Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Máy Tại Tây Ninh Mới Nhất 11/2022

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 54/2017/QĐ-UBND

Tây Ninc, ngày 29 tháng 1hai năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2016/QĐ-UBNDNGÀY trăng tròn THÁNG 12 NĂM năm 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH QUY ĐỊNH MỨC THU,QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆNRA, VÀO CỬA KHẨU MỘC BÀI, XA MÁT, CHÀNG RIỆC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phươngngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn uống cđọng Luật tầm giá và lệ tổn phí ngày 25 tháng 11năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23tháng 8 năm năm nhâm thìn của nhà nước nguyên lý chi tiết với gợi ý thực hiện một sốđiều của Luật tổn phí với lệ phí;

Căn cđọng Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26mon 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ dụng cụ cách thức, chế độ tài chínhso với Khu kinh tế tài chính cửa ngõ khẩu;

Căn cứ đọng Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15tháng 8 năm năm trước của Sở Tài chủ yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết địnhsố 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng tá nhà nước pháp luật cơchế, chế độ tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cđọng Thông bốn số 250/2016/TT-BTC ngày 11mon 1một năm 2016 của Bộ Tài chínhchỉ dẫn về chi phí với lệ tầm giá trực thuộc thẩm quyềnra quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong Trung ương;

Căn cđọng Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08mon 1hai năm 2016 của Hội đồng dân chúng tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 3 vềbài toán nguyên lý nút thu, cai quản và áp dụng chi phí mức giá, lệ mức giá chiếm được trên địabàn thức giấc Tây Ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngàytrăng tròn tháng 1hai năm năm 2016 của Ủy ban dân chúng tỉnh Tây Ninch quy định nấc thu, quản lývới sử dụng mức giá sử dụng côngtrình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện đi lại ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Cmặt hàng Riệc

1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật xác suất phần trăm để lại chođơn vị tổ chức thu tiền phí với ngôn từ bỏ ra trong toàn bô giá thành được giữ lại tại Điểm aKhoản 4 nhỏng sau:

“ - Đốicùng với Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Xa Mát: 10%

- Đối vớiỦy Ban Nhân Dân huyện Tân Biên: 9%”

- Chi đến cácchuyển động hỗ trợ hình thức dịch vụ cửa ngõ khẩu: Bao có toàn thể ngân sách quản lý của TrạmKiểm rà soát phối hợp (năng lượng điện, nước, dọn dẹp vệ sinh, bảo trì sửa chữa thay thế thường xuyên xuyên) và toàn bộ ngân sách hoạt động vui chơi của Ban làm chủ cửa ngõ khẩu”.

Bạn đang xem: Tuyển dụng, việc làm nhà máy tại tây ninh mới nhất 11/2022

2. Điểm b Khoản 4 Điều 1 được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật nhỏng sau:

“b) Số tầm giá sử dụng công trình kếtcấu hạ tầng thu được sau khoản thời gian trừ số trích còn lại cho hoạthễ thu tiền phí theo biện pháp tại Điểm a, Khoản 4, Điều 1 trêntrên đây, số còn sót lại 97% (đối với Ban Quản lýcửa ngõ khẩu nước ngoài Mộc Bài), 90% (đối với BanQuản lý cửa ngõ khẩu Xa Mát), 91 % đối vớiỦy ban quần chúng. # thị trấn Tân Biên) cơ sở thu tiền phí nộp vào ngân sách công ty nước theo mức sử dụng hiện nay hànhcùng điều tiết 100% mang đến chi phí cung cấp tỉnh;”.

Điều2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn chống Ủy ban nhân dân thức giấc, Giámđốc những slàm việc,ngành: Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, CôngThương thơm, Kế hoạch với Đầutứ, Giao thông Vận sở hữu, Kho bạc Nhànước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;Cục trưởng Cục Hải quan liêu tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ đạo Sở nhóm Biên chống tỉnh;Trưởng ban cai quản Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; Trưởng ban làm chủ Cửa khẩunước ngoài Xa Mát; Chủ tịch Ủy ban nhândân những huyện: Tân Biên, BếnCầu và những tổ chức, cá nhângồm liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Xem thêm: Ubnd Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Ubnd Thị Xã Cai Lậy,

Điều3.Hiệu lực thi hành

Quyết địnhnày có hiệu lực hiện hành thi hànhkể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Nơi nhận: - Chính phủ - Bộ Tài thiết yếu - Cục chất vấn văn phiên bản QPPL-BTP; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội; - CT, những PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2; - Snghỉ ngơi Tư pháp; - Snghỉ ngơi Thông tin cùng Truyền thông; - Báo Tây Ninc, Đài PT-TH tỉnh; - Trung trọng điểm công báo tỉnh; - Lưu:VT.VPỦy Ban Nhân Dân Tỉnh.