THIÊN Ý TỨ TƯỢNG QUYẾT


*

Đọc truyện kiếm hiệp của hoàng ly cùng với Ưu Đàm Hoa tự nhiên nổi hứng muốn viết lách các chưng à