số cần tìm là:170

tick nha mọi người


Số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi độc nhất vô nhị bao gồm 3 chữ số mà Lúc phân chia mang đến 18; 30; 45 tất cả số dư theo thứ tự là 8; 20; 35 là số ......................


Hotline số cần tìm làA,ta có:A=18.n+8A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35A+10=45.k+45⋮45(Vớin,m,kN)VậyA+10là bội chung của18;30;45.MàBCNN(18;30;45)=90nênBC(18;30;45)=90x, vớixN∗Do đó ta cóA+10=90x. VìAlà số bao gồm 3 chữ số nhỏ tuổi độc nhất nên1Vậyx=2A+10=180A=170


gọi số bắt buộc kiếm tìm là a.Theo đề bài thì suy ra a+10 phân chia hết cho tất cả 18,30,45BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ dại tuyệt nhất gồm 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180Suy ra a+10=180. Vậy a=180-10=170 số buộc phải tìm là 170


Call số yêu cầu tìm kiếm là: A

A = 18 . n + 8

A + 10 = 18 . n + 18 : 18

A = 30 . m + 20

A + 10 = 30 . m + 30 : 30

A = 45 . k + 35

A + 10 = 45 . k + 45 : 45 ( cùng với n,m,k(in)N )

Vậy A + 10 là bội phổ biến của 18;30;45

Mà BCNN(18;30;45) = 90 bắt buộc BC(18;30;45) = 90x, với x(in)N*

Do kia ta có: A + 10 = 90x. Vì A là số tất cả 3 chữ số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị phải 1 (Rightarrow)A = 170


Hotline số chính là a (a nằm trong N)

Theo bài xích ra ta có:

a:18 thì dư 8

a:30 thì dư 20

a:45 thì dư 35

Ta có:

18=2.3^2

30=2.3.5

45=3^2.5

B(90)=BC(18;30;45)=(0;90;180;.....)

Vì a là số nhỏ tuổi tuyệt nhất tất cả 3 chữ số

Vậy số tự nhiên và thoải mái bé dại độc nhất tất cả 3 chữ số Lúc phân chia mang lại 18 dư 8 ; phân tách mang đến 30 thì dư 20; chia mang đến 45 thì dư 35 là : 170


Lúc phân chia x đến 18,30,45 tất cả số dư lần lượt là 8,đôi mươi,35 suy ra x+10 phân chia hết cho 18,30,45 suy ra x+10 thuộc BC(18,30,45)

Ta có :18=2.3.3

30=2.3.5

45=3.3.5

BCNN(18,30,45)=2.3.3.5=90

suy ra x+10thuộc BC(18,30,45)=0,180,270,...

Suy ra x nằm trong 170 ,260,..

Xem thêm: Nhà Xe Limousine Hà Nội Hải Phòng Chất Lượng Tốt Nhất Từ Hải Phòng Đi Hà Nội

Vì x bé dại độc nhất buộc phải x=180


Call số chính là a

a+10 chia không còn mang đến 18;30 và 45 => a+10 thuộc BC(18;20;45)

Ta bao gồm : 18=3^2 . 2 ; 20=2^2 .5 ; 45=3^2 .5

=> BCNN(18;20;45)=3^2 .2^2 .5=180

=> BC(18;20;45)=B(180)=0;180;360;...

Mà a bé dại tuyệt nhất tất cả 3 chữ số => a+10=180=> a=170

Vậy : số đề nghị tìm kiếm là 170

TÍCH NHA !


gọi số cần search là a

Theođề bài bác suy ra a+10 phân tách không còn mang lại 18;30;45

BCNN(18;30;45) = 90. Vậy bội bình thường nhỏ dại tuyệt nhất bao gồm 3 chữ số của 18;30;45 là 90.2 = 180

=> a+10 = 180 => a = 180-10 = 170

Số đề xuất tìm kiếm là 170

tick nha


bỏ ra nhưng mà thi hỏi suốt dzậy :vcall số kia làabcabc : 18 dư 8abc : 30dư 20abc : 45 dư 35thấy gồm j tầm thường k , rồi có tác dụng đi nhé


Điện thoại tư vấn số đề xuất search là a

Theo bài xích ra, ta có:

a tất cả 3 chữ số nhỏ dại nhất

a phân chia 18 dư 8 => a + 10 phân tách không còn cho 18

a phân tách 30 dư đôi mươi => a + 10 chia không còn cho 30

a phân tách 45dư 35 => a + 10 phân tách hết mang đến 35

Từ 3 điều trên => a + 10 ở trong BC(18; 30; 35)

Ta lại có:

18 = 2.32

30 = 2.3.5

45 = 32.5

=> BCNN(18; 30; 45) = 2.32.5 = 90

=> BC(18; 30; 45) = B(90) = 0; 90; 180;...

=> a + 10 nằm trong 0; 90; 180;...

=> a thuộc 80; 170;...

Mà a nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số

=> a = 170

Vậy a = 170


call số buộc phải kiếm tìm làA,ta có:A=18.n+8 =>A+10=18.n+18⋮18A=30.m+trăng tròn =>A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 =>A+10=45.k+45⋮45(Vớin,m,kN)VậyA+10là bội thông thường của18;30;45.MàBCNN(18;30;45)=90nênBC(18;30;45)=90x, vớixN∗Do kia ta cóA+10=90x. VìAlà số gồm 3 chữ số nhỏ tuổi tuyệt nhất nên1Vậyx=2 =>A+10=180=> A=170