TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 8

Trong phần 1 bộ đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 8 các em đã tìm hiểu bộ đề thi năm học 2015-2016. Trong phần 2 của bộ đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 8 này bibleknights.com gửi tới các em bộ đề thi và đáp án năm học 2014-2015.

Bạn đang xem: Toán tiếng anh lớp 4 vòng 8


Với những kiến thức tiếng Anh lớp 4 đã học trên trường và những bài tập tiếng Anh và những bộ đề kiểm tra tiếng Anh khác nhau hi vọng các em có thể hoàn thành những nội dung của bài thi violympic toán tiếng Anh này.

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 8 (P2)

Đối với học tiếng Anh trẻ em thì hoàn thành những bài thi toán tiếng Anh sẽ rất khó khăn nếu các em không được ôn luyện thường xuyên. Để học tiếng Anh lớp 4 nói riêng và học tiếng Anh trẻ em nói chung các bạn có thể cho các em học ngay tại bibleknights.com.vom.vn – trang web học tiếng Anh online cho trẻ em hiệu quả nhất hiện nay.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)

Question 1:

A pillow costs 20 dollars. Sophia has to pay ......... dollar for 12 such pillows.

Question 2:

How many hours are in 1/4 of two days?

Answer: .......... hours.

Question 3:

What could you add to 35 to make 60?

Answer: This number is ...............

Question 4:

A girl can play 66 notes every minute on average. She can play ........ notes in 20 minutes.

Question 5:

15 boxes of chocolate candies have 420 candies in the total. How many candies are there in each box?

Answer: .......... candies.

Question 6:

Angela is learning to play the violin. She practices 50 minutes a day on Tuesday and Thursday. On Saturday she practices for one and a half hours. How much times per week Angela spend practicing violin?

Answer: .......... minutes.

Xem thêm: Sữa Ngô Có Tác Dụng Gì ? Cách Làm Sữa Ngô Ngon, Lành, Bổ, Rẻ Tại Nhà

Question 7:

There are ........... six - digit numbers.

Question 8:

The sum of these numbers:

*

is .............

Question 9:

The last digit of the product: 1 x 3 x 5 x ....... x 999 is ...........

Question 10:

The pages of a book are numbered consecutively from 1 through 120. There are ............ digits are there in this numbering.

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

*

Answer:

(1) = ......; (2) = ........; (3) = .....; (4) = .......; (5) = ........; (6) = .......; (7) = ......; (8) = ......; (9) = ......; (12) = ......

Exam number 3: Your car has to pass 5 obstacles to finish. (Vượt chướng ngại vật)

Question 1:

What number should replace the question mark ?

67 + ? = 230

a. 153

b. 133

c. 163

d. 143

Question 2:

What would result is the greatest number?

a. 1450 + 7245

b. They are the same

c. 7245 + 1450

d. 7250 + 1445

Question 3:

John played a total of 30 soccer games during the months of June, July and August.

He played 9 games in June and 10 in July. Which month did he play the most games?

a. May

b. June

c. August

d. July

Question 4:

What fraction of the fence is orange?

*

Answer: .....................

Question 5:

A football team has $140 to buy balls. Once ball costs $8. What is the largest number of balls the team can buy?

Answer: .............. balls.

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)

Question 1: 240

Question 2: 12

Question 3: 25

Question 4: 1320

Question 5: 28

Question 6: 190

Question 7: 900000

Question 8: 520

Question 9: 5

Question 10: 252

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

(1) = (20); (2) = (14); (3) = (19); (4) = (13); (5) = (10); (6) = (18); (7) = (11); (8) = (17); (9) = (16); (12) = (15)

(20); (14); (19); (13); (10); (18); (11); (17); (16); (15)

Exam number 3: Your car has to pass 5 obstacles to finish. (Vượt chướng ngại vật)

Question 1: c. 163

Question 2: b. They are the same

Question 3: c. August

Question 4: 1/5

Question 5: 17

Để tìm hiểu thêm những bộ tài liệu học tiếng Anh lớp 4 cho trẻ em các bạn có thể tham khảo ngay tại bibleknights.com.

Học tiếng Anh lớp 4 nói chung và học toán tiếng Anh lớp 4 nói riêng đòi hỏi các em phải có một quá trình học tập nghiêm túc và tài liệu học tập theo chuẩn tiếng Anh quốc tế. Hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh trẻ em tại Aloiddy để trẻ hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình một cách hiệu quả nhất nhé!