TIỂU SỬ VÕ CHÍ CÔNG

Tóm tắt tiểu sử bạn hữu Võ Chí Công, Ngulặng Uỷ viên Bộ Chính trị, nguim Bí tlỗi Trung ương Đảng, nguim Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


*

Đồng chí Võ Chí Công (thương hiệu khai sinh : Võ Toàn)

Sinch ngày thứ 7 mon 8 năm 1912 tại xóm Tam Xuân, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Thành Phố Đà Nẵng (ni là thức giấc Quảng Nam).

Bạn đang xem: Tiểu sử võ chí công

Tmê man gia vận động bí quyết mạng năm 1930, vào Đảng tháng 5 năm 1935.

Quá trình vận động Cách Mạng

Đồng chí có mặt trong một gia đình nhiều truyền thống cuội nguồn yêu thương nước, sớm giác ngộ phương pháp mạng với hoạt động phong trào thanh hao niên làm việc các đại lý từ năm 1930 - 1931; mon 5 năm 1935, đồng chí được tiếp nhận vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1936, bè bạn có tác dụng Bí thỏng Chi bộ ghxay (một số trong những làng nằm trong huyện Tam Kỳ). Năm 1939, có tác dụng Bí thỏng Huyện uỷ Tam Kỳ tỉnh giấc Quảng Nam - TPhường. Đà Nẵng. Năm 1940, làm Bí thư Tỉnh uỷ trợ thì tỉnh giấc Quảng Nam - Thành Phố Đà Nẵng. Năm 1941, đồng minh được cắt cử prúc trách các tỉnh giấc từ bỏ Quảng Nam - Thành Phố Đà Nẵng cho Prúc Yên. Năm 1942, bè bạn được phân công vào gây dựng cơ trực thuộc những thức giấc cực nam giới Trung Sở.

Năm 1943, bằng hữu bị địch bắt, phán quyết tù đọng phổ biến thân, tiếp đến sụt giảm 25 năm tầy giam ở trong nhà lao Hội An, sau đầy đi công ty tù túng Buôn Mê Thuột.

Sau đảo chính Nhật, tháng 3 năm 1945, bạn bè ra tội nhân về Quảng Nam làm cho Trưởng ban khởi nghĩa thức giấc, chỉ đạo giật chính quyền sống Quảng Nam - Thành Phố Đà Nẵng.

Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, bạn bè làm cho Trưởng ty Tư pháp thức giấc Quảng Nam - TP Đà Nẵng, Chính trị viên Trung đoàn 93.

Năm 1946, làm Phó ban Tổ chức cán bộ cùng làm cho Thanh hao tra Quân khu vực V. Năm 1951, làm cho Bí thỏng Ban cán sự Đông - Bắc Miên, Khu uỷ viên quần thể V. Năm 1952, làm Bí thỏng Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1954, làm Đoàn uỷ viên cải cách ruộng đất sống khu Việt Bắc. Năm 1955, làm cho Phó Bí tlỗi Khu uỷ V.

Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đảng VN lần thiết bị III, bạn hữu được thai có tác dụng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Khu uỷ V.Năm 1961, có tác dụng Phó Bí thỏng Trung ương Cục miền Nam. Năm 1962, làm Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam toàn quốc. Năm 1964, có tác dụng Phó Bí tlỗi Trung ương Cục miền Nam, prúc trách nát Bí thư Khu uỷ V, Chính uỷ Quân quần thể V.

Xem thêm: Những Bức Ảnh Đẹp Về Tình Bạn, Tổng Hợp Những Hình Ảnh Đẹp Về Tình Bạn

Năm 1975, sau thời điểm giải pngóng trọn vẹn miền Nam, bằng hữu là Phó ban thay mặt của Trung ương Đảng cùng nhà nước làm việc miền Nam, phụ trách khu V. Năm 1976, bằng hữu được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VI, được cử duy trì chức Phó Thủ tướng tá Chính phủ, kiêm Sở trưởng Sở Hải sản.

Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, bè bạn thường xuyên được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Sở Chính trị. Năm 1978, bạn hữu làm Phó Thủ tướng mạo Chính phủ kiêm Sở trưởng Sở Nông nghiệp và Trưởng Ban Cải sản xuất NNTT miền Nam.

Tháng 4 năm 1981, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VII và được cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 3 năm 1982, tại Đại hội Đảng VN lần đồ vật V, đồng chí thường xuyên được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng với được Ban Chấp hành Trung ương thai làm Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, cắt cử làm cho Thường trực Ban Bí thỏng. Tháng 6 năm 1986, bạn bè được cắt cử giữ lại chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội Đảng nước ta lần lắp thêm VI, bạn hữu liên tục được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương với được Ban Chấp hành Trung ương thai vào Bộ Chính trị cùng được cử tsay đắm gia Đảng uỷ Quân sự Trung ương.

Tháng 4 năm 1987, đồng chí được thai làm đại biểu Quốc hội khoá VIII cùng được Quốc hội thai làm cho Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

Đồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (tháng 6 năm 1991) với khoá VIII (mon 6 năm 1996). Đồng chí là đại biểu Quốc hội những khoá VI, VII, VIII.

Do công huân với thành tích hoạt động cách mạng, bạn hữu được Đảng, Nhà nước Tặng Ngay thưởng trọn Huân chương Sao vàng và các huân, huy chương cao quý khác, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.