Soạn tiếng anh lớp 11

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vsống bài xích tập

Lớp 3

Vsống bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, loạt bài xích Soạn, Giải bài bác tập Tiếng Anh lớp 11 được trình diễn theo các phần: Listening, Reading, Writing, Language Focus với Test Yourself bsát hại theo sách giáo khoa Tiếng Anh 11 giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 11 hơn.

Mục lục Giải bài bác tập Tiếng Anh 11

Unit 1: Friendship

Unit 2: Personal Experiences

Đề khám nghiệm 15p học kì 1

Unit 3: A Party

Đề chất vấn 45p học tập kì 1

Unit 4: Volunteer Work

Unit 5: Illiteracy

Đề soát sổ 15p học kì 1

Unit 6: Competitions

Đề kiểm tra 45p học kì 1

Unit 7: World Population

Unit 8: Celebrations

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 1

Unit 9: The Post Office

Test Yourself C (trang 111-112-113)

Unit 10: Nature in Danger

Đề bình chọn 15p học kì 2

Unit 11: Sources of Energy

Đề soát sổ 45p học kì 2

Test Yourself D (trang 133-134-135)

Unit 12: The ASIAN Games

Unit 13: Hobbies

Đề khám nghiệm 15p học kì 2

Unit 14: Recreation

Đề chất vấn 45p học kì 2

Test Yourself E (trang 163-164-165)

Unit 15: Space Conquest

Unit 16: The Wonders of the World

Test Yourself F (trang 187-188-189)

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học tập kì 2


GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC bibleknights.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa huấn luyện tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjaông chồng.com


Chuyên mục: Viết Blog