Vẽ hình bánh sinh nhật

✅ Đa dạng nhân bánh hấp dẫn như: nhân thơm, nhân việt quất, nhân phúc bồn tử, nhân dâu tằm, nhân chocolate

✅ Miễn phí nến và dao cắt bánh

⭐ Giảm 5% cho khách hàng thừa nhận bánh trên shop
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG:- Miễn phí tổn Ship hàng liên quan biện pháp cửa hàng trong vòng bán kính 3 km- Hỗ trợ 30% tổn phí ship từ 5km trsinh hoạt lên.- Phí ship được tính theo tổn phí vận chuyển của Grab, Ahamove hoặc Bee.
2trăng tròn.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2402,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"18cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":270000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"01608739e15714094d46","caption":"","url":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:auto/h:auto/q:90/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","alt":"bu00e1nh kem sinc nhu1eadt hu00ecnh vu1ebd u0111u01a1n giu1ea3n","src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:400/h:377/q:90/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:auto/h:auto/q:90/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","full_src_w":545,"full_src_h":514,"gallery_thumbnail_src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:100/h:100/q:90/rt:fill/g:sm/https://banhkemhamãng cầu.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:400/h:300/q:90/rt:fill/g:sm/https://banhkemhamãng cầu.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":300,"src_w":400,"src_h":377,"image_id":2405,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"270.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2403,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":320000,"display_regular_price":320000,"image":"title":"01608739e15714094d46","caption":"","url":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:auto/h:auto/q:90/https://banhkemhamãng cầu.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","alt":"bu00e1nh kem sinc nhu1eadt hu00ecnh vu1ebd u0111u01a1n giu1ea3n","src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:400/h:377/q:90/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:auto/h:auto/q:90/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","full_src_w":545,"full_src_h":514,"gallery_thumbnail_src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:100/h:100/q:90/rt:fill/g:sm/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://mlwbmgwj2wnh.i.optimole.com/4Ja_xUY-h7xnSmv5/w:400/h:300/q:90/rt:fill/g:sm/https://bibleknights.com/wp-content/uploads/2021/05/01608739e15714094d46-e1621743065840.jpg","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":300,"src_w":400,"src_h":377,"image_id":2405,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3trăng tròn.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2404,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
SizeBấm chọn16cm18cm20cm